Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii dachy

ZP/AP/294/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych socjalnych w Pszczynie, przy ul. Łowieckiej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dachów (konstrukcja + pokrycie)  dla 10 budynków socjalnych (segm. A x 1, segm. B x 4, segm. C x 4, segm. C mirror x 1) o powierzchni ok.  800 m2 oraz 20 budynków gospodarczych o powierzchni ok. 130 m2  na w/w obiekcie.

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (więźba dachowa, pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z P.T.:

 • montaż konstrukcji dachu wraz z struganiem wystających elementów poza obrys budynku (więźbę dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż desek czołowych (materiał dostarcza Wykonawca, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,
 • dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1100g/m2/24h),
 • dostawa i montaż płyt „Onduline” w kolorze brązowym (Uo max = 2,0, izolacyjność akustyczna 40dB),
 • dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (gąsiory, wywiewki dla budynków gospodarczych, itp.),
 • wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (wiatrownice, ogniomury, kominy, pasy nadrynnowe, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm,
 • montaż płyty OSB pod obróbkę blacharską ogniomurów (materiał dostarcza Wykonawca, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • dostawa i montaż systemowych rynien PVC ø 100 mm + osprzęt (leje, haki, narożniki) w kolorze brązowym,
 • dostawa i montaż systemowych rur spustowych ø 70 i 75 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, czyszczaki) w kolorze brązowym,
 • montaż podbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • malowanie (2x) elementów drewnianych wystających poza obrys budynku, kolor lakieru brązowy.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku: http://rapidshare.com/files/379476705/Dachy_Pszczyna.zip

Termin wykonania: 01.06 – 16.07.2010r.

Termin złożenia oferty: 05.05.2010r.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

      

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/223/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynku Izby Celnej w Katowicach, przy ul. Słonecznej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zaprasza do złożenia oferty dotyczącą wykonania elewacji  blachy cynkowo-tytanowej na budynku biurowca, magazynowo - garażowego oraz wiaty technicznej dla w/w obiektu.

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (M+R+S) wraz z wszystkimi warstwami przekroju zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.

Warstwy przekrojowe:

         blacha płaska cynkowo – tytanowa na rąbek kątowy,

         mata wentylacyjna/dystansowa,

         płyta OSB grubości 20 mm,

         ruszt drewniany NRO,

         pustka wentylowana,

         folia wiatrowa paroprzepuszczalna,

         wełna mineralna.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A.
w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401. lub do pobrania z linku:

http://rapidshare.com/files/372609828/Budowlanka_-_projekt_wykonawczy.zip

Termin wykonania: 04.05 – 31.05.2010r.

Termin złożenia oferty: 16.04.2010r.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

         70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

         30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

3.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl                                                                        

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/123/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie dachów na budynkach nr 4 i nr 5 na w/w obiekcie.

       Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (więźba dachowa, pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót .

1.         montaż konstrukcji dachu wraz z struganiem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca).

2.         dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murałaty.

3.         dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1000mg/m2/24h),

4.         montaż kontrłat.

5.         deskowanie połaci dachowej:

-      wariant I:  z płyt OSB gr. 22 mm oraz okapów z desek boazeryjnych (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-      wariant II: 67% z desek gr. 25 mm (ażurowo) + 100% z płyt OSB gr. 10 mm oraz okapów z desek boazeryjnych + płyta OSB 10 mm (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca).

6.         montaż deski czołowej (materiał dostarcza Wykonawca, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca).

7.         dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej GEMINI FC gr. 4,0mm, firmy Tegola.

8.         dostawa i montaż dachówki bitumicznej TEGOLA CANADESE STANDARD w kolorze 0170 VERDE SFUMATO gr. 3,0mm, firmy Tegola

9.         wykonanie i montaż kompleksowo wszystkich obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL 6020.

10.     dostaw i montaż systemowych wywietrzaków dachowych z siatką przeciw owadom w kolorze pokrycia.

11.     dostaw i montaż grzebieni okapów dachu.

12.     dostaw i montaż nawiewów blachy ocynkowanej preferowanej o oczkach 3 mm.

13.     dostawa i montaż systemowych stoperów śnieżnych (łapaczy).

14.     dostawa i montaż systemowych ławeczek (60 i 120 cm) i stopni  kominiarskich, w kolorze RAL 6020.

15.     dostawa i montaż rynien PVC ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, narożniki) w kolorze RAL 6020, producent MARLEY.

16.     dostawa i montaż rur spustowych ø 100 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, czyszczaki) w kolorze RAL 6020, producent MARLEY.

17.     dostawa i montaż wyłazów dachowych (66 x 98cm) termoizolowane z klamką i zamkiem, zgodnie z specyfikacją.

18.     malowanie (3x) desek boazeryjnych, desek czołowych i elementów konstrukcyjnych wystających poza obrys budynku, producent SADOLIN EXSTRA w kolorze „akacja”.

19.     kompleksowe pokrycie dwóch rodzajów daszków na konstrukcji stalowej (montaż konstrukcji przez Zamawiającego) + orynnowanie (rynny ø 75 i rury spustowe ø 50 mm wraz z osprzętem nad wejściami do mieszkań wg rysunku – Detale-daszki.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401.

W celu przesłania Państwu linka z dokumentacją techniczną potrzebnej do złożenia oferty proszę o telefon lub mail do niżej podpisanego.

Termin rozpoczęcia robót: 15.04.2010r.

Termin złożenia oferty: 19.03.2010r.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.      Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.      Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji
i rękojmi,
zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.      Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.      Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.      „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierowac do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/780/2009

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dachu realizowanego na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T.:

1.        Budynek (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-       montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem i malowaniem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, natomiast lakier dostarcza Wykonawca – kolor RAL 9010 oraz materiał złączne więźby za pomocą stalowych łączników ciesielskich BMF),

-       montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający),

-       montaż nadbitki i podbitki wraz z malowaniem i struganiem (boazerię dostarcza Zamawiający, natomiast lakier dostarcza Wykonawca – kolor RAL 9010),

-       montaż wiatrownic i desek okapowych wraz z malowaniem i struganiem (deski dostarcza Zamawiający, natomiast lakier dostarcza Wykonawca – kolor RAL 9010),

-       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1000 mg/m2/24h),

-       dostawa i montaż pokrycia dachu (dachówka ceramiczna np. WIEKOR renesans w kolorze ceglastym mocowane spinkami ze stali nierdzewnej) – przy ofercie proszę podać rodzaj zastosowanej dachówki,

-       dostawa i montaż pełnego systemu asortymentu dachówek, kolorystyka zgodna z pokryciem (końcowe, okapowe, wentylacyjne, antenowe, gąsiory, itp.)

-       dostawa i montaż systemowych elementów wyposażenia dachu, kolorystyka zgodna z pokryciem (drabinki przeciwśniegowe, ławy i stopnie kominiarskie, itp.),

-       dostaw i montaż obróbek (koszy, kominów, itp.)  izolacyjnymi taśmami specjalnych będącymi częścią systemu dachówkowego, kolorystyka zgodna z pokryciem,

-       wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich tj. (pasów nadrynnowy, ogniomurów, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze bardzo zbliżonym do pokrycia dachowego,

-       dostawa i montaż rynien PVC Ø 150 mm + akcesoria (leje, kolanka, itp.) w kolorze bardzo zbliżonym do pokrycia dachowego,

-       dostawa i montaż rur spustowych PVC Ø 100 mm + akcesoria (obejmy, trójnik, czyszczaki, itp.) w kolorze bardzo zbliżonym do pokrycia dachowego,

-       dostawa i montaż kompletnego wyłazu dachowego (80x80), kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy,

-       montaż instalacji odgromowej na połaci dachowej (materiał dostarcza Zamawiający).

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do ściągnięcia z Download link: http://rapidshare.com/files/315671370/Dach.zip

Termin rozpoczęcia robót: 2 tydzień 2010r.

Termin nadsyłania ofert: do dnia 14.12.2009r.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.        „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

2.        Kwota określona w ust. 1 przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń mogących powstać w okresie rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji udzielonej na przedmiot Umowy, pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

3.        Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

4.        „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 032/251 35 41, wew. 133 lub przygotowanie@dombud.pl.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji:

·          fax.: 032/251 10 88

·          mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Katowice, ul. Wantułu AP/696 wyświetleń: 2

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dachów realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T.:

1.        Zespół budynków nr S1 – S7  – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-       montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem i malowaniem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, natomiast lakier dostarcza Wykonawca – kolor do ustalenia z Kierowaniem Budowy),

-       montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający),

-       montaż nadbitki wraz z malowaniem (boazerię dostarcza Zamawiający, natomiast lakier dostarcza Wykonawca – kolor do ustalenia z Kierowaniem Budowy),

-       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej,

-       dostawa i montaż pokrycia dachu ( dachówka cementowa w kolorze brązowym),

-       wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich tj. (pasów nadrynnowy, podrynnowy, kominów, ogniomurów, itp. przynależnych dla dachu) z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze brązowym,

-       dostawa i montaż rynien PVC Ø 150 mm + osprzęt (leje, kolanka, itp.) w kolorze brązowym,

-       dostawa i montaż rur spustowych PVC Ø 125 mm + osprzęt (obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze brązowym,

-       dostawa i montaż systemowych elementów dachu, kolorystyka zgodna z pokryciem (drabinki przeciwśniegowe w miejscach ustalonych z Kierownikiem Budowy, dachówki wentylacyjne, ławy i stopnie kominiarskie, itp.),

-       montaż wyłazów i okien dachowych (materiał dostarcza Zamawiający),

-       montaż instalacji odgromowej na połaci dachowej (materiał dostarcza Zamawiający).

2.        Zespół budynków nr B1 – B2  – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-       montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem i malowaniem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, natomiast lakier dostarcza Wykonawca – kolor do ustalenia z Kierowaniem Budowy),

-       montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający),

-       montaż nadbitki wraz z malowaniem (boazerię dostarcza Zamawiający, natomiast lakier dostarcza Wykonawca – kolor do ustalenia z Kierowaniem Budowy),

-       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej,

-       dostawa i montaż pokrycia dachu ( dachówka cementowa w kolorze brązowym),

-       wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich tj. (pasów nadrynnowy, podrynnowy, kominów, itp. przynależnych dla dachu) z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze brązowym,

-       dostawa i montaż rynien PVC Ø 150 mm + osprzęt (leje, kolanka, itp.) w kolorze brązowym,

-       dostawa i montaż rur spustowych PVC Ø 125 mm + osprzęt (obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze brązowym,

-       dostawa i montaż systemowych elementów dachu, kolorystyka zgodna z pokryciem (drabinki przeciwśniegowe w miejscach ustalonych z Kierownikiem Budowy, dachówki wentylacyjne, ławy i stopnie kominiarskie, itp.),

-       montaż wyłazów i okien dachowych (materiał dostarcza Zamawiający),

-       montaż instalacji odgromowej na połaci dachowej (materiał dostarcza Zamawiający).

Termin rozpoczęcia robót: od dnia 16.11.2009r. – dotyczy budynku B1, pozostałe systematycznie wraz z przekazywaniem frontu robót.

Termin nadsyłania ofert: do dnia 05.11.2009r.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.        „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń
 z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy : 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.        „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa zainteresowania, pytań oraz otrzymania dokumentacj wykonaczej prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 032/251 35 41, wew. 133 lub przygotowanie@dombud.pl.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji:

·          fax.: 032/251 10 88

·          e-mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Oświęcim, ul. Nojnego AP/629 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie kosztorysu ofertowego na wykonanie pokrycia dachu na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania zgodnie z Projektem Wykonawczym i poniższym zakresem robót:

1.       Pokrycie dachu głównego:

·       dostawa i montaż izolacji przeciwwilgociowej (pow. pozioma dachu oraz pow. pionowa i pozioma ognimurów) – membrana EPDM (B),

·       dostaw i montaż izolacji termicznej gr. 16,0 cm ­­– np. ROOFMAT SL,

·       dostaw i montaż geowłókniny polipropylenowej, powietrzno - dyfuzyjnej, odporna na UV i gnicie (110-140 g/m²), układana luzem z 20,0 cm zakładem (pow. pozioma dachu oraz pow. pionowa ognimurów),

·       dostawa i ułożenie warstwy dociążającej z żwiru 16/32 mm gr 8,0 cm (płukane otoczaki),

·       wykonanie i montaż kompleksowo wszystkich obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 7012,

·       wykonanie szczelnych połączeń przejściach przez płytę żelbetową (świetlik dachowy, wyłaz, wentylatory, klapy oddymiające, wywietrzaki dachowe, kanały wentylacji, itp.),

·       dostawa i montaż konstrukcji drewnianej (łata, deska, płyta OSB) pod obróbkę blacharską na ogniomurach, (rodzaj materiału do wykonania konstrukcji drewnianej należy ustalić z Kierownictwem Budowy),

·       dostawa i montaż wpustów dachowych (np. IVT SITA STANDARD), tarasowy, z podgrzewaczem (dla rur Ø 200 mm) w ilości - 8 kompletów,

2.       Daszek nad wejściem:

·          dostawa i montaż izolacji przeciwwilgociowej (pow. pozioma i pionowa daszku) – membrana EPDM (FAS),

·          dostaw i montaż izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5,0 cm,

·          dostaw i montaż foli PVC (2x), klejona na zakładkę min. 10,0 cm (pow. pozioma i pionowa daszku),

·          wykonanie i montaż kompleksowo wszystkich obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 7012 wraz z wykonaniem rzygaczem dla koryta rynnowego oraz obróbki blacharskiej dla muru schodów zewnętrznych,

·          dostawa i montaż konstrukcji drewnianej (łata) pod obróbkę blacharską,

W załączeniu przesyłamy: dokumentację techniczną, przedmiar robót (poz. nr 78, 79, 80, 81, 83, 84, 94, 95, 96, 97, 124), specyfikacja techniczna,

Prosimy o przeanalizowanie poprawności rozwiązań i ewentualnie zaproponowanie swoich.

Prosimy oraz określenie warunków dostawy i montażu.

Planowany termin rozpoczęcia robót: od 16.11.2009r.

Termin nadsyłania ofert: do 16.10.2009r.

W przypadku Państwa zainteresowania, pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej i załączników do wyceny prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 032/251 35 41, wew. 133.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji:  fax.: 032/251 10 88 lub mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/534/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem na w/w obiekcie.

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z dokumentacją techniczna:

Pokrycie dachu; zakres – M+R+S:

-      dostawa i montaż paneli aluminiowych w kolorze RAL 7044 (system LINDAB lub inne alternatywne rozwiązanie), możliwość zamiany paneli na inne rozwiązanie pokrycie dachu (płyty warstwowe lub inne rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę),

-      dostawa i montaż foli wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej,

-      dostawa i montaż płyty OSB gr. 25,0 mm (wodoodporna),

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 8007 tj. (pas podrynnowy i nadrynnowy, wiatrownice, kalenica , kosze lub inne przynależne dla dachu, kominów, czerpni i wyrzutni powietrza, wyłazu, itp.),

-      dostawa i montaż płotków śniegowych,

-      dostawa i montaż rynien z blachy ocynkowanej powlekanej  ø 200 mm + osprzęt w kolorze RAL 8007,

-      dostawa i montaż rynien z blachy ocynkowanej powlekanej  ø 150 mm + osprzęt w kolorze RAL 8007, w ilości 4,8 mb,

-      dostawa i montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej  ø 160 mm + osprzęt (czyszczaki PVC) w kolorze RAL 8007,

-      dostawa i montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej  ø 200 mm + osprzęt (czyszczaki PVC) w kolorze RAL 8007, w ilości 2x3,6 mb,

-      dostawa i wykonanie podbitki z desek gr. 25,0 mm w kolorze zgodnym z kolorystyką wiązarów dachowych (deski impregnowane, jednostronnie strugane, 2x lakierowane),

-      dostawa i montaż wyłazu dachowego 80x80 cm (1c szt.) oraz okna włazowego VELUX (1 szt.).

Termin rozpoczęcia robót:  42-43 tydzień

Termin nadsyłania ofert: 31.08.2009r.

Gwarancja: 66 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

Prosimy o określenie warunków dostaw  i płatności.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym: 0728 314 974, 032/251 35 41 wew. 133 lub email przygotowanie@dombud.pl.

Oferty prosimy przesyłać do działu Przygotowania Produkcji:

-      fax.: 032/251 10 88

-     e-mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/495/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego, wykonania, dostawy i montażu konstrukcji stalowej oraz pokrycia dachu budynku na w/w obiekcie (sala gimnastyczna).

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z dokumentacją wykonawczą, ST i projektem budowlanym:

Konstrukcja dachu; zakres – M+R+S:

1.      wykonanie i zatwierdzenie projektu wykonawczego konstrukcji stalowej wsporczej.

2.      wykonanie, dostaw i montaż elementów wsporczych dla dachu łukowego samonośnego: belek oczepowych, ściągów, krzyżulców.

Pokrycie dachu; zakres – M+R+S:

-      dostawa i montaż blachy trapezowej łukowej LT 70/0,75 mm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze (wierzchnia - RAL 1002, spodnia – biała) jako górna warstwa,

-      dostawa i montaż systemowych profili dystansowych miedzy warstwami blach trapezowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,0 – 1,5 mm,

-      dostawa i montaż wełny mineralnej miękkiej typu Uni-Mata gr. 20 cm,

-      dostawa i montaż foli paroprzepuszczalnej,

-      dostawa i montaż blachy trapezowej łukowej LT 70/1,0 mm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze (wierzchnia - RAL 1002, spodnia – biała) jako dolna warstwa,

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowaniej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 1002 tj. (okap, blenad maskująca, systemowe bariery śniegowe, systemowa obróbka szczytowa lub inne przynależne dla dachu łukowego, gzymsów, itp.),

-      dostawa i montaż rynien ø 200 mm + osprzęt z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 1021,

-      dostawa i montaż rur spustowych ø 120 mm + osprzęt z blachy stalowej  powlekanej w kolorze RAL 1021,

Termin wykonania:  na przełomie października i listopada.

Termin nadsyłania ofert: 28.08.2009r.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

Prosimy o określenie warunków dostaw i płatności.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.      Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.      „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym: 0728 314 974, 032/251 35 41 wew. 133 lub email przygotowanie@dombud.pl.

Oferty prosimy przesyłać do działu Przygotowania Produkcji:

-      fax.: 032/251 10 88

-     e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/490/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego, wykonania, dostawy i montażu wiązarów dachowych oraz pokrycia dachu budynku na w/w obiekcie (segment dydaktyczny).

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z dokumentacją wykonawczą, ST i projektem budowlanym:

Konstrukcja dachu; zakres – M+R+S:

1.        Część wyższa i niższa:

-      wykonanie i zatwierdzenie projektu wykonawczego prefabrykowanych wiązarów dachowych.

Pokrycie dachu; zakres – M+R+S:

1.       Cześć wyższa:

-      dostawa i montaż blachy trapezowej łukowej LT 70/1,0 mm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze (wierzchnia - RAL 1002, spodnia – biała),

-      dostawa i wykonanie deskowania ażurowego z desek gr. 32 mm

-      dostawa i montaż foli wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej,

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowaniej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 1002 tj. (okap, blenad maskująca, systemowe bariery śniegowe, systemowa obróbka szczytowa lub inne przynależne dla dachu łukowego, gzymsów, itp.),

-      wywiewieki dachowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 1021 (średnice rur zgodnie z projektem),

-      dostawa i montaż rynien PVC ø 200 mm + osprzęt w kolorze RAL 1021,

-      dostawa i montaż rur spustowych PVC ø 120 mm + osprzęt w kolorze RAL 1021.

2.       Częsc niższa:

-      dostawa i montaż blachy trapezowej łukowej LT 70/1,0 mm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze (wierzchnia - RAL 1002, spodnia – biała),

-      dostawa i wykonanie deskowania ażurowego z desek gr. 32 mm

-      dostawa i montaż foli wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej,

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowaniej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 1002 tj. (okap, blenad maskująca, systemowe bariery śniegowe, systemowa obróbka szczytowa lub inne przynależne dla dachu łukowego, gzymsów, itp.),

-      dostawa i montaż rynien PVC ø 120 mm + osprzęt w kolorze RAL 1021,

-      dostawa i montaż rur spustowych PVC ø 100 mm + osprzęt w kolorze RAL 1021.

Termin wykonania:  na przełomie października i listopada.

Termin nadsyłania ofert: 28.08.2009r.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

Prosimy o określenie warunków dostaw  i płatności.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym: 0728 314 974, 032/251 35 41 wew. 133 lub e-mail przygotowanie@dombud.pl.

Oferty prosimy przesyłać do działu Przygotowania Produkcji:

-      fax.: 032/251 10 88

-     e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/476/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie konstrukcji więźby i pokrycia dachu budynku na w/w obiekcie.

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, łacenie, pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z P.T.:

Dach główny; zakres – M+R+S:

1.       montaż więźby dachowej drewnianej wraz z struganiem i malowaniem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, lakier oraz materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy) .

2.       łacenie i kontrłacenie połaci dachowej (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy).

3.       montaż deski czołowej (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy).

4.       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej.

5.       dostawa i montaż blachodachówki w kolorze brąz – ostateczny kolor blachy należy ustalić z Kierownikiem Budowy (proszę podać producenta blachodachówki).

6.       dostawa i montaż kompleksowo obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia dachowego tj.: (gąsiory, wiatrownice, pas nadrynnowy i podrynnowy, obróbki kominów, itp.).

7.       dostawa i montaż rynien PVC ø 150 mm + osprzęt w kolorze zbliżonym do pokrycia dachowego.

8.       dostawa i montaż rur spustowych PVC ø 110 mm + osprzęt wraz z czyszczakami w kolorze zbliżonym do pokrycia dachowego.

9.       dostawa i montaż barier śniegowych z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego,

10.    dostawa i montaż ław kominiarskich systemowych w kolorze pokrycia dachowego,

11.    dostawa i montaż wyłazu dachowego, ocieplony w kolorze zbliżonym do pokrycia dachowego – 1 szt.

Termin wykonania:  28.09. – 30.10.2009r.

Termin nadsyłania ofert: 17.08.2009r.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy : 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymnia dokumentacji technicznej prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym: 0728 314 974, 032/251 35 41 wew. 133 lub e-mail przygotowanie@dombud.pl.

Oferty prosimy przesyłać do działu Przygotowania Produkcji:

-      fax.: 032/251 10 88

-      e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/156/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie pokrycia powierzchni dachów w/w obiekcie po zmianach projektowych.

       Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki blacharskie, orynowanie, itp.) zgodnie z P.T. i według podanego zakresu:

Budynek (część wyższa – na konstrukcji stalowej); zakres – M+R+S:

1.       dostawa i montaż blachy trapezowej T60 gr. 0,88 mm – montaż zgodnie z załączonym pismem (kolor blachy od strony pomieszczenia technicznego biały lub w odcieniach jasno szarych).

2.       dostawa i ułożenie foli paroizolacyjnej.

3.       dostawa i montaż płyt z wełny „Monrock MAX” gr. 10,0 cm mocowane do blachy trapezowej wraz z papą podkładową

4.       dostawa i montaż papy termozgrzewalnej podkładowej „ZDUNBIT PF” wraz z obróbkami wokół kominów, czerpni, wyłazu, klapy dymowej i rur wywiewnych.

5.       dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia „ZDUNBIT WF” (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy) wraz z obróbkami wokół kominów, czerpni, wyłazu, klapy dymowej i rur wywiewnych.

6.       wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7 mm (kolor ciemnoszary).

7.       dostawa i montaż rynien PVC Ø 75 mm + osprzęt (haki, leje, itp.) w kolorze ciemnoszarym o łącznej długości ok. 55,0 mb.

8.       dostawa i montaż rur spustowych PVC Ø 50 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, itp.) w kolorze ciemnoszarym o łącznej długości ok. 8,0 mb.

9.       dostawa i montaż wyłazu dachowego (90x90), przeźroczysty, kubełkowy – 1 szt.

Budynek (część niższa na płycie żelbetowej); zakres – M+R+S:

1.       wykonanie warstwy gruntującej bitumicznej.

2.       dostawa i montaż papy termozgrzewalnej podkładowej „ZDUNBIT PF” wraz z wywinięciem pionowym na ścianach attyk.

3.       dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia „ZDUNBIT WF” wraz z wywinięciem pionowym na ścianach attyk (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy).

4.       wykonanie i montaż obróbek blacharskich attyk z blachy powlekanej gr. 0,7 mm (kolor ciemnoszary).

5.       montaż wpustów dachowych systemowych – 4 szt. (materiał dostarcza Zamawiający).

W załączeniu: rzuty, przekroje.

Prosimy o określenie warunków dostawy i montażu oraz płatności.

Żuraw do transportu po stronie Zamawiającego.

Termin rozpoczęcia robót:  od dn. 15.04.2009r.

Termin nadsyłania ofert: do dn. 31.03.2009r.

W przypadku pytań oraz otrzymania materiałów prosimy Państwa o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 032/251 35 41 wew. 133.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji:

-      fax.: 032/251 10 88

-      e-mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/7/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dachów realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T.:

1.       Zespół budynków nr 1, 2, i 4 – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-      montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem i malowaniem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, natomiast lakier dostarcza Wykonawca),

-      montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający),

-      dostawa i montaż nadbitki wraz z struganiem jednostronnym i malowaniem,

-      dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej,

-      dostawa i montaż pokrycia dachu ( dachówka cementowa „BRAAS” w kolorze grafitowym),

-      wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym,

-      dostawa i montaż rynien Ø 125 mm + osprzęt w kolorze szarym,

-      dostawa i montaż rur spustowych Ø 110 mm + osprzęt (obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze szarym

-      dostawa i montaż systemowych elementów dachu, kolorystyka zgodna z pokryciem (rozbijaki śniegowe w miejscach ustalonych z Kierownikiem Budowy, dachówki wentylacyjne, ławy i stopnie kominiarskie, itp.),

-      dotawa i montaż rur wywiewnych,

-      montaż wyłazów dachowych (materiał dostarcza Zamawiający),

-      montaż instalacji odgromowej na połaci dachowej (materiał dostarcza Zamawiający).

2.       Zespół budynków nr 3, 5, 6 i 7 – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-      montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem i malowaniem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, natomiast lakier dostarcza Wykonawca),

-      montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający),

-      dostawa i montaż nadbitki wraz z struganiem jednostronnym i malowaniem,

-      dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej,

-      dostawa i montaż pokrycia dachu ( dachówka cementowa „BRAAS” w kolorze grafitowym),

-      wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym,

-      dostawa i montaż rynien Ø 150 mm + osprzęt w kolorze szarym,

-      dostawa i montaż rur spustowych Ø 110 mm + osprzęt (obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze szarym

-      dostawa i montaż systemowych elementów dachu, kolorystyka zgodna z pokryciem (rozbijaki śniegowe w miejscach ustalonych z Kierownikiem Budowy, dachówki wentylacyjne, ławy i stopnie kominiarskie, itp.),

-      montaż wyłazów i okien dachowych (materiał dostarcza Zamawiający),

-      montaż instalacji odgromowej na połaci dachowej (materiał dostarcza Zamawiający).

Termin wykonania robót: od dnia 14.04.2009r. do dnia 30.07.2009r.

Termin nadsyłania ofert: do dnia 13.03.2009r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczącej w/w obiektów prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 032/251 35 41, wew. 133 lub przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/6/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie pokrycia powierzchni dachu budynku nr 10 na w/w obiekcie.

       Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki blacharskie, itp.) zgodnie z P.T.:

Budynek nr 10; zakres – M+R+S:

1.      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej asfaltowo-polimerowo (2x) wraz z wywinięciem pionowym na ścianach kolankowych oraz kominach w kolorze czarnym o pow. 600,0 m2.

2.      montaż płyty OSB na attykach pod obróbki blacharskie (materiał dostarcza Zamawiający).

3.      wykonanie i montaż obróbek blacharskich attyk i kominów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006.

4.      montaż wpustów dachowych systemowych – 3 szt. (materiał dostarcza Zamawiający).

5.      montaż wyłazu dachowego (80x80) – 1 szt. (materiał dostarcza Zamawiający).

Daszki nad wejściami do budynków, (3 sztuki); zakres – M+R+S:

1.      montaż belek drewnianych 80x60 i płyt OSB (materiał dostarcza Zamawiający, a materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy).

2.      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej (2x) w kolorze czarnym o pow 8,0 m2.

3.      dostawa i montaż rynien PVC ø 75 mm + osprzęt w kolorze RAL 9006.

4.      dostawa i montaż rur spustowych ø 50 mm + osprzęt w kolorze RAL 9006.

5.      wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006.

Termin rozpoczęcia robót:  23.03.2009r.

Termin nadsyłania ofert: 10.03.2009r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczące w/w tematu prosimy o kontakt telefoniczny (gsm: 0728 314 974) lub e-mail przygotowanie@dombud.pl z niżej podpisanym.

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/5/2009

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie pokrycia powierzchni dachów w/w obiekcie.

       Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki blacharskie, itp.) zgodnie z P.T.:

Budynek (część wyższa – na konstrukcji stalowej); zakres – M+R+S:

1.       dostawa i montaż płyt warstwowych (paneli dachowych) EI 30 z rdzeniem z wełny mineralnej twardej 10,0 cm, w kolorze RAL 9007, blacha stalowa ocynkowana gr. 0,6 mm, profilacja gładka o łącznej pow. 580,0 m2.

2.       dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia ICOPAL Fire Smart EI 30 (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy) wraz z obróbkami wokół kominów, czerpni, wyłazu, klapy dymowej i rur wywiewnych o łącznej pow. 580,0 m2.

3.       wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7 mm (kolor ciemnoszary).

4.       dostawa i montaż rynien PVC Ø 75 mm + osprzęt (haki, leje, itp.) w kolorze ciemnoszarym o łącznej długości 55,0 mb.

5.       dostawa i montaż rur spustowych PVC Ø 50 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, itp.) w kolorze ciemnoszarym o łącznej długości 8,0 mb.

6.       dostawa i montaż wyłazu dachowego (90x90), przeźroczysty, kubełkowy – 1 szt.

oraz oferta alternatywna dla punktów nr 1 i 2 składająca się z następujących elementów: blacha trapezowa, wełna mineralna twarda 10,0 cm i papa termozgrzewalna (podkładowa i wierzchnia). Całość musi spełniać odporność ogniową EI 30 (pisemny certyfikat na zastosowane materiały, które razem spełniają wymagane warunki).

Budynek (część niższa na płycie żelbetowej; zakres – M+R+S:

1.       dostawa i montaż paraizolacji ciężkiej V-60 z wkładką aluminiową o łącznej pow. 230,0 m2.

2.       dostawa i montaż polistyren ekstrudowany gr. 15,0 cm o łącznej pow. 230,0 m2.

3.       dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia ICOPAL Fire Smart EI 30 (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy)  wraz z wywinięciem pionowym na ścianach.

4.       wykonanie i montaż obróbek blacharskich attyk z blachy powlekanej gr. 0,7 mm (kolor ciemnoszary).

5.       montaż wpustów dachowych systemowych – 4 szt. (materiał dostarcza Zamawioający).

Prosimy o określenie warunków dostawy i montażu. Żuraw do transportu po stronie Zamawiającego.

Termin rozpoczęcia robót:  od dn. 14.04.2009r. (części wyższa).

Termin nadsyłania ofert: do dn. 05.03.2009r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczące w/w tematu prosimy o kontakt telefoniczny (gsm: 0728 314 974) lub e-mail z niżej podpisanym.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/4/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie konstrukcji więźby i pokrycia dachów budynków nr 1, 2 i 3 na w/w obiekcie.

       Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, łacenie, pokrycie, obróbki blacharskie, itp.) zgodnie z P.T.:

Budynek nr 1; zakres – M+R+S:

1.       montaż więźby dachowej (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy) .

2.       łacenie i kontrłacenie połaci dachowej o pow. ok. 250,0 m2 (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy).

3.        dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej,

4.       dostawa i montaż blachodachówki w kolorze RAL 3011 o pow. ok. 250,0 m2. (proszę podać producenta).

5.       dostawa i montaż kompleksowo obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr 0,5 mm w kolorze RAL 3009 tj.: (gąsiory, wiatrownice, pas nadrynnowy i podrynnowy, attyki, obróbki kominów i wyłazu oraz wykonanie koszów odpływowych).

6.       dostawa i montaż rynien PVC ø 150 mm + osprzęt w kolorze RAL 3009.

7.       dostawa i montaż rur spustowych PVC ø 125 mm + osprzęt wraz z czyszczakami w kolorze RAL 3009.

8.       montaż rusztu i podbitki dachu wraz z 2x malowaniem  (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze oraz lakier w kolorze RAL 3009 po stronie Wykonawcy).

9.       dostawa i montaż wyłazu dachowego (80x80), ocieplony w kolorze RAL 3009 – 1 szt.

Budynek nr 2 i 3; zakres – M+R+S:

1.       montaż więźby dachowej (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy) .

2.       łacenie i kontrłacenie połaci dachowej o pow. ok. 500,0 m2 (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy).

3.       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej,

4.       dostawa i montaż blachodachówki w kolorze RAL 3011 o pow. ok. 500,0 m2. (proszę podać producenta).

5.       dostawa i montaż kompleksowo obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr 0,5 mm w kolorze RAL 3009 tj.: (gąsiory, wiatrownice, pas nadrynnowy i podrynnowy, attyki, obróbki kominów i wyłazu oraz wykonanie koszów odpływowych).

6.       dostawa i montaż rynien PVC ø 150 mm + osprzęt w kolorze RAL 3009.

7.       dostawa i montaż rur spustowych PVC ø 125 mm + osprzęt wraz z czyszczakami w kolorze RAL 3009.

8.       montaż rusztu i podbitki dachu wraz z 2x malowaniem  (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze oraz lakier w kolorze RAL 3009 po stronie Wykonawcy).

9.       dostawa i montaż wyłazów dachowych (80x80), ocieplone w kolorze RAL 3009 – 2 szt.

Prosimy o określenie warunków dostawy i montażu.

Termin rozpoczęcia robót:  02.03.2009r. (dot. budynku nr 1) oraz od dnia 15.03.2009r. (dot. Budynku nr 2 i 3).

Termin nadsyłania ofert: do dnia 20.02.2009r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczące w/w tematu prosimy o kontakt telefoniczny (gsm: 0728 314 974) lub e-mail przygotowanie@dombud.pl z niżej podpisanym.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/2/2009

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się
z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dachu (konstrukcja + pokrycie) na w/w obiekcie.

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (więźba dachowa, pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z P.T.:

 1. montaż konstrukcji drewnianej dachu (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca).
 2. deskowanie połaci dachowej  (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca) o pow. 580,0 m2.
 3. dostawa i montaż papy podkładowej asfaltowej.
 4. dostawa i montaż pokrycia dachu – gont bitumiczny (kolor czerwony).
 5. wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,5 mm (kominów, okapów, balkonów, ogniomurów nad wejściami do budynków) w kolorze RAL 8017 o pow. 135,50 m2.
 6. dostawa i montaż rynien PVC ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, narożniki) w kolorze RAL 8017 o dł. 118,0 mb.
 7. dostawa i montaż rur spustowych ø 100 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, czyszczaki) w kolorze RAL 8017 o dł. 107,0 mb.
 8. dostawa i montaż ław i stopni kominiarskich.
 9. dostawa i montaż wyłazu dachowego (80x80)
 10. dostawa i montaż płotków śniegowych o łącznej długości 103 mb.
 11. montaż rusztu i podbitki boazerii drewnianej (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca) o łącznej pow. 88,0 m2.
 12. malowanie boazerii drewnianej (2x) lakierem bezbarwnym (materiał dostarcza Wykonawca).
 13. dostawa i montaż papy termozgrzewalnej (2x) nad wejściami do bud. o pow. 18,0 m2.

Termin rozpoczęcia robót:  23.03.2009r.

Termin nadsyłania ofert: 27.02.2009r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczącej w/w tematu prosimy o kontakt telefoniczny (gsm: 0728 314 974) lub e-mail z niżej podpisanym.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/3/2009

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie pokrycia powierzchni dachów budynków nr 1 i nr 2 na w/w obiekcie.

       Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki blacharskie, itp.) zgodnie z P.T.:

Budynek nr 1; zakres - R+M+S:

1.       dostawa i montaż papy paroizolacyjnej na foli aluminiowej o pow. 517,0 m2.

2.       dostawa i montaż płyt styropianowych FS-20 gr. 20,0 cm o pow. 517,0 m2.

3.       dostawa i montaż klinów styropianów FS-20 o pow. 517,0 m2.

4.       dostawa i montaż papy asfaltowej perforowanej (odpowietrzenie) mocowana na wylewce .

5.       dostawa i montaż papy termozgrzewalnej asfaltowo-polimerowo wraz z wywinięciem pionowym na ścianach kolankowych oraz kominach o pow. 600,0 m2.

6.       dostawa i montaż płyty OSB gr. 22 cm na attykach o pow. 44,0 m2.

7.       wykonanie i montaż obróbek blacharskich attyk z blachy powlekanej gr. 0,5 mm o pow. 55,0 m2.

8.       dostawa i montaż wpustów dachowych systemowych wyposażony w samoregulujący element grzejny – 3 szt.

9.       dostawa i montaż wyłazu dachowego (80x80), przeźroczysty, kubełkowy – 1 szt.

Budynek nr 2; zakres – R+M+S:

1.       dostawa i montaż papy paroizolacyjnej na foli aluminiowej o pow. 336,0 m2.

2.       dostawa i montaż płyt styropianowych FS-20 gr. 20,0 cm o pow. 336,0 m2.

3.       dostawa i montaż klinów styropianów FS-20 o pow. 336,0 m2.

4.       dostawa i montaż papy asfaltowej perforowanej (odpowietrzenie) mocowana na wylewce .

5.       dostawa i montaż papy termozgrzewalnej asfaltowo-polimerowo wraz z wywinięciem pionowym na ścianach kolankowych oraz kominach o pow. 395,0 m2.

6.       dostawa i montaż płyty OSB gr. 22 cm na attykach o pow. 32,0 m2.

7.       wykonanie i montaż obróbek blacharskich attyk z blachy powlekanej gr. 0,5 mm o pow. 40,0 m2.

8.       dostawa i montaż wpustów dachowych systemowych wyposażony w samoregulujący element grzejny – 2 szt.

9.       dostawa i montaż wyłazu dachowego (80x80), przeźroczysty, kubełkowy – 1 szt.

Prosimy o określenie warunków dostawy i montażu.

Termin rozpoczęcia robót:  02.03.2009r. (dot. budynku nr 1 i nr 2).

Termin nadsyłania ofert: 13.02.2009r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczące w/w tematu prosimy o kontakt telefoniczny (gsm: 0728 314 974) lub e-mail z niżej podpisanym.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/1/2009

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dachu (konstrukcja + pokrycie) na w/w obiekcie.

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (więźba dachowa, pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z P.T.:

Cześć wyższa (dach dwuspadowy); zakres - R+M+S:

1. montaż konstrukcji drewnianej dachu (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca).

2. montaż konstrukcji drewnianej gzymsów (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca).

3. deskowanie połaci dachowej (deski dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca) o pow. 420,0 m2.

4. montaż podbitki i nadbitki gzymsów (sklejkę dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca) o pow. 250,0 m2.

5. dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej.

6. dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z posypką mineralną (kolor szary) o pow. 535,0 m2.

7. wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm (kominów, okapów, gzymsów) o pow. 87,0 m2.

8. ułożenie foli PE przy gzymsie - rysunek nr 11, przekroje A2 .

9. ułożenie wełny mineralnej przy gzymsie - rysunek nr 11, przekroje A2 - (materiał dostarcza Zamawiający) o pow. 115 m2.

10. dostawa i montaż rynien PVC ø 125 mm + osprzęt (kolor szary) o dł. 98,0 mb.

11. dostawa i montaż rur spustowych ø 90 mm + osprzęt (kolor szary) o dł. 69,0 mb.

Część niższa (dach odwrócony); zakres – R+M+S:

1. ułożenie foli PE gr. 0,3 mm

2. dostawa i montaż płyt styropianowych FS-20 gr. 16,0 cm.

3. dostawa i montaż klinów styropianów FS-20 gr 0-14 cm. o pow. 815,0 m2.

4. dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej.

5. dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z posypką mineralną (kolor szary) wraz z wywinięciem pionowym na ścianie kolankowej o pow. 1170,0 m2.

6. dostawa i montaż wpustów dachowych systemowych – 6 szt.

7. wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm (kominów, ogniomurów, gzymsów) o pow. 110,0 m2.

8. montaż sklejki na ogniomurach (materiał dostarcza Zamawiający) o pow. 60,0 m2.

Prosimy o określenie warunków dostawy i montażu.

Termin rozpoczęcia robót: 16.02.2009r. (część wyższa).

Termin nadsyłania ofert: 06.02.2009r.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczącej w/w tematu prosimy o kontakt telefoniczny (gsm:0728 314 974) lub e-mail z niżej podpisanym.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Zapraszamy Firmy podwykonawcze do współpracy przy wykonywaniu wszelkich dobót dekarskich Śląska i Ma

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Zapraszamy Firmy podykonawcze do współpracy przy wykonywaniu wszelkich dobót dekarskich na terenie Śląska i Małopolski.
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »