Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii ziemne

L.dz.DA/PW/613/2014 wyświetleń: 113

Kategoria: ziemne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania roboty izolacyjnej na w/w obiekcie.Zakres robót:1. Wykonanie wewnętrznej iniekcji poziomej – ilość ok.80 mbRoboty należy wycenić na cenach jednostkowych zgodnie z przedmiarem robót.Rozliczenie będzie na podstawie cen jednostkowych i obmiaru robót.Proszę o pilną odpowiedź.Termin realizacji od:12.05.2014W załączeniu rzut piwnicy. W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Działem Realizacji Produkcji: Paweł Wójcicki : 696 744 010, 32 721 91 76 fax: 32 721 92 00,e-mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/527/2014 wyświetleń: 48

Kategoria: ziemne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót budowlanych ziemnych w ilości ok. 455 m3 na w/w obiekcie wg poniższego zakresu:1. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku, poza teren budowy i utylizacją, 2. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku po terenie budowy we wskazane przez Kierownika Budowy miejsce 3. Wykonaniem zasypki ścian fundamentów, gruntem z odkładu, w tym załadunek na samochód samowyładowczy, transport po terenie budowy, rozplantowanie między ścianami fundamentowymi 4. Wykonanie wzmocnienia podłoża pod ławami t.j. Miejscowa wymiana gruntu na piaszczysto-żwirową stabilizowaną cementem (50kg cementu na 1m3 piasku) wraz z zagęszczeniem.Prosimy o podanie cen jednostkowych za m3 poszczególnych rodzajów robót poz. 1,2,3,4Podane ceny powinny zawierać: robociznę, sprzęt (tj. np.: koparki, samochody oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), koszt utylizacji. Termin realizacji: od 14.04.2014r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. kom.: 662 272 948. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 10.04.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem:Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/1072/2013 wyświetleń: 22

Kategoria: ziemne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót budowlanych ziemnych w ilości ok. 700 m3 na w/w obiekcie wg poniższego zakresu:1. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku, poza teren budowy i utylizacją, 2. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku po terenie budowy we wskazane przez Kierownika Budowy miejsce 3. Wykonaniem zasypki ścian fundamentów, gruntem z odkładu, w tym załadunek na samochód samowyładowczy, transport po terenie budowy, rozplantowanie między ścianami fundamentowymi 4. Wykonanie wzmocnienia podłoża (poduszki) pod budynek tj. montaż geotkaniny, wykonanie warstwy odcinajace z piasku, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa wraz z zagęszczeniem.5. Wykonanie drenażu odwadniającego opaskowego.Prosimy o podanie cen jednostkowych za m3 poszczególnych rodzajów robót poz. 1,2,3,4 oraz ceny jednostkowej za mb roboty poz. 5 Podane ceny powinny zawierać: robociznę, sprzęt (tj. np.: koparki, samochody oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), koszt utylizacji. Termin realizacji: od 09.12.2013r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński tel. kom.: 666 027 716. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 03.12.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem:Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/MO/332/2013 wyświetleń: 15

Kategoria: ziemne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

       Dot. ' Rozbudowa budynku dydaktycznego przy ul.Ingardena 4 - Oleandry 6 w Krakowie. '

       W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę robót ziemnych i rozbiórkowych wg poniższego zakresu:

 1. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku, poza teren budowy i utylizacją – ok. 1300 m3.
 2. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku po terenie budowy we wskazane przez Kierownika Budowy miejsce – ok. 100 m3.
 3. Wymiana gruntu (materiał po stronie Zamawiającego) - nawiezienie, zagęszczenie – około 480 m3.
 4. Rozbiórka budynku z wywozem (utylizacja) materiału z rozbiórki – kubatura ok. 2500 m3.

Prosimy o podanie cen jednostkowych za m3 poszczególnych rodzajów robót poz. 1,2,3, w wypadku poz.4 cena ryczałtowa.

Podane ceny powinny zawierać: robociznę, sprzęt (tj. np.: koparki, samochody oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), koszt utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu przedmiotu Umowy pozostawić porządek na terenie budowy – w zakresie prowadzonych przez siebie robót, a w szczególności usunąć wszelkie odpady i części niewykorzystanych materiałów, z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami, powstałymi przy realizacji przedmiotu nin. Umowy.

Termin realizacji: 5.08.2013 .

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Jacek Surowiec tel. kom.: 608 586 808.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 412 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.okonski@dombud.pl do dnia 31.07.2013. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 178 lub tel. kom. 728 314 975.

 

Z poważaniem
Marek Okoński

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/463/2013 wyświetleń: 11

Kategoria: ziemne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę kompleksowego wykonania - roboty budowlane ziemne na w/w obiekcie wg poniższego zakresu:


 1. Zebranie warstwy humusu i składowaniem w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Budowy w ilości 600 m3.

 2. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku, poza teren budowy i utylizacją w ilości ok. 31 000 m3 (należy uwzględnić wywóz korzeni z wycinki drzew).

 3. Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku wraz z odwozem urobku, po teren budowy i składowaniem w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy w ilości 3000 m3.

 4. Mechaniczne rozebranie oraz utylizacja (stosowny dokument) nawierzchni mineralno - bitumicznej gr. ok. 18 cm w ilości ok. 100 m2.

 5. Wykonaniem zasypki ścian fundamentów, gruntem z odkładu, w tym załadunek na samochód samowyładowczy, transport po terenie budowy, rozplantowanie i zagęszczanie zasypki ścian o współczynniku Id ≥ 0,8 w ilości ok. 3000 m2.

 6. Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 1 metra po zagęszczeniem jej warstwami na powierzchni ok. 4600 m2. Zagęszczenie do wartości Is ≥ 0,95 /badania po stronie Wykonawcy/. Materiał – pospółka. WARIANT nr 1 – robocizna i materiał po stronie Wykonawcy.

 7. Wykonanie wymiany gruntu na głębokość 1 metra po zagęszczeniem jej warstwami na powierzchni ok. 4600 m2. Zagęszczenie do wartości Is ≥ 0,95 /badania po stronie Wykonawcy/. Materiał – pospółka. WARIANT nr 2 – robocizna po stronie Wykonawcy, materiał po stronie Zamawiającego.


Prosimy o podanie ceny jednostkowych dla poszczególny rodzaj robót: poz. 1 do 7


Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, sprzęt (tj. np.: koparki, samochody oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), materiał (dotyczy punktu nr 6), koszt utylizacji, koszt składowania.


Termin rozpoczęcia realizacji: od 2 kwietnia 2013r.

Prosimy o podanie realnego terminu wykonania całości prac.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 25.03.2013r.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych plików.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wojewodzic tel. kom.: 606 418 955.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Zapraszamy do współpracy przy wykonywaniu robót ziemnych - makroniwelacja, wykopy, dowóz ziemi, itp. wyświetleń: 8

Kategoria: ziemne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »