Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii dachy

L. dz. DA/MB/730/2014 wyświetleń: 99

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu budynku j.w.. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki, itp.) zgodnie z załączonym projektem i opisem technicznym. Zakres robót oraz przedmiar ilościowy przedstawiony został przedstawiony w załączniku nr 1 „Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: czerwiec 2014r. Termin złożenia oferty: 04.06.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/PW/637/2014 wyświetleń: 86

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycene robót wg poniższego zakresu:1.Wykonanie zasypek w piwnicy budynku (gruz+piasek) - ilość ok.375 m3.2.Wykopy wraz z drenażem opaskowym – ilość ok. 450 mb3.Wykonanie posadzki betonowej - ilość ok. 310 m24.Wykonanie nowego pokrycia dachu papą, obróbki blacharskie, blacha trapezowa - ilośc ok. 520 m25.Murowanie ścian gr.24,38 cm – ilość ok. 100 m26.Wykonanie tynków cementowych – ilość ok. 850 m27.Wyburzenia elementów oraz skucia tynków, istniejących posadzekTermin złożenia oferty: do 23.05.2014r. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wizję na obiekcie oraz dokonać koniecznych uzgodnień z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. kom.: 600 851 648.Mistrz Budowy dostępny na obiekcie – Damian Piszczek tel. 728 314 998 W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PZ/46/R/2014 wyświetleń: 49

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do wykonania dachu odwróconego, z zestawieniem: WARIANT I i WARIANT II:

 

I WARIANT

 1. Warstwa ochronna – geowłóknina np. SARNAFELT A 30 dg/m2   -   ok. 2200 m2
 2. Membrana PCW np. SIKAPLAN SG m A 15   -   ok. 2600 m2
 3. Geowłóknina np. SARNAFLEECE 120 G/M2   -    ok. 2200 m2
 4. Styrodur gr. 10 cm   -   ok. 2200 m2
 5. Geowłóknina SARNAFELT VS 140 g/m2   -   ok. 2200 m2
 6. Folia kubełkowa perforowana   -   ok. 2200 m2
 7. Żwir   -   210 m3
 8. Substrat   -   210 m3
 9. Ziemia urodzajna   -   70 m3
 10. Trawa z rolki   -    ok. 1300 m2

 

II WARIANT

 1. Grunt FG 35 (PHOENIX0   -   ok. 2600 m2
 2. Membrana antykorzenna RESTERIX SKW   -   ok. 2600 m2
 3. Warstwa ochronna geowłóknina 300 g/m2   -   ok. 2200 m2
 4. Styrodur gr. 10 cm   -   ok. 2200 m2
 5. Warstwa filtrująca geowłóknina 145 g/m2   -   2200 m2
 6. Folia kubełkowa perforowana   -   ok. 2200 m2
 7. Żwir 1400 x 0,15   -   210 m3
 8. Substrat 1400 x 0,15   -   210 m3
 9. Ziemia urodzajna 1400 x 0,1   -   70 m3
 10. Trawa z rolki   -    ok. 1300 m2

 

 • Miejsce dostawy  -   ASP Katowice, ul. Racborska
 • Termin realizacji   -   do uzgodnienia

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.04.2014 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

PZ/46/R/2014 wyświetleń: 27

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do wykonania dachu odwróconego, z zestawieniem: WARIANT I i WARIANT II:

 

I WARIANT

 1. Warstwa ochronna – geowłóknina np. SARNAFELT A 30 dg/m2   -   ok. 2200 m2
 2. Membrana PCW np. SIKAPLAN SG m A 15   -   ok. 2600 m2
 3. Geowłóknina np. SARNAFLEECE 120 G/M2   -    ok. 2200 m2
 4. Styrodur gr. 10 cm   -   ok. 2200 m2
 5. Geowłóknina SARNAFELT VS 140 g/m2   -   ok. 2200 m2
 6. Folia kubełkowa perforowana   -   ok. 2200 m2
 7. Żwir   -   210 m3
 8. Substrat   -   210 m3
 9. Ziemia urodzajna   -   70 m3
 10. Trawa z rolki   -    ok. 1300 m2

 

II WARIANT

 1. Grunt FG 35 (PHOENIX0   -   ok. 2600 m2
 2. Membrana antykorzenna RESTERIX SKW   -   ok. 2600 m2
 3. Warstwa ochronna geowłóknina 300 g/m2   -   ok. 2200 m2
 4. Styrodur gr. 10 cm   -   ok. 2200 m2
 5. Warstwa filtrująca geowłóknina 145 g/m2   -   2200 m2
 6. Folia kubełkowa perforowana   -   ok. 2200 m2
 7. Żwir 1400 x 0,15   -   210 m3
 8. Substrat 1400 x 0,15   -   210 m3
 9. Ziemia urodzajna 1400 x 0,1   -   70 m3
 10. Trawa z rolki   -    ok. 1300 m2

 

 • Miejsce dostawy  -   ASP Katowice, ul. Racborska
 • Termin realizacji   -   do uzgodnienia

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 08.04.2014 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

L.dz. DA/PW/450/2014 wyświetleń: 16

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową ofertę wykonania konstrukcji więźby dachowej o łącznej powierzchni ok. 750 m2 na w/w obiekcie. Zakres robót:montaż konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem na pełnym deskowaniu (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe, itp.) montaż 2 x papy termozgrzewalnej w kolorze szarym (podkładowa + nawierzchniowa) na konstrukcji dachu wg rozwiązan systemowych: budynek 1 – odporność ogniowa E-15 NRO, budynek 2 – klasa NRO; (materiał dostarcza Wykonawca) wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm kolor RAL 7040 + płyta OSB3 gr.min 2cm attyk; kominów (czapki pokryte papą, wokół obróbka blacharska), rur odpowietrzających (rozw. systemowe), montażem i obróbką wyłazów dachowych, klap dymowych i wpustów dachowych – odwodnieniowych (wyłazy dachowe, klapy dymowe, wpusty dachowe dostarcza Zamawiający)pokrycie daszków żelbetowych wejściowych (2 x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu) wraz z obróbkami blacharskimi attyk + rury spustowe tworzywowe w kol. szarym (RAL 7040) (wpust dachowy z koszem + przelew bezpieczeństwa dostarcza Zamawiający)Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. W Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub załączonej do zapytania w wersji elektronicznejTermin wykonania: od 26 maja do 31 lipca / dwa budynki/.Termin złożenia oferty: 02.04.2013r. W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz.DA/RP/1029/2013 wyświetleń: 12

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
        Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę wykonania obróbek blacharskich na w/w obiekcie. Obróbki należy wykonać z blach na rąbek stojący na podkładkach (blacha nie dziurawiona). Obróbki do wykonania na istniejących budynkach. Przed przystąpieniem do robót wykonać dokładny pomiar z natury. Blacha gr. 0,5 mm w kolorze RAL 6029. Zakres i ilość będą przedstawione w załączniku, który zostanie przesłany drogą elektroniczną po wcześniejszym uzgodnieniu.


Przewidywany termin realizacji: od zaraz.


W zleceniu przewidziane są zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

- 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad
i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Termin złożenia oferty: 21.11.2013 r. na adres r.podlacha@dombud.pl


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie oraz szczegółowych ustaleń prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526

Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.podlacha@dombud.pl.


                                                                                             Z poważaniem:

                                                                                           Robert Podlacha


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/415/2013 wyświetleń: 13

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu budynku administracyjno mieszkalnego wielorodzinnego w Andrychowie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki, itp.) zgodnie z załączonym projektem i opisem technicznym. Zakres robót oraz przedmiar ilościowy przedstawiony został przedstawiony w załączniku nr 1 „Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: październik 2013r. Termin złożenia oferty: 13.08.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MO/339/2013 wyświetleń: 16

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie kompleksowego remontu pokrycia dachu ( pokrycie, obróbki, itp. ) zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Zakres robót oraz przedmiar ilościowy przedstawiony został w załączonym dokumencie ' wyciąg z kosztorysu – remont dachu '. Zakres ten wraz z dokumentacją jest możliwy do przesłania drogą elektroniczną po wcześniejszym uzgodnieniu.

Termin realizacji: od zaraz.

Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 10% wartości robót potrącona z faktur z czego:

70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Jacek Surowiec tel. kom.: 608 586 808.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 412 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 wewn. 178 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.okonski@dombud.pl do dnia 31.07.2013.
Pytania kierować do niżej podpisanego 32 719 200 wewn. 178 lub 728 314 975. 

 

Z poważaniem
Marek Okoński

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AP/290/2013 wyświetleń: 10

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachów na budynku składającym się z 5 segmentów (A1, A2, A3, B, C) o łącznej powierzchni ok. 2230 m2 we w świetle attyk. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki blacharskie i membrana, itp.) zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacją i przedmiarem oraz poniższego zestawienia:

 • dostawa i ułożenie welonu szklanego „S-Glass Fleece 120” lub równoważnego,
 • dostawa i montaż membrany dachowej PVC „SIKAPLAN 15G” lub równoważnej w kolorze szary zblizonym do RAL 7015,
 • dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych „Geberit Pluvia d56 typ 7 pojedynczy” lub równoważny w ilości 11 sztuk,
 • dostawa i montaż poprzez kołkowanie kształtek styropianowych EPS 200, gr. zmienna; reakcja na ogień E; samogasnący; NRO w celu wykonania przeciw spadków przy świetlikach,
 • dostawa i montaż foli PVC w ilości ok. 31 m2 na segmencie „B” jako izolacja dla styropianu,
 • dostawa i montaż poprzez kołkowanie styropianu EPS 200 gr. 20 cm , reakcja na ogień E; samogasnący; NRO w ilości ok. 31 m2 na segmencie „B”,
 • dostawa i montaż poprzez kołkowanie styropianu EPS 50 gr. 15 cm , reakcja na ogień E; samogasnący; NRO na wew. ścianach attyk (pionowo i poziomo)
 • dostawa i montaż membrany dachowej + przekładka z welonu szklanego na attykach /pionowo h = ok. 70 cm, poziomo h = 50 cm/,
 • dostawa i montaż płyty OSB gr. 18 cm pod obróbkę blacharską na attykach,
 • wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich o szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm przynależnych dla dachu (attyki, świetliki, klapy dymowe, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 7015,
 • wykonanie punktowych obróbek z membrany PVC przy konstrukcjach pod instalację wentylacji,
 • wykonanie i montaż listew dociskowych z blachy stalowej w celu zakończenia mocowania membrany w miejscach wskazanych przez Kierownika Budowy,
 • dostawa i montaż izoklinów 10 x 10 cm przy attykach, podstawach przy świetlikach, itp.,
 • dostawa i montaż przelewów awaryjnych w ilości po 2 sztuki na każdy segment.

PROSZĘ O ALTERNATYWNE ROZWIĄZNIE PRZYKRYCIA DACHU ZAMIAST MEMBRANY WYCENIĆ 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA; NRO (PODKŁADOWA + WIERZCHNIA) POZOSTAŁE MATERIAŁY BEZ ZMIAN.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku: http://sendfile.pl/28653/Dachy_plaskie_-_ASP_Katowice.zip

Terminy rozpoczęcia: od 36-37 września 2013r. - dotyczy segmentu A2. Pozostałe segmenty będą przekazywane systematycznie wraz z zakończenie robót żelbetowych i wykonanie wylewki cementowej.

Termin złożenia oferty: do 05.08.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/591/2012 wyświetleń: 8

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie konstrukcji i pokrycia dachów na budynku wielorodzinnym składającym się z 6 segmentów o łącznej powierzchni (dachy płaskie ok. 1042 m2, wieżyczki ok. 167 m2, we w świetle attyk. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki, itp.) zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacją i przedmiarem oraz poniższym zestawieniem:

1. Dachy płaskie:

-       montaż konstrukcji drewnianej (murłaty, krokwie, krokwie koszowe) na konstrukcji stalowej (płatwie) – materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe,

-       dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,

-       dostawa i deskowanie połaci dachowej z płyt OSB-3 gr. 25 mm na konstrukcji drewnianej wraz z 2 krotną impregnacją płyt środkiem ognioochronnym np. UNIEPAL,

-       wyprofilowanie z płyt OSB koryta odwodniającego do wpustów dachowych,

-       dostawa i montaż membrany dachowej (PVC, EPDM) gr. 1,5 mm mocowanej mechanicznie do płyt i zgrzewanej na łączeniach – np. Rhenofol CV,

-       dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych grawitacyjnych z kołnierzem z membrany o średnicy 160 mm,

-       montaż wyłazu dachowego o wymiarach 100 x 100 cm – materiał dostarcza Zamawiający,

-       dostawa i montaż membrany dachowej na attykach /pionowo h = 30 cm, poziomo h = 30 cm/,

-       dostawa i montaż płyty OSB gr. 18 cm pod obróbkę blacharską na attykach i gzymsach,

-       wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich o szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm przynależnych dla dachu (attyki, gzymsy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006,

-       dostawa i montaż membrany dachowej na kominach i ścianach budynku /pionowo h = 30 cm/ zakończonych listwą dociskową,

-       dostawa i montaż izoklinów 10 x 10 cm przy attykach, ścianach budynku i kominach,

-       punktowa obróbka przy kominkach wentylacyjnych i wywiewkach kanalizacyjnych.

2. Wieżyczki:

-       montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-       montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-       montaż desek czołowych (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-       montaż konstrukcji wsporczej i podbitki z boazerii drewnianej (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej - np. Divoroll Clima +S,

-       dostawa i montaż pokrycia dachu (dachówka Braas „TEGALIT”  w kolorze szarym),

-       kompleksowe wykonanie i montaż całości obróbek blacharskich przynależnych dla dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006,

-       dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (dachówki skrajne, gąsiory, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.),

-       dostawa i montaż systemowych rynien PVC Ø 125 mm + osprzęt (leje, narożniki, haki, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 9006,

-       dostawa i montaż systemowych rur spustowych PVC Ø 100 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 9006,

-       montaż obitki na ścianach wieżyczki z boazerii drewnianej (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-       malowanie (2x) podbitki, obitki na ścianach wieżyczki, desek czołowych i elementów konstrukcyjnych widocznych w kolorze ”TIKURILLA”,

-       montaż elementów instalacji odgromowej na połaci dachowej tj. uchwyty i drut (materiał dostarcza Zamawiający).

3. Wykusze na ścianach budynku:

-       montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-       montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-       montaż desek czołowych (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-       montaż konstrukcji wsporczej i podbitki z boazerii drewnianej (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej - np. Divoroll Clima +S,

-       dostawa i montaż pokrycia dachu (dachówka Braas „TEGALIT”  w kolorze szarym),

-       kompleksowe wykonanie i montaż całości obróbek blacharskich przynależnych dla daszku z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006,

-       dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (dachówki skrajne, gąsiory, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.),

-       malowanie (2x) podbitki, desek czołowych i elementów konstrukcyjnych widocznych w kolorze ”TIKURILLA”,

4. Wejścia do budynków:

-       montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-       montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-       montaż desek czołowych (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-       montaż konstrukcji wsporczej i podbitki z boazerii drewnianej (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej - np. Divoroll Clima +S,

-       dostawa i montaż pokrycia dachu (dachówka Braas „TEGALIT”  w kolorze szarym),

-       kompleksowe wykonanie i montaż całości obróbek blacharskich przynależnych dla daszku z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006,

-       dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (dachówki skrajne, gąsiory, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.),

-       dostawa i montaż systemowych rynien PVC Ø 125 mm + osprzęt (leje, haki, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 9006,

-       dostawa i montaż systemowych rur spustowych PVC Ø 100 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 9006,

-       malowanie (2x) podbitki, desek czołowych i elementów konstrukcyjnych widocznych w kolorze ”TIKURILLA”.

5. Śmietnik zewnętrzny:

-       montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-       montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-       montaż desek czołowych (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-       montaż konstrukcji wsporczej i podbitki z boazerii drewnianej (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej - np. Divoroll Clima +S,

-       dostawa i montaż pokrycia dachu (dachówka Braas „TEGALIT”  w kolorze szarym),

-       kompleksowe wykonanie i montaż całości obróbek blacharskich przynależnych dla daszku z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006,

-       dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (dachówki skrajne, gąsiory, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.),

-       dostawa i montaż systemowych rynien PVC Ø 125 mm + osprzęt (leje, haki, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 9006,

-       dostawa i montaż systemowych rur spustowych PVC Ø 100 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 9006,

-       malowanie (2x) podbitki, desek czołowych i elementów konstrukcyjnych widocznych w kolorze ”TIKURILLA”.

Do realizacji na poszczególnych segmentach budynku są następujące dachy:

SEGMENT A – dach płaski, wieżyczka, 2 szt. wykuszy.

SEGMENT B – dach płaski, wejście do budynku.

SEGMENT C – dach płaski, wieżyczka, wejście do budynku, 2 szt. wykuszy.

SEGMENT D – dach płaski, wieżyczka, wejście do budynku, 2 szt. wykuszy.

SEGMENT E – dach płaski, wykusz.

SEGMENT F – dach płaski, wieżyczka, wejście do budynku, 2 szt. wykuszy.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku: http://sendfile.pl/197119/Dach_-_Tychy.zip.

Terminy rozpoczęcia:  od 17 września 2012r.

Termin złożenia oferty: 24.08.2012r.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.        Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.        Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.        „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/218/2012 wyświetleń: 5

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie pokrycia dachów na zamontowanych już konstrukcjach (wiązary z drzewa klejonego) z blachy tytan-cynk lub alternatywnie o łącznej powierzchni dla dwóch sal ok. 2400 m2 realizowanych na w/w obiektach. Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania (M,R,S) zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem i specyfikacją w dwóch cenach:

ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE:

 1. Dostawa i montaż blachy trapezowej TR 60/235 gr. 0,88 mm mocowanych łącznikami do konstrukcji drewnianej.
 2. Dostawa i montaż foli paraizolacyjnej gr. min. 0,2 mm.
 3. Dostawa i montaż wełny mineralnej twardej gr. 16 cm w dwóch warstwach (10 cm i 6 cm) np. MONROCK PRO ROCKWOOL.
 4. Dostawa i montaż blachy tytan- cynk gr. 0,7 mm na rąbek stojący mocowanych za pomocą łączników do blachy trapezowej w kolorze naturalnym lub patynowanym; np. VM ZINC QUATRO-ZINC
 5. Wykonanie, dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-ocynkowanej gr. 0,7 mm przynależnych dla dachu (kalenica, wiatrownice, okap: pas nadrynnowy i podrynnowy, świetliki, wyłaz, itp.) w kolorze pokrycia dachowego.
 6. Dostawa i montaż systemowych rynien z blachy tytanowo-cynkowej gr.  0,7 mm ø 200 mm + akcesoria w kolorze pokrycia.
 7. Dostawa i montaż systemowych rur spustowych z tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm ø 180 mm + akcesoria w kolorze pokrycia.
 8. Montaż wyłazu dachowego po stronie Wykonawcy (materiał dostarcza Zamawiający).
 9. Montaż świetlików po stronie Zamawiającego.

ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE:

 1. Dostawa i montaż płyt warstwowych gr. 16 cm z rdzeniem spełnianym wymagania odporności ogniowej  okładziną z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7040 (strona zewnętrzna), kolor biały (strona wewnętrzna). Mocowanie płyt za pomocą łączników zalecanych przez producenta płyt warstwowych.
 2. Wykonanie, dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm przynależnych dla dachu (kalenica, wiatrownice, okap: pas nadrynnowy i podrynnowy, świetliki, wyłaz, itp.) w kolorze pokrycia dachowego.
 3. Dostawa i montaż systemowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm ø 200 mm + akcesoria w kolorze pokrycia.
 4. Dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm ø 180 mm + akcesoria w kolorze pokrycia.
 5. Montaż wyłazu dachowego po stronie Wykonawcy (materiał dostarcza Zamawiający).
 6. Montaż świetlików po stronie Zamawiającego.

UWAGI:

 1. Zamawiający udostępni żuraw na potrzeby prac zwianych z pokryciem dachów.
 2. Odporność ogniowa pokrycia dachowego: RE 15.
 3. Kąt nachylenia dachu: 3O  lub 5%.
 4. Proszę o przedstawienie ewentualnych swoich rozwiązań dotyczących pokrycia dachowego.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku: http://wyslijplik.pl/download.php?sid=keREKdet

Termin realizacji: czerwiec - lipiec  2012r.

Termin złożenia oferty: 13.04.2012r.

Gwarancja:  36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.   

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

      fax.: 32/72 19 200,

      mail: arturp@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/PH/94/2012 wyświetleń: 6

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa Sali Sportowej przy Zespole Sz. Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29

 

       Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z prośbą o wycenę konstrukcji dachowej z drewna klejonego na realizowanym przez nas w/w obiekcie.

       Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania; projekt, uzgodnienia, wykonanie konstrukcji (drewno klejone GL32 – R15, okucia, dostawę na budowę, montaż, impregnację.

W przypadku Państwa zainteresowania prześlemy rysunki:

          1. Rzut dachu cz. niska – A/3

2. Rzut dachu cz. wysoka – A/4

3..Przekroje; A-A, B-B, E-E – A/5

4. Przekroje; C-C, D-D – A/6

5. Zestawienie obciążeń + specyfikacja techniczna

6. Plan instalacji oświetleniowej – E/10 + zestawienie materiałów + karta techniczna opraw

7. Rzut dachu – wentylacja mechaniczna nawiewna – 13/IS

8. Wentylacja mechaniczna – układy nawiewne przekrój A-A – 14/IS

9. Wentylacja mechaniczna – układy nawiewne przekrój B-B – 15/IS

   10. Zestawienie materiałów dla układu nawiewnego N1

Termin montażu: czerwiec 2012r.

Termin składania ofert do 06.03.2012r.

         Prosimy o określenie warunków dostawy i montażu.

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Zespołem Przygotowania Produkcji: Paweł Harpula : 728 314 980, (032) 72 19 182, fax: (032) 72 19 200, e-mail: pawelc@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/68/2012 wyświetleń: 5

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie demontażu dachu hali sportowej o łącznej powierzchni ok. 2700 m2 na w/w obiekcie. Wycena powinna być przedstawiona w dwóch wariantach:

 1. Całość prac wraz z utylizacją (potwierdzenie dla Zamawiającego) po stronie Wykonawcy robót.
 2. Wykonawca dokonuje demontażu pokrycia dachowego, natomiast podstawienie i wywóz kontenerów na materiał z rozbiórki po stronie Zamawiającego.

 Zakres prac do demontażu:

 • 2 x papa asfaltowa;
 • płyty dachowe wielootworowe gr. 11 cm;
 • wełna mineralna gr. 10 cm;
 • blacha trapezowa;
 • obróbki blacharskie:
 • wyrzutnie powietrza
 • świetliki dachowe

 

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Termin rozpoczęcia: 10 tydzień 2012r.

Termin zakończenia: Proszę o podanie terminu.

Termin złożenia oferty: 10.02.2012r.

W przypadku dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk tel. 698 655 866 oraz ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/61/2012 wyświetleń: 4

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie dachów o łącznej powierzchni ok. 1330 m2 realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie, odwodnienie dachu, instalację  odgromowową) zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją:

 1.      Budynek nr 6 o pow. 370 m2 – (zakres M,R,S wraz z materiałami pomocniczymi)

 • montaż konstrukcji drewnianej (całość więźby - drewniana będzie zamian elementów stalowych na drewniane) za pomocą łączników stalowych wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż kontrłat i łat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż nadbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż desek czołowych (deski dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • minimum dwukrotne malowanie „Drewnochron” widocznych elementów heblowanych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii w kolorze zbliżonym do RAL 8011,
 • dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,
 • dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1500g/m2/24h),
 • dostawa i montaż pokrycia z dachówki cementowej w kolorze ceglastym, jasnoczerwonym, matowym (ostateczny rodzaj dachówki zostanie ustalony z Inwestorem; przykładowe: Brass – ROMAŃSKA lub REVIVA; Euronit – KAPSTADT; Pro-dach – PODWÓJNA RZYMSKA lub inna),
 • dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (gąsiory, dachówki wentylacyjne, wsporcze, przejściowe, kominki odpowietrzające, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.).
 • dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (wiatrownica, pas nadrynnowy, podrynnowy, kominy, ściany nadszybia, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8011,
 • dostawa i montaż systemowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej Ø 120 mm + osprzęt (haki, leje, itp.),
 • dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej Ø 100 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.),
 • montaż wyłazu dachowych (materiał po stronie Zamawiającego),
 • montaż okien dachowych + kołnierze (materiał po stronie Zamawiającego),
 • dostawa i montaż systemowych płotków śniegowych w kolorze pokrycia dachowego,
 • dostawa i montaż systemowej komunikacja dachowej (ławeczki i stopnie) w kolorze pokrycia dachowego,
 • montaż elementów instalacji odgromowej na połaci dachowej tj. drut stalowy, uchwyty (materiał dostarcza Zamawiający),
 • pokrycie daszku szybu windowego o spadku 10o (deskowanie, 2 x papa termozgrzewalna, rynna Ø 100 mm i rura Ø 75 mm, obróbki jw.)

2.      Budynek nr 8 o pow. 220 m2 – (zakres M,R,S wraz z materiałami pomocniczymi)

 • montaż konstrukcji drewnianej (całość więźby - drewniana będzie zamian elementów stalowych na drewniane) za pomocą łączników stalowych wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż kontrłat i łat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż nadbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż desek czołowych (deski dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • minimum dwukrotne malowanie „Drewnochron” widocznych elementów heblowanych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii w kolorze zbliżonym do RAL 8011,
 • dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,
 • dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1500g/m2/24h),
 • dostawa i montaż pokrycia z dachówki cementowej w kolorze ceglastym, jasnoczerwonym, matowym (ostateczny rodzaj dachówki zostanie ustalony z Inwestorem; przykładowe: Brass – ROMAŃSKA lub REVIVA; Euronit – KAPSTADT; Pro-dach – PODWÓJNA RZYMSKA lub inna),
 • dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (gąsiory, dachówki wentylacyjne, wsporcze, przejściowe, kominki odpowietrzające, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.).
 • dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (wiatrownica, pas nadrynnowy, podrynnowy, kominy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8011,
 • dostawa i montaż systemowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej Ø 120 mm + osprzęt (haki, leje, itp.),
 • dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej Ø 100 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.),
 • montaż wyłazu dachowych (materiał po stronie Zamawiającego),
 • montaż okien dachowych + kołnierze (materiał po stronie Zamawiającego),
 • dostawa i montaż systemowych płotków śniegowych w kolorze pokrycia dachowego,
 • dostawa i montaż systemowej komunikacja dachowej (ławeczki i stopnie) w kolorze pokrycia dachowego,
 • montaż elementów instalacji odgromowej na połaci dachowej tj. drut stalowy, uchwyty (materiał dostarcza Zamawiający),

3.      Budynek nr 15 o pow. 300 m2 – (zakres M,R,S wraz z materiałami pomocniczymi)

 • montaż konstrukcji drewnianej (zmiana z wiązarów drewnianych na tradycyjną więźbę dachową) za pomocą łączników stalowych wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż kontrłat i łat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż nadbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż desek czołowych (deski dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • minimum dwukrotne malowanie „Drewnochron” widocznych elementów heblowanych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii w kolorze zbliżonym do RAL 8011,
 • dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,
 • dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1500g/m2/24h),
 • dostawa i montaż pokrycia z dachówki cementowej w kolorze ceglastym, jasnoczerwonym, matowym (ostateczny rodzaj dachówki zostanie ustalony z Inwestorem; przykładowe: Brass – ROMAŃSKA lub REVIVA; Euronit – KAPSTADT; Pro-dach – PODWÓJNA RZYMSKA lub inna),
 • dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (gąsiory, dachówki wentylacyjne, wsporcze, przejściowe, kominki odpowietrzające, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.).
 • dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (wiatrownica, ogniomury – ściana i czapa, pas nadrynnowy, podrynnowy, kominy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8011,
 • dostaw i montaż płyty OSB gr. 22 mm w spadku pod czapkę na ogniomurach,
 • dostawa i montaż systemowych rynien z PVC Ø 125 mm + osprzęt (haki, leje, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 8011,
 • dostawa i montaż systemowych rur spustowych z PVC Ø 100/90 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 8011,
 • montaż wyłazu dachowych (materiał po stronie Zamawiającego),
 • dostawa i montaż systemowych płotków śniegowych w kolorze pokrycia dachowego,
 • dostawa i montaż systemowej komunikacja dachowej (ławeczki i stopnie) w kolorze pokrycia dachowego,
 • montaż elementów instalacji odgromowej na połaci dachowej tj. drut stalowy, uchwyty (materiał dostarcza Zamawiający).

4.      Budynek „NOWY”  o pow. 440 m2 – (zakres M,R,S wraz z materiałami pomocniczymi)

 • montaż konstrukcji drewnianej (całość więźby - drewniana będzie zamian elementów stalowych na drewniane) za pomocą łączników stalowych wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż kontrłat i łat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż nadbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż desek czołowych (deski dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • minimum dwukrotne malowanie „Drewnochron” widocznych elementów heblowanych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii w kolorze zbliżonym do RAL 8011,
 • dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,
 • dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1500g/m2/24h),
 • dostawa i montaż pokrycia z dachówki cementowej w kolorze ceglastym, jasnoczerwonym, matowym (ostateczny rodzaj dachówki zostanie ustalony z Inwestorem; przykładowe: Brass – ROMAŃSKA lub REVIVA; Euronit – KAPSTADT; Pro-dach – PODWÓJNA RZYMSKA lub inna),
 • dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (gąsiory, dachówki wentylacyjne, wsporcze, przejściowe, kominki odpowietrzające, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.).
 • dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (wiatrownica, ogniomury – ściana i czapa, pas nadrynnowy, podrynnowy, kominy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8011,
 • dostaw i montaż płyty OSB gr. 22 mm w spadku pod czapkę na ogniomurach,
 • dostawa i montaż systemowych rynien z PVC Ø 125 mm + osprzęt (haki, leje, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 8011,
 • dostawa i montaż systemowych rur spustowych z PVC Ø 100/90 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze zbliżonym do RAL 8011,
 • montaż wyłazu dachowych (materiał po stronie Zamawiającego),
 • montaż okien dachowych + kołnierze (materiał po stronie Zamawiającego),
 • dostawa i montaż systemowych płotków śniegowych w kolorze pokrycia dachowego,
 • dostawa i montaż systemowej komunikacja dachowej (ławeczki i stopnie) w kolorze pokrycia dachowego,
 • montaż elementów instalacji odgromowej na połaci dachowej tj. drut stalowy, uchwyty (materiał dostarcza Zamawiający).

 

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Prosimy o przemyślenie rozwiązań dotyczących wykonania dachów lub zaproponowanie swoich. Proszę o przedstawienie warunków dotyczących rozliczenia finansowego.

Termin realizacji:       budynek nr 8: 10 – 13 tydzień 2012r.

                                   budynek nr 6: 14 – 17 tydzień 2012r.

                                   budynek nr 15: 17 – 22 tydzień 2012r.

                                   budynek „nowy”: 22 – 26 tydzień 2012r.

Szczegółowy termin realizacji zostanie ustalony przy podpisaniu umowy.

Termin złożenia oferty: 08.02.2012r.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy: Jackiem Surowcem tel. 608 586 808 oraz ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

      fax.: 32/72 19 200,

      mail: arturp@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/623/2011 wyświetleń: 4

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy, przy ul. 1 Maja.

                Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu na zamontowanej już konstrukcji (wiązary kratowe drewniane) z płyt warstwowych w systemie BAAS-PANEL lub równoważnym o łącznej powierzchni ok. 643 m2 realizowanego na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania (M,R,S) zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wg poniższych punktów z podziałem na dwie ceny przyjmując w pierwszym rozwiązani do obróbek blacharskich i orynnowania zastosowano blachę tytanowo-cynkową, a w rozwiązaniu drugim zastosowano blachę stalową ocynkowaną powlekana:

1.       Dostawa i montaż płyt warstwowych Baas-panel grubości 20 cm z rdzeniem styropianowym lub równoważny zamienniki okładziną z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym (strona zewnętrzna), kolor biały (strona wewnętrzna). Mocowanie płyt za pomocą łączników zalecanych przez producenta płyt warstwowych.

2.       Wykonanie, dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-ocynkowanej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia dachowego przynależnych dla dachu (pas nadrynnowy, kalenica, wiatrownice, wentylatory, wywietrzaki, itp.) lub rozwiązanie drugie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze szarym.

3.       Dostawa i montaż systemowych rynien z blachy tytanowo-cynkowej ø 150 mm + akcesoria w kolorze czarnym lub szarym oraz rozwiązanie drugie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze czarnym lub szarym.

4.       Dostawa i montaż systemowych rur spustowych z tytanowo-cynkowej ø 100 mm + akcesoria w kolorze czarnym lub szarym oraz rozwiązanie drugie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze czarnym lub szarym.

5.       Dźwig do montażu płyt, rusztowania lub zwyżka do montażu orynnnowania po stronie Wykonawcy. 

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Proszę o przedstawienie warunków dotyczących rozliczenia finansowego.

Termin realizacji: 38/39 tydzień 2011r.

Termin złożenia oferty: 16.08.2011r.

Gwarancja:  36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

      fax.: 32/72 19 200,

      mail: przygotowanie@dombud.pl., arturp@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/524/2011 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowa Sortowni Koksu wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Czerwionka – Leszczyny, przy ul. Przemysłowej.

            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty zamiennej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachów na zamontowanej już konstrukcji stalowej o łącznej powierzchni ok. 215 m2 (dotyczy trzech poziomów: ok. + 10,0m; + 24,0m; + 31,0m) realizowanego na w/w obiekcie. Dźwig do transportu materiałów, rusztowania, zwyżka lub podnośnik do montażu orynnnowania po stronie Wykonawcy.  Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania (M,R,S):

 1. Dostawa i montaż blachy stalowej TR50 gr. 1,0 mm (kolor biały) na konstrukcji stalowej mocowanej za pomocą systemowych łączników np. HILTI (rozstaw płatwi co 1,5 m),
 2. Dostawa i montaż foli paroizoalcyjnej PE 0,2 mm,
 3. Dostawa i montaż wełny mineralnej gr. 8 cm (gęstość 140kg/m3),
 4. Dostawa i montaż styropianu EPS 100 gr. 5 cm,
 5. Dostawa i montaż papy podkładowej mocowanej mechanicznie NRO gr. min 4.0 mm,
 6. Dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia „SWISSPOR BIKUTOP SOLO FIRE RESIST” gr. 5,5 mm w kolorze szary (mocowana mechanicznie i zgrzewana tylko na zakładach).
 7. Wykonanie, dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm przynależnych dla dachu (attyki, pas nadrynnowy, wyłaz dachowy, klapa dymowa, wywietrzaki, itp. – wg rysunku 06008B-PW-5-5.3.1).
 8. Dostawa i montaż systemowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej ø 150 mm + akcesoria.
 9. Dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej ø 110 mm + akcesoria.
 10. Montaż wyłazu dachowego, klapy dymowe oraz wywietrzaków (materiał dostarcza Zamawiający).

oraz zakres nie wyszczególniony powyżej (rozwiązanie okapu), a konieczny do kompleksowego realizacji zadania.

PRZEDSTAWIONE POWYZEJ ROZWIAZANIE POKRYCIA (blacha, izolacja, papa) POSIADA ODPORNOŚC OGNIOWĄ RE 30 W SYSTEMIE SWISSPOR.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonego załącznika.

Proszę o przedstawienie warunków dotyczących rozliczenia finansowego.

Termin rozpoczęcia: 30 tydzień 2011r.

Termin złożenia oferty: 07.07.2011r. SPRAWA PILNA.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/358/2011 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowa Sortowni Koksu wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Czerwionka – Leszczyny, przy ul. Przemysłowej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu na zamontowanej już konstrukcji stalowej z płyt warstwowych w systemie Metalplast ISOTHERM Dw140 lub równoważnym o łącznej powierzchni ok. 250 m2 (dotyczy trzech poziomów) realizowanego na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania (M,R,S) zgodnie z dokumentacją techniczną:

 1. Dostawa i montaż płyt warstwowych Metalplast ISOTHERM Dw140 lub równoważny zamienniki wraz z akcesoriami wykończeniowymi (listwy, itp.), kolor z podstawowej palety do ustalenia z Kierownikiem Budowy. Mocowanie płyt za pomocą łączników zalecanych przez producenta płyt warstwowych.
 2. Wykonanie, dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm przynależnych dla dachu (attyki, wyłaz dachowy, klapa dymowa, wywietrzaki, itp. – wg rysunku 06008B-PW-5-5.3.1).
 3. Dostawa i montaż systemowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej ø 150 mm + akcesoria.
 4. Dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej ø 110 mm +.
 5. Montaż wyłazu dachowego, klapy dymowe oraz wywietrzaków (materiał dostarcza Zamawiający).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Proszę o przedstawienie warunków dotyczących rozliczenia finansowego.

Termin realizacji: 26 - 30 tydzień 2011r.

Termin złożenia oferty: 20.05.2011r.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/351/2011 wyświetleń: 4

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku Biura Obsługi Klienta wraz z częścią administracyjną dla PWiK w Oświęcimiu, przy ul. Ostatni Etap 6.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie elewacji wentylowanej z paneli (kasetonów) miedzianych w systemie SOLAR-TECH lub równoważnym o łącznej powierzchni ok. 610 m2 realizowanej na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania (M,R,S) zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją (str. 60, 66):

1.       Dostawa i montaż wełny mineralnej URSA DF35 lub równoważnego zamiennika gr. 14 cm,

2.       Dostawa i montaż foli PE gr. 0,2 mm

3.       Dostawa i montaż rusztu aluminiowego,

4.       Dostawa i montaż paneli (kasetonów) miedzianych gr. 1,5 mm pełnych i perforowanych (zgodnie z rys. elewacji) wraz z niezbędnymi obróbkami (szpalety okienne, itp.),

5.       Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0,57 mm przynależnych dla dachu biurowca, przewiązki i klatki schodowej zewnętrznej (attyki, świetlik, klapa dymowa, itp.),

6.       Dostawa i montaż płyty OSB gr. 18 mm pod obróbki blacharskie przynależne dla dachu biurowca, przewiązki i klatki schodowej,

7.       Wykonanie i montaż parapetów okiennych z blachy miedzianej gr. 0,57 mm,

8.       Rusztowanie dotyczące biurowca i ewentualnie przewiązki po stronie Zamawiającego,

9.       Rusztowanie dotyczące klatki schodowej po stronie Wykonawcy,

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Proszę o przedstawienie warunków dotyczących rozliczenia finansowego.

Termin realizacji: 24 - 29 tydzień 2011r.

Termin złożenia oferty: 20.05.2011r.

Gwarancja:  36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

      fax.: 32/72 19 200,

      mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/277/2011 wyświetleń: 5

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chorzowie, przy ul. Sztygarskiej.

 

                Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu budynku wielorodzinnego o łącznej powierzchni ok. 405 m2. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki, itp.) zgodnie z P.T:

1.       Budynek - (zakres M,R,S).

-      montaż konstrukcji drewnianej (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),

-      deskowanie połaci dachowej z desek lub płyt OSB (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-      dostawa i montaż papy izolacyjnej pod podwaliny,

-      dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej gr. min. 4,0 mm (modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej - PYE PV250),

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia w kolorze szarym gr. min. 5,0 mm w kolorze szarym (modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej - PYE PV250),

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (kominy, attyki, itp.) z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 7016,

-      dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych Ø 160 mm z kołnierzem bitumicznym oraz króćcem przyłączeniowym (rodzaj wpustów ustalić z Kierownikiem Budowy),

-      dostawa i montaż kominków wentylacyjnych Ø 150 mm z blachy lub PVC w kolorze szarym dotyczących wentylacji poddasza,

-      dostawa i montaż kominków wentylacyjnych Ø 200 mm z blachy lub PVC w kolorze szarym dotyczących wentylacji klatki schodowej,

-      montaż wyłazu dachowego wraz z obróbkami zgodnie z P.T.,

-      montaż klapy oddymiającej wraz z obróbkami zgodnie z P.T.,

-      dostawa i montaż płyty OSB gr. 22 mm pod obróbkę blacharską attyk,

-      dostawa i montaż klinów dachowych z styropianu (trójkąty) 10x10 cm przy attykach,

-      obróbki papowe  attyk (powierzchnia pionowa i pozioma), kominków wentylacyjnych oraz wyrzutni,

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Terminy rozpoczęcia:  19  tydzień 2011r.

Termin złożenia oferty: 22.04.2011r.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/276/2011 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Chorzowie, przy ul. Grunwaldzkiej.

 

                Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie konstrukcji i pokrycia dachów budynków nr 1.1, 1.2 o łącznej powierzchni ok. 615 m2 oraz budynku nr 2 o łącznej powierzchni ok. 485 m2. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T:

1.        Budynki nr 1.1, 1.2 - (zakres M,R,S).

 • montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem elementów wystających poza obrys budynku (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),
 • deskowanie połaci dachowej z desek oraz okapów z boazerii drewnianej (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż deski okapowej (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,
 • dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej gr. min. 4,0 mm (modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej - PYE PV200),
 • dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia w kolorze szarym gr. min. 5,0 mm w kolorze szarym (modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej - PYE PV250),
 • wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (kominy, wiatrownica, pas nadrynnowy, itp.) z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 7016,
 • dostawa i montaż systemowych rynien PVC „BRYZA” ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, itp.) w kolorze szarym RAL 7016,
 • dostawa i montaż systemowych rur spustowych PVC „BRYZA” ø 110 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze szarym RAL 7016,
 • dostawa i montaż kominków wentylacyjnych Ø 150 mm z blachy lub PVC w kolorze szarym dotyczących wentylacji poddasza,
 • dostawa i montaż kominków wentylacyjnych Ø 200 mm z blachy lub PVC w kolorze szarym dotyczących wentylacji klatki schodowej,
 • montaż wyłazów dachowych zgodnie z P.T.,
 • obróbki papowe kominków wentylacyjnych oraz wyłazów,
 • malowanie (2x) nadbitki, deski okapowej i elementów konstrukcyjnych wystających poza obrys budynku, kolor oraz rodzaj lakieru do ustalenia z Kierownikiem Budowy,

2.        Budynek nr 2 - (zakres M,R,S).

 • montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem elementów wystających poza obrys budynku (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe),
 • deskowanie połaci dachowej z desek oraz okapów z boazerii drewnianej (materiał dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż deski okapowej (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,
 • dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej gr. min. 4,0 mm (modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej - PYE PV200),
 • dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia w kolorze szarym gr. min. 5,0 mm w kolorze szarym (modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej - PYE PV250),
 • wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (kominy, wiatrownica, pas nadrynnowy, attyka, itp.) z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 7016,
 • dostawa i montaż płyty OSB gr. 22 mm pod obróbkę blacharską attyk,
 • dostawa i montaż klinów dachowych z styropianu (trójkąty) 10x10 cm przy attykach,
 • dostawa i montaż systemowych rynien PVC „BRYZA” ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, itp.) w kolorze szarym RAL 7016,
 • dostawa i montaż systemowych rur spustowych PVC „BRYZA” ø 110 mm + osprzęt (kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze szarym RAL 7016,
 • dostawa i montaż kominków wentylacyjnych Ø 150 mm z blachy lub PVC w kolorze szarym dotyczących wentylacji poddasza oraz grawitacyjnej,
 • dostawa i montaż kominków wentylacyjnych Ø 200 mm z blachy lub PVC w kolorze szarym dotyczących wentylacji klatki schodowej,
 • montaż kominków wentylacyjnych Ø 150 mm dotyczących odpowietrzaków kanalizacyjnych,
 • montaż wyłazów dachowych zgodnie z P.T.,
 • obróbki papowe  attyk (powierzchnia pionowa i pozioma), kominków wentylacyjnych oraz wyłazów,
 • malowanie (2x) nadbitki, deski okapowej i elementów konstrukcyjnych wystających poza obrys budynku, kolor oraz rodzaj lakieru do ustalenia z Kierownikiem Budowy,

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Terminy rozpoczęcia:  19 tydzień 2011r.

Termin złożenia oferty: 22.04.2011r.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/270/2011 wyświetleń: 4

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Chorzowie, przy ul. Karola Miarki.

                 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie tarasów i tarasów zielonych o łącznej powierzchni ok. 172,5 m2 realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania (hydroizolacja, termoizolacja i substrat) zgodnie z P.T. lub rozwiązanie zastępcze dotyczące hydroizolacji jako materiał można wycenić membranę EPDM, RESITRIX SKW:

1.       Taras (M,R,S) – powierzchnia ok. 102 m2:

 • zagruntowanie wylewki betonowej,
 • papa termozgrzewalna  na bazie asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS wykonana na osnowie z włókniny poliestrowej np. JUMBO PLAN PYE PV250 S5 - wymagany AH PZH oraz AT ITB i deklaracja zgodności z aprobatą,
 • wywinięcia z papy na ściany i murek zewnętrzny tarasu na wysokość 30 cm zakończonych listwą dociskową, w ilości ok. 37 mb,
 • wywinięcia poziome i pionowe na murek rozdzielający tarasy o szerokości 25 cm, w ilości ok. 33 mb
 • płyty z poliestru ekstradowanego np. Roofmate SL  gr. 5 cm,
 • geowłóknina oddzielająca z polipropylenu o gramaturze 110/140g/m2 np. Geotkanina Terralys LF,
 • montaż wpustów dachowych pionowych ø 110 mm z kołnierzem (rodzaj kołnierza uzależniany  od zastosowanej hydroizolacji), w ilości 4 szt,

2.       Taras zielony (M,R,S) – powierzchnia ok. 70,5 m2.

 • zagruntowanie wylewki betonowej,
 • papa termozgrzewalna  na bazie asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS wykonana na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym odporna na korzenie np. JUMBO PLAN PYE PV250 S5 - wymagany AH PZH oraz AT ITB i deklaracja zgodności z aprobatą,
 • wywinięcia z papy na ściany i murek zewnętrzny tarasu na wysokość 30 cm zakończonych listwą dociskową, w ilości ok. 50 mb,
 • wywinięcia poziome i pionowe na murek rozdzielający tarasy o szerokości 25 cm, w ilości ok. 48 mb
 • płyty z poliestru ekstradowanego np. Roofmate SL  gr. 5 cm,
 • geowłóknina oddzielająca, odporna na gnicie z polipropylenu o gramaturze 110/140g/m2 np. Geotkanina Terralys LF,
 • warstwa drenażowa ze żwiru płukanego 4/8 mm gr. 3 cm - wg normy  PN-EN 13043/2004,
 • geowłóknina flirtująca, wysoko wodoprzepuszczalna gramatura 105/125 g/m2, np. TenCate Polyfelt TS - wymagana AT i deklaracja zgodności z aprobatą,
 • warstwa wegetacyjno - drenażowa na bazie keramzytu lub gliny łupkowatej (substrat) gr. 9 cm,
 • montaż wpustów dachowych pionowych ø 110 mm z kołnierzem (rodzaj kołnierza uzależniany  od zastosowanej hydroizolacji) + nadstawki  w ilości 4 szt,

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną (rysunki, przedmiar, specyfikacja) – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub załączona do zapytania w dokumencie PDF.

Proszę o przedstawienie warunków dotyczących rozliczenia finansowego.

Termin realizacji: 26-28.04.2011r. – dotyczy przyklejenia hydroizolacji na ściany budynku, 17-31.05.2011r. – pozostały zakres prac.

Termin złożenia oferty: 19.04.2011r.

Gwarancja:  36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/159/2011 wyświetleń: 4

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie dachów o łącznej powierzchni ok. 1 815 m2 realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki i odwodnienie dachu, instalacji odgromowej) zgodnie z P.T.:

1.       Budynek „B” – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-      montaż konstrukcji drewnianej za pomocą łączników stalowych wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-      montaż kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-      deskowanie połaci dachowej z desek gr. 25 mm (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-      montaż nadbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-      montaż desek czołowych (deski dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-      minimum dwukrotne malowanie elementów heblowanych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii lakierobejcą (kolor do ustalenia),

-      dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,

-      dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1500mg/m2/24h),

-      dostawa i montaż blachy miedzianej gr. 0,57 mm na rąbek stojący,

-      dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (wiatrownica, pas nadrynnowy, podrynnowy, kominy, wyrzutni dachowych, itp.) z blachy miedzianej gr. 0,57 mm,

-      dostawa i montaż systemowych rynien z blachy miedzianej Ø 150 mm + osprzęt (haki, narożniki, itp.),

-      dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy miedzianej Ø 125 mm + osprzęt (leje, kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.) lub rozwiązanie alternatywne: dostawa i montaż rynien z blachy miedzianej Ø 150 mm + osprzęt (haki, narożniki, itp.) oraz dostawa i montaż systemowych rur spustowych PVC Ø 125 mm + osprzęt (leje, kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze pokrycia,

-      montaż wyłazów dachowych + kołnierze (materiał po stronie Zamawiającego),

-      montaż okien dachowych + kołnierze (materiał po stronie Zamawiającego),

-      montaż świetlików kopułkowych + kołnierze (materiał po stronie Zamawiającego),

-      montaż wyrzutni dachowych (materiał po stronie Zamawiającego),

-      dostawa i montaż płyty OSB gr. 22 mm dotyczy boków lukarn oraz do zamontowania na rzucie dachu oraz rzucie parteru gdzie znajdują się świetliki kopułowe (warstwa PB-11),

-      dostawa i montaż (2x) papy podkładowej termozgrzewalnej gr. min 4.0 mm na części gdzie znajdują się świetliki kopułowe (warstwa PB-11),

-      montaż rusztu drewnianego na części gdzie znajdują się świetliki kopułowe (warstwa PB-11),

-      dostawa i montaż systemowych barier śniegowych (podać rodzaj barier oraz osobną cenę jednostkową za 1mb),

-      dostawa i montaż systemowej komunikacja dachowej (podać osobną cenę za 1 mb),

-      kompleksowe wykonanie instalacji odgromowej na połaci dachowej (podać osobną cenę ryczałtową).

2.       Budynek „C” – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-      montaż konstrukcji drewnianej za pomocą łączników stalowych wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-      montaż kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-      deskowanie połaci dachowej z desek gr. 25 mm (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-      montaż nadbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-      montaż desek czołowych (deski dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-      minimum dwukrotne malowanie elementów heblowanych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii lakierobejcą (kolor do ustalenia),

-      dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,

-      dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1500mg/m2/24h),

-      dostawa i montaż blachy miedzianej gr. 0,57 mm na rąbek stojący,

-      dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (wiatrownica, pas nadrynnowy, podrynnowy, kominy, itp.) z blachy miedzianej gr. 0,57 mm,

-      dostawa i montaż systemowych rynien z blachy miedzianej Ø 150 mm + osprzęt (haki, narożniki, itp.),

-      dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy miedzianej Ø 125 mm + osprzęt (leje, kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.) lub rozwiązanie alternatywne: dostawa i montaż rynien z blachy miedzianej Ø 150 mm + osprzęt (haki, narożniki, itp.) oraz dostawa i montaż systemowych rur spustowych PVC Ø 125 mm + osprzęt (leje, kolanka, obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze pokrycia,

-      montaż wyłazów dachowych + kołnierze (materiał po stronie Zamawiającego),

-      montaż klap odymiających + kołnierze (materiał po stronie Zamawiającego),

-      dostawa i montaż płyty OSB gr. 22 mm dotyczy boków lukarn

-      dostawa i montaż systemowych barier śniegowych (podać rodzaj barier oraz osobną cenę jednostkową za 1mb),

-      dostawa i montaż systemowej komunikacja dachowej (podać osobną cenę za 1 mb),

-      kompleksowe wykonanie instalacji odgromowej na połaci dachowej (podać osobną cenę ryczałtową).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Prosimy o przemyślenie rozwiązań dotyczących wykonania dachów lub zaproponowanie swoich. Proszę o przedstawienie warunków dotyczących rozliczenia finasowego.

Termin realizacji: od 20 tygodnia 2011r.  – budynek „C”. Budynek „B” sukcesywnie z postępem robót budowlanych oraz wg ustaleń z Kierownictwem Budowy.

Termin złożenia oferty: 30.03.2011r.

Gwarancja:  36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

      fax.: 32/72 19 200,

      mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/125/2011 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie dachów o łącznej powierzchni ok. 1 670 m2 oraz zadaszeń balkonów o łącznej powierzchni ok. 75 m2 realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T.:

1.      Budynki od nr 1 do nr 7 – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-      montaż konstrukcji drewnianej za pomocą łączników stalowych wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-      deskowanie połaci dachowej z desek gr. 25 mm (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-      montaż desek czołowych heblowanych (deski dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-      montaż nadbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-      dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,

-      dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej gr. min. 4,5 mm (dotyczy pow. poziomych oraz pionowych i poziomych przy attykach),

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia NRO gr. min. 5,0 mm w kolorze brązowym (dotyczy pow. poziomych oraz pionowych i poziomych przy attykach),

-      dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (attyka, pas nadrynnowy, kominy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej matowej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8017,

-      dostawa i montaż płyty OSB gr. 22 mm pod obróbkę blacharską attyk,

-      dostawa i montaż klinów styropianowych 10x10 cm (trójkąty) przy attykach,

-      dostawa i montaż systemowych rynien PVC Ø 150 mm + osprzęt (leje, kolanka, narożniki, itp.) w kolorze RAL 8017,

-      dostawa i montaż systemowych rur spustowych PVC Ø 125 mm + osprzęt (obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze RAL 8017,

-      dostawa i montaż rury stalowej Ø 200 mm dotyczącej wentylacji klatki schodowej,

-      minimum dwukrotne malowanie elementów heblowanych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii lakierobejcą w kolorze TEAK,

-      dostawa i montaż wyłazów dachowych ocieplonych 80 x 80 cm, KOMINIARCZYK.

2.      Zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

     Dostawa i montaż klinów styropianowych EPS 100 gr. 0 – 5 cm, montaż za pomocą kleju klej bitumicznego np. TYTAN ABIZOL ST,

     dostawa i montaż płyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm  laminowanych papą  termozgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS na osnowie  z włókniny poliestrowej gr. min. 4,0 mm (styropapa), montaż za pomocą mechanicznych łączników teleskopowych (kołki),

     dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia NRO gr. min. 5,0 mm w kolorze brązowym (dotyczy pow. poziomych oraz pionowych na ścianach),

     dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla zadaszenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej matowej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8017,

     listwa  dociskowa  na ścianie,

     dostawa i montaż klinów styropianowych 10x10 cm (trójkąty).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Termin realizacji: od 12 tygodnia 2011r.  – budynek nr 1. Pozostałe budynki sukcesywnie z postępem robót budowlanych oraz wg ustaleń z Kierownictwem Budowy.

Termin złożenia oferty: 03.03.2011r.

Gwarancja:  48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.      Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.      Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.      Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.      Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.      „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji:

     fax.: 32/72 19 200,

     mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/943/2010 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Katowicach, przy ul. Boya - Żeleńskiego.

             Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na wykonanie dachów realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T.:

1.      Budynki od nr 1 do nr 10  – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

 • montaż konstrukcji drewnianej za pomocą łączników stalowych wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawca),
 • montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż desek czołowych heblowanych (deski dostarcza Zamawiajacy, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż nadbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1500g/m2/24h),
 • dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,
 • dostawa i montaż pokrycia dachu z dachówki cementowej Brass „CELTYCKA” w kolorze brązowym,
 • dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (gąsiory, dachówki początkowe, wentylacyjne, antenowa, kominki odpowietrzające, taśmy uszczelniająco - wentylacyjne, grzebienie okapu, itp.),
 • dostawa i montaż obróbek kominów z taśm Brass „WAKLAFLEX” w kolorze pokrycia dachowego,
 • dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (kosz, pas nadrynnowy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej matowej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 8017,
 • dostawa i montaż systemowej komunikacji dachowej Brass lub zamiennika (w ofercie proszę o podanie co zostało wycenione) w kolorze pokrycia dachowego (ilość przyjąć na podstawie projektu),
 • dostawa i montaż systemowych rynien PVC Ø 125 mm + osprzęt (leje, kolanka, narożniki, itp.) w kolorze brązowym,
 • dostawa i montaż rur spustowych PVC Ø 100 mm + osprzęt (obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze brązowym,
 • dostawa i montaż systemowych barier śniegowych Brass lub zamiennika (w ofercie proszę o podanie co zostało wycenione) w kolorze pokrycia dachowego (ilość przyjąć na podstawie  projektu),
 • minimum dwukrotne malowanie elementów heblowanych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii lakierobejcą w kolorze TEAK,
 • montaż wyłazów i okien dachowych (materiał dostarcza Zamawiający),
 • montaż uchwytów pod instalacje odgromową na połaci dachowej (materiał dostarcza Zamawiający).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub zostanie przesłana mailem po uprzednim kontacie z działem Przygotowania Produkcji zainteresowanych Kontrahentów.

Termin realizacji: od 10.01.2011r.  – budynek nr 7. Następnie budynki nr 9, 8 i kolejno następne wg ustaleń z Kierownictwem Budowy.

Termin złożenia oferty: 22.12.2010r.

Gwarancja:  48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/938/2010 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 15, 17 w Chorzowie, przy ul. Karola Miarki.

 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachów o łącznej powierzchni ok. 420 m2. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (termoizolacja, pokrycie, obróbki i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T:

1.       Dach – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi).

-      dostawa i montaż klinów styropianowych (EPS 200), montaż za pomocą kleju klej polimerowo- bitumiczny trwale plastyczny np. BISO - ADHESIV,

-      dostawa i montaż płyt styropianowe EPS 100 gr. 10 cm  laminowane papą  termozgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS na osnowie  z włókniny poliestrowej gr. min. 4,0 mm (styropapa), montaż za pomocą kleju klej bitumicznego np. TYTAN ABIZOL ST oraz dodatkowo mechanicznie łącznikami teleskopowymi z PP w narożnikach oraz krawędziach dachu,

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie  z włókniny poliestrowej gr. 5,2 mm w kolorze zielonym,

-      dostawa i montaż obróbek papowych (materiał jak na pokrycie dachu) na pow. pozimowych i pionowych dotyczących gzymsów, attyk, kominów, wyłazów, świetlików wg rysunków detali,

-      dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (gzymsy, pas nadrynnowy, attyki itp.) z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm w kolorze patynowym,

-      dostawa, wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich dylatacji pomiędzy istniejącym budyniem nr 13, a budynkiem nr 15 z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm w kolorze patynowym,

-      dostaw i montaż kominków odpowietrzających w ilości 20 sztuk,

-      dostawa i montaż płyty OSB pod obróbki blacharskie na attykach.

-      dostawa i montaż systemowych rynien z PVC Ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, złączki, itp.) w kolorze RAL 7044 (szarym),

-      dostawa i montaż systemowych rur spustowych z PVC Ø 110 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, czyszczaki, itp.) w kolorze RAL 7044 (szarym),

-      dostawa i montaż styropapy EPS 100 gr. 5 cm na ścianach pionowych attyk, wyłazów, świetlików grubości, montaż za pomocą kleju klej bitumicznego np. TYTAN ABIZOL ST oraz dodatkowo mechanicznie łącznikami teleskopowymi z PP w narożnikach oraz krawędziach,

-      dostawa i montaż płyt styropianowych EPS 200 gr. 5 cm na gzymsaxch (montaż mechaniczny),

-      dostawa i montaż klinów styropianowych laminowanych 10x10 cm (trójkątów) przy kominach, wyłazach i świetlikach oraz attyce, montaż za pomocą kleju,

-      dostaw i montaż wywietrzaków dachowych grawitacyjnych cylindrycznych Ø 160 mm z laminatu poliestrowo- szklanego, ze zintegrowaną podstawą i uszczelkami (np. wywietrzak ZEFIR 160/PCV Uniwersal).,

-      montaż wyłazów dachowych ocieplonych o wymiarach 80x130 cm,

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, specyfikację, przedmiar (poz. 19, 86-91, 182) – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Terminy rozpoczęcia:

ok. 10.01.2011r. – budynek nr 15,

ok. 24.02.2011r. – budynek nr 17.

Termin złożenia oferty: 17.12.2010r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/890/2010 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowa budynku Przedszkola nr 12 w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej.

             Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu nowo powstałej części budynku przedszkola o powierzchni ok. 250 m2 oraz demontaż i montaż obróbek blacharskich i orynnowana na przylegającym budynku przychodni. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania ( konstrukcja, pokrycie, obróbki i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T:

1.      Dach na poziomie stropu + 12,85 m – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi).

-     montaż konstrukcji drewnianej wraz z impregnacją tylko tych elementów które są docinane (więźbę dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawca),

-     dostawa i montaż papy izolacyjnej do odizolowania drewna od pow. betonowej,

-     dostawa i montaż foli paroizolacyjnej gr. 0,2 mm, do ułożenia na stropie,

-     dostawa i montaż wełny mineralnej miękkiej gr. 25 cm, (np. 15 i 10 cm) do ułożenia na stropie,

-     dostawa i montaż styropapy na ściany attyk grubości 5 cm, (montaż mechaniczny),

-     deskowania  połaci dachowej z  desek gr. 2,5 cm (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-     montaż deski czołowej (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-     dostawa i montaż papy termozgrzewalnej podkładowej np. IZOLMAT PLANE PYE G200 S4 (pow. pozimowa i pionowa wywinięcie na attykach, kominach oraz pokrycie czapek kominowych),

-     dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. IZOLMAT PLANE PYE PV250 S5 SS w kolorze szarym (pow. pozimowa i pionowa wywinięcie na attykach, kominach oraz pokrycie czapek kominowych),

-     dostaw i montaż kominków odpowietrzających w ilości 4 sztuk,

-     wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (attykach, kominy, czapki kominów, pas nadrynnowy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze szarym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy),

-     dostaw i montaż kominków wentylacyjnych szybu windowego z blachy ocynkowanej Ø 160 mm wraz z wykonaniem obróbek papowych,

-     dostawa i montaż płyty OSB wodoodpornej lub sklejki pod obróbki blacharskie na attykach.

-     dostawa i montaż systemowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, złączki, itp.) w kolorze szarym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy),

-     dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Ø 110 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, itp.) w kolorze szarym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy),

2.      Dach na poziomie stropu + 10,97 m – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi).

-     zagruntowanie powierzchni stropu żelbetowego asfaltową emulsja anionową,

-     dostawa i montaż paroizolacji bitumicznej (np. ALBIT AL S40),

-     dostawa i montaż klinów styropianowych 0-25 cm (EPS 100),

-     dostawa i montaż styropapy gr. 25 cm (EPS 100), wraz z wyprofilowaniem koryt odwadniających,

-     dostawa i montaż papy termozgrzewalnej podkładowej np. IZOLMAT PLANE PYE G200 S4 (pow. pozimowa i pionowa wywinięcie na attykach i wyłazach)

-     dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. IZOLMAT PLANE PYE PV250 S5 SS w kolorze szarym (pow. pozimowa i pionowa wywinięcie na attykach i wyłazach),

-     wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (attyki, wyłazy dachowe) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze szarym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy),

-     dostawa i montaż styropapy na ściany attyk grubości 5 cm, (montaż mechaniczny),

-     dostawa i montaż klinów dachowych z styropianu (trójkąty) 10x10 cm

-     montaż wywiewek wentylacyjnych Ø 110 mm wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i papowych (materiał dostarcza Zamawiający),

-       dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych z kołnierzem bitumicznym Ø 160 mm w ilości 8 sztuk,

-     dostaw i montaż kominków odpowietrzających w ilości 8 sztuk,

-     dostawa i montaż płyty OSB wodoodpornej lub sklejki pod obróbki blacharskie na attykach.

-     dostawa i montaż wyłazów dachowych ocieplonych o wymiarach 80x80 cm np. REWA

3.      Dach - budynek istniejący przychodni (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi).

     demontaż istniejących obróbek blacharskich oraz orynnowania,

     wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (attyki) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze szarym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy) wraz z obróbką dylatacyjna wg rysunku detala nr 4/51,

     dostawa i montaż systemowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, złączki, itp.) w kolorze szarym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy),

     dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Ø 125 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, itp.) w kolorze szarym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy),

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, specyfikację, przedmiar (poz. 1, 2, 3, 170-189, 191,192, 194, 196-198) – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub lub zostanie przesłana po wcześniejszym kontakcie telefoncznym z niżej podpisanym.

Termin złożenia oferty: 01.12.2010r.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.      Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.      Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.      Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.      Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.      „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/847/2010 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zabrzu, przy ul. Franciszkańskiej.

                 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachów budynków nr 3 i nr 4 o ogólnej powierzchni ok. 720 m2 na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T.:

1.       Budynki nr 3 (pow. 400 m2) i nr 4 (pow. 320 m2) – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-      dostawa i montaż foli paroizoalcyjnej PE 0,2 mm,

-      dostawa i montaż wełny mineralnej twardej gr. 20 cm,

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej podkładowej mocowanej mechanicznie,

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia NRO gr. min. 5,0 mm w kolorze szarym,

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (attyki, kominy, itp.) z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,55 mm w kolorze patyna wg rysunków detali nr 10 i nr 11,

-      dostawa i montaż obróbek papowych na pow. pionowych attyk, kominów, klap dymowych, wywietrzników dachowych, itp.

-      dostawa i montaż listew dociskowych przy doróbkach papowych dla kominów, ścianach szybu windowego, itp. (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy),

-      dostawa i montaż styropapy gr. 10 cm na powierzchniach pionowych attyk,

-      dostawa i montaż styropianu gr. 10 cm na powierzchniach poziomej attyki pod obróbką blacharską,

-      dostawa i montaż klinów styropianowych 10x10,

-      dostawa i montaż płyty OSB gr. 18mm wg rysunku detali nr 11,

-      dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych Ø 110 mm z kołnierzem bitumicznym w ilości 8 sztuk,

-      dostawa i montaż kominków wentylacyjnych w ilości 20 sztuk,

-      dostawa i montaż systemowych rynien z blachy tytanowo - cynkowej Ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, złączki, itp.) w ilości 11,5 mb (kolor patyna),

-      dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej Ø 110 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, czyszczaki, itp.) w ilości 4,0 mb (kolor patyna),

2.       Budynki nr 3 i nr 4 (rozwiązanie zastępcze)

-      dostawa i montaż foli paroizoalcyjnej PE 0,2 mm,

-      dostawa i montaż  klinów  styropianowych w celu wykonania warstw spadkowych (rysunek nr 9),

-      dostawa i montaż styropianu gr. 10 cm

-      dostawa i montaż styropapy gr. 10cm,

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej podkładowej mocowanej mechanicznie,

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia NRO gr. min. 5,0 mm w kolorze szarym,

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (attyki, kominy, itp.) z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,55 mm w kolorze patyna wg rysunków detali nr 10 i nr 11,

-      dostawa i montaż obróbek papowych na pow. pionowych attyk, kominów, klap dymowych, wywietrzników dachowych, itp.

-      dostawa i montaż listew dociskowych przy doróbkach papowych dla kominów, ścianach szybu windowego, itp. (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy),

-      dostawa i montaż styropapy gr. 10 cm na powierzchniach pionowych attyk,

-      dostawa i montaż styropianu gr. 10 cm na powierzchniach poziomej attyki pod obróbką blacharską,

-      dostawa i montaż klinów styropianowych 10x10,

-      dostawa i montaż płyty OSB gr. 18mm wg rysunku detali nr 11,

-      dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych Ø 110 mm z kołnierzem bitumicznym w ilości 8 sztuk,

-      dostawa i montaż kominków wentylacyjnych w ilości 20 sztuk,

-      dostawa i montaż systemowych rynien z blachy tytanowo - cynkowej Ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, złączki, itp.) w ilości 11,5 mb (kolor patyna),

-      dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej Ø 110 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, czyszczaki, itp.) w ilości 4,0 mb (kolor patyna),

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, przedmiar – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku:  http://rapidshare.com/files/428821536/Dachy_-_pokrycie_bud._3_i_4.zip

Terminy wykonania: 01.12.2010r.  – 07.01.2011r.

Termin złożenia oferty: 16.11.2010r.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

 W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 181.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/744/2010 wyświetleń: 3

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa siedziby Straży Miejskiej w Katowicach, przy ul. Żelaznej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu budynku gospodarczego o powierzchni ok. 257 m2 oraz budynku psiarni o pow. ok. 119 m2 na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T.:

1.       Budynek gospodarczy – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-      dostawa i montaż blachy stalowej TR84/273 gr. 1,0 mm (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy)

-      dostawa i montaż foli paroizoalcyjnej PE 0,2 mm,

-      dostawa i montaż wełny mineralnej gr. 20 cm,

-      dostawa i montaż papy podkładowej mocowanej mechanicznie NRO,

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. min. 5,0 mm NRO w kolorze szarym,

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm pomalowane w kolorze jasno popielatym,

-      dostawa i montaż desek czołowych gr. 32mm,

-      dostawa i montaż systemowych rynien PVC Ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, złączki, itp.) w kolorze popielatym,

-      dostawa i montaż rur spustowych PVC Ø 110 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, czyszczaki, itp.) w kolorze popielatym,

-      malowanie (2x) desek czołowych (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy),

UKŁAD WARSTW (PAPA + WEŁNA + BLACHA TRAPEZOWA) O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RE30 POTWIERDZONEJ ATESTEM.

2.       Psiarnia  – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-      dostawa i montaż blachy stalowej T55x0,88x188 (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy)

-      dostawa i montaż foli paroizoalcyjnej PE 0,2 mm,

-      dostawa i montaż wełny mineralnej gr. 5 cm,

-      dostawa i montaż papy podkładowej mocowanej mechanicznie,

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. min. 5,0 mm w kolorze szarym,

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm pomalowane w kolorze jasno popielatym,

-      dostawa i montaż desek czołowych gr. 32mm,

-      dostawa i montaż systemowych rynien PVC Ø 125 mm + osprzęt (leje, haki, złączki, itp.) w kolorze popielatym,

-      dostawa i montaż rur spustowych PVC Ø 90 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, czyszczaki, itp.) w kolorze popielatym,

-      malowanie (2x) desek czołowych (kolor do ustalenia z Kierownikiem Budowy),

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, przedmiar (poz. 204, 213,214, 215, 257, 258, 282, 286, 287, 291, 292, 295, 296) – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z załączonego linku:

http://rapidshare.com/files/423219693/Pokrycie_dachu_-_budynek_gospodarczy_oraz_psiarnia.zip

Terminy wykonania: 02  – 22.11.2010r.

Termin złożenia oferty: 12.10.2010r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/738/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem w Katowicach, przy ul. Bohaterów Monte Cassino.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zaprasza do złożenia oferty dotyczącą kompleksowego wykonania elewacji  z blachy tytanowo-cynkowej na budynku (segment „B” oraz  segment „D”) w powierzchni około 140 m2 dla w/w obiektu.

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (M+R+S+Mp) wraz z wszystkimi warstwami przekroju zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. Rusztowanie po stronie Zamawiającego.

Warstwy przekrojowe:

         blacha płaska tytanowo-cynkowa na rąbek kątowy grubości 0,7 mm w kolorze naturalnym,

         deskowanie z desek grubości 25 mm NRO,

         szczelina wentylacyjna z łat 20 x 80 mm NRO,

         folia wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej

         wełna mineralna gr. 12 cm (2 x 60 mm),

         ruszt drewniany krzyżowy z łat 6 x 6 cm w odstępach co 60 cm NRO,

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401. lub do pobrania z linku: http://rapidshare.com/files/423014478/Elewacja_budynku_tytan-cynk.zip

Termin rozpoczęcia: 44/45 tydzień 2010r..

Termin złożenia oferty: 12.10.2010r.

Gwarancja:  72 miesiące od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

         70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

         30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

3.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/724/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynku Przedszkola nr 12 w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej.

 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu istniejącego budynku przedszkola o powierzchni ok. 167 m2 na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T:

1.       Istniejący budynek przedszkola – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-      demontaż wraz z odwozem i utylizacja istniejącego pokrycia z papy,

-      dostawa i montaż styropianu EPS 100 grubości 15 cm,

-      dostawa i montaż styropapy grubości 10 cm (montaż mechaniczny),

-      dostawa i montaż styropapy na ściany attyk grubości 5 cm, (montaż mechaniczny),

-      dostawa i montaż klinów dachowych z wełny mineralnej 10x10 cm

-      dostaw i montaż kominka wentylacyjnego Ø 160 mm wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i papowych

-      montaż wywiewek wentylacyjnych Ø 110 mm wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i papowych (materiał dostarcza Zamawiający),

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej podkładowej gr  4,0 mm (pow. pozimowa i pionowa wywinięcie do wys. 25 cm na attykach, kominach, wyłazie oraz pokrycie czapek kominowych),

-      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5,0 mm, w kolorze szarym (pow. pozimowa i pionowa wywinięcie do wys. 25 cm na attykach, kominach, wyłazie),

-      dostaw i montaż kominków odpowietrzających,

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (ogniomury, kominy czapki kominów) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze szarym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy),

-      dostawa i montaż płyty OSB wodoodpornej lub sklejki pod obróbki blacharskie na ogniomurach.

-      dostawa i montaż systemowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Ø 150 mm + osprzęt (leje, haki, złączki, itp.) w kolorze grafitowym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy),

-      dostawa i montaż systemowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Ø 125 mm + osprzęt (obejmy, kolanka, czyszczaki, itp.) w kolorze grafitowym (ostateczną kolorystkę należy ustali z Kierownikiem Budowy),

-      dostawa i montaż wyłazu dachowego ocieplonego o wymiarach 60x60 cm np. REWA

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, specyfikację, przedmiar (poz. 181, 182, 183, 185, 187, 188, 192, 194, 196, 197, 198) – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub zostanie przesłana po wcześniejszym kontakcie telefoncznym z niżej podpisanym.

Terminy rozpoczęcia: 43/44 tydzień 2010r.

Termin złożenia oferty: 11.10.2010r.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.   

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/720/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych  w Rudzie Śląskiej, przy ul. Czempiela.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie pokrycia dachu dla budynku typu „B” na w/w obiekcie.

                Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót.

1.           Dach główny:

      gruntowanie podłoża betonowego,

      dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej (np. HYDROLT V60),

      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. min. 5,0mm w kolorze szarym (np. POLBIT EXTRA WF),

      dostawa i montaż izolacji z styropapy gr. 4 cm przy attykach,

      kompleksowe obróbki papowe  przy attykach, korycie odwadniającym, przeciwspadkach, itp.,

      wykonanie i montaż kompleksowo wszystkich obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (tj. attyki, kominy wyłazy, pas nadrynnowy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm w kolorze RAL 7031,

      dostawa i montaż rynien PVC ø 70 mm + osprzęt (haki, rzygacze) w kolorze szarym na daszkach balkonów,

      dostawa i montaż kominków odpowietrzających dla papy,

      dostaw i montaż podgrzewanych wpustów dachowych ø 160 mm  wraz koszami i kołnierzami bitumicznymi (np. Wavin).

2.           Daszki na wejściami do budynków:

      gruntowanie podłoża betonowego,

      dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej (np. HYDROLT V60),

      dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. min. 5,0mm w kolorze szarym (np. POLBIT EXTRA WF),

      wykonanie i montaż kompleksowo wszystkich obróbek blacharskich przynależnych dla daszków (tj. wiatrownica, pas nadrynnowy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm w kolorze RAL 7031,

      dostawa i montaż rynien PVC ø 70 mm + osprzęt (haki, rzygacze) w kolorze szarym.

3.           Balkony:

      dostawa i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonów z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - należy podać osobno cenę jednostkową wykonanie 1m2 podwójnej izolacji,

      dostaw i montaż systemowych obróbek blacharskich balkonów (np. TRK) - należy podać osobno cenę jednostkową wykonanie 1mb obróbki.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub zostanie przesłana po wczesniejszym kontakcie telefonicznym z niżej podpisanym.

Termin wykonanie: 18.10 – 10.11. 2010r.

Termin złożenia oferty: 11.10.2010r.

Gwarancja:  48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.        Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.        Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.        „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/565/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych z garażami, parkingami i drogami wewnętrznymi w Krakowie, przy ulicy Łokietka.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na wykonanie dachów realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T.:

1.      Budynki jednorodzinne C1, C2, C3 oraz wielorodzinne 4B, 5A, 6B, 7A, 8B, 9A, 10B, 11A, 12B, 13A (powierzchnia całości dachów około 3 600 m2).

 • montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku oraz do połączeń więźby łacznik stalowe BMF (więźbę dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawca),
 • montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż desek czołowych (deski dostarcza Wykonawca, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),
 • montaż nadbitki (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • montaż płyty OSB pod obróbki blacharskie na ogniomurach oraz na bokach więźby przy przejściu połaci z 30°/22° (płyty dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),
 • dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1500g/m2/24h),
 • dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,
 • dostawa i montaż pokrycia dachu - dachówka cementowa Brass „CELTYCKA” w kolorze brązowym,
 • dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (gąsiory, dachówki wentylacyjne, wsporcze, przejściowe, kominki odpowietrzające, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.),
 • wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze brązowym,
 • dostaw i montaż kompleksowo obróbek kominów z taśm Braas „WAKAFLEX” wraz z listwami dociskowymi w kolorze pokrycia dachowego.
 • dostawa i montaż systemowej komunikacji dachowej Braas (ławeczki oraz stopnie  kominiarskie) w kolorze pokrycia dachowego.
 • dostawa i montaż systemowych rynien PVC Ø 125 mm oraz Ø 100 mm dotyczy daszków nad wejściem + osprzęt (leje, kolanka, narożniki, itp.) w kolorze brązowym,
 • dostawa i montaż systemowych rur spustowych PVC Ø 100 mm oraz Ø 75 mm dotyczy daszków nad wejściem + osprzęt (obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze brązowym,
 • dostawa i montaż płotki śniegowych (drabinki metalowe) w kolorze pokrycia dachowego,
 • malowanie (2x) elementów drewnianych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii lakierobejcą w kolorze brązowym (lakier po stronie Wykonawcy),
 • montaż wyłazów i okien dachowych (materiał dostarcza Zamawiający),
 • montaż uchwytów pod instalacje odgromową na połaci dachowej (materiał dostarcza Zamawiający).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku:    http://rapidshare.com/files/411370943/Dachy.zip

Terminy rozpoczęcia:

około  04.10.2010r. – bud. 11A i 6B, pozostałe w dalszych etapach,

około  11.10.2010r. – bud. C1, C2, C3.

Termin złożenia oferty: 25.08.2010r.

Gwarancja:  48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/453/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Oświęcimskiej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie dachu (powierzchnia dachu ok. 319,0 m2) na w/w obiekcie.

                Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (więźba dachowa, pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną i podanymi założeniami:

1.           montaż konstrukcji dachu (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca tj. gwoździe, łącznik stalowe).

2.           dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty.

3.           dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej Braas „DIVOROLL PRO”,

4.           montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca).

5.           montaż desek czołowych (materiał dostarcza Wykonawca, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca).

6.           dostawa i montaż dachówki cementowej Braas „TEGALIT” w kolorze grafitowym.

7.           dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (gąsiory, dachówki wentylacyjne, wsporcze, przejściowe, kominki odpowietrzające, denka, łączniki gąsiorów, grzebień okapu, taśma uszczelniająco - wentylacyjna kalenicy, itp.),

8.           wykonanie i montaż kompleksowo wszystkich obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (tj. pas nadrynnowy
i podrynnowy, koszów, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze grafitowym.

9.           dostaw i montaż kompleksowo obróbek kominów z taśm Braas „WAKAFLEX” w kolorze pokrycia dachowego.

10.        dostawa i montaż systemowych barier śniegowych Braas w kolorze pokrycia dachowego.

11.        dostawa i montaż systemowej komunikacji dachowej Braas (ławeczki małe i duże oraz stopnie  kominiarskie)
w kolorze pokrycia dachowego.

12.        dostawa i montaż systemowych rynien Braas „STABICOR” PVC ø 125 mm + osprzęt (leje, haki, narożniki)
w kolorze brązowym.

13.        dostawa i montaż rur spustowych Braas „STABICOR” PVC ø 100 mm + osprzęt (kolanka, obejmy) w kolorze brązowym.

14.        montaż okien dachowego (w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401.

W celu przesłania Państwu linka z dokumentacją techniczną potrzebnej do złożenia oferty proszę o telefon lub mail do niżej podpisanego.

Termin wykonania robót: 20.07 – 06.08.2010r.

Termin złożenia oferty: 06.07.2010r.

Gwarancja:  36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.        Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.        Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.        „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

            W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

            Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

 

                                                                                                         

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/394/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych w Chrzanowie, przy ul. Szpitalnej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza  do złożenie oferty cenowej na wykonanie dachów realizowanych na w/w obiekcie. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie i odwodnienie dachu) zgodnie z P.T.:

1.        Budynki C4, C5, D1, D2  – (zakres M+R+S wraz z materiałami pomocniczymi)

-       montaż konstrukcji drewnianej wraz z struganiem widocznych elementów wystających poza obrys budynku (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawca),

-       montaż łat i kontrłat (drewno dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-       montaż desek czołowych (deski dostarcza Wykonawca, materiały pomocnicze dostarcza Wykonawca),

-       montaż podbitki wraz z malowaniem (boazerię dostarcza Zamawiający, materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy),

-       dostawa i montaż foli dachowej wiatroizolacyjnej – wysokoparoprzepuszczalnej (min. 1500g/m2/24h),

-       dostawa i montaż papy izolacyjnej pod murłaty,

-       dostawa i montaż pokrycia dachu ( dachówka cementowa „BRASS” w kolorze brązowym),

-       dostawa i montaż systemowych akcesoriów dachowych, kolorystyka zgodna z pokryciem (gąsiory, dachówki początkowe, wentylacyjne, antenowa, kominki odpowietrzające,  itp.),

-       wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich przynależnych dla dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 8017,

-       dostawa i montaż systemowej komunikacji dachowej (ławy i stopnie  kominiarskie) w kolorze pokrycia dachowego,

-       dostawa i montaż systemowych rynien PVC Ø 125 mm + osprzęt (leje, kolanka, narożniki, itp.) w kolorze brązowym,

-       dostawa i montaż rur spustowych PVC Ø 100 mm + osprzęt (obejmy, czyszczaki, itp.) w kolorze brązowym,

-       dostawa i montaż barier śniegowych (drabinki metalowe) w kolorze pokrycia dachowego,

-       malowanie (2x) elementów drewnianych więźby dachowej, desek czołowych, boazerii lakierobejcą w kolorze TEAK,

-       montaż wyłazów i okien dachowych (materiał dostarcza Zamawiający),

-       montaż uchwytów pod instalacje odgromową na połaci dachowej (materiał dostarcza Zamawiający).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania z linku: http://rapidshare.com/files/396223237/Chrzan__w_-_dokumentacja.zip

Terminy wykonania:   01.07 – 31.07.2010r. – bud. D1

                                    10.07 – 16.08.2010r. – bud. D2

                                    16.08 – 15.09.2010r. – bud. C5

                                    19.08 – 20.09.2010r. – bud. C4

Termin złożenia oferty: 17.06.2010r.

Gwarancja:  48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.        Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.        Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.        „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

 

                                                                                                            

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/316/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: dachy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych  w Rudzie Śląskiej, przy ul. Czempiela.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie dachów dla jednego budynku typu „A” i dwóch budynków typu „B”na w/w obiekcie.

 Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót.

1.          Dach główny:

     gruntowanie podłoża betonowego,

     dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej (np. HYDROLT V60),

     dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. min. 5,0mm w kolorze szarym (np. POLBIT EXTRA WF),

     kompleksowe obróbki papowe  przy attykach, korycie odwadniającym, przeciwspadkach, itp.,

     wykonanie i montaż kompleksowo wszystkich obróbek blacharskich przynależnych dla dachu (tj. attyki, kominy wyłazy, pas nadrynnowy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm w kolorze RAL 7031,

     dostawa i montaż rynien PVC ø 70 mm + osprzęt (haki, rzygacze) w kolorze szarym na daszkach balkonów,

     dostawa i montaż kominków odpowietrzających dla papy,

     dostaw i montaż podgrzewanych wpustów dachowych ø 160 mm  wraz koszami i kołnierzami bitumicznymi (np. Wavin).

2.          Daszki na wejściami do budynków oraz daszek nad wjazdem  do garażu:

     gruntowanie podłoża betonowego,

     dostawa i montaż papy podkładowej termozgrzewalnej (np. HYDROLT V60),

     dostawa i montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. min. 5,0mm w kolorze szarym (np. POLBIT EXTRA WF),

     wykonanie i montaż kompleksowo wszystkich obróbek blacharskich przynależnych dla daszków (tj. wiatrownica, pas nadrynnowy, itp.) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm w kolorze RAL 7031,

     dostawa i montaż rynien PVC ø 70 mm + osprzęt (haki, rzygacze) w kolorze szarym.

3.          Balkony:

     dostawa i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonów z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - należy podać osobno cenę jednostkową wykonanie 1m2 podwójnej izolacji,

     dostaw i montaż systemowych obróbek blacharskich balkonów (np. TRK) - należy podać osobno cenę jednostkową wykonanie 1mb obróbki.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401.

W celu przesłania Państwu linka z dokumentacją techniczną potrzebnej do złożenia oferty proszę o telefon lub mail do niżej podpisanego.

Termin rozpoczęcia: 26 tydzień 2010r.

Termin złożenia oferty: 13.05.2010r.

Gwarancja:  48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

 

                                                                       

                                                                                  

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »