Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii ogólnobudowlane

PZ/71/MZ/2018 wyświetleń: 241

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1.Gwoździe budowlane 55mm-250 kg

2.Gwoździe budowlane 65mm-250 kg

3.Gwoździe budowlane 80mm-150 kg

4.Gwoździe budowlane 100 mm-150 kg

 

 • Miejsce dostawy  - Kraków, ul. Wańkowicza
 • Termin realizacji  - 31.08.2018

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.08.2018 do godz. 13:00 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  662 272 959  lub (32) 7219 164

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/1149/2014 - Gliwice wyświetleń: 255

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Dot.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku mieszkalno-usługowego wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Strzelniczej-Granicznej w Gliwicach.

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na oznakowanie garażu podziemnego wg poniższego zakresu :


1. Kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (poprzez malowanie).

2. Dostawę i montaż odbojnic o1 x 12szt. i o2 x 5szt.

3. Dostawę i montaż znaków drogowych B-2 x 2szt. , D-3 x 2szt. i B-16 x 1szt.Ofertę proszę wykonać w oparciu o załączony do zapytania rysunek 'Oznakowanie garażu'. Każdą z 3 pozycji należy wycenić oddzielnie, podając cenę jednostkową bądź ryczałtową.


Oferta powinna zawierać materiał, robociznę i sprzęt (M+R+S).

Termin realizacji: październik/listopad 2014.

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:


70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora
30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .


Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 26.09.2014. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.


Z poważaniem:
Robert Podlacha


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/970/2014 wyświetleń: 199

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

              W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót dotyczących stanu surowego wg poniższego zakresu:


1. Podciąg żelbetowy P1 na stropie o przekroju 25cm x 75cm – 2,5 m3
2. Rdzenie żelbetowe R1, R2 o przekroju 25cm x 25cm – 5,0 m3
3. Montaż stropu Teriva 24cm z wykonaniem nadbetonu – 1333,00 m2
4. Montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej TR160/250 – 633,00 m2
5. Nadproża żelbetowe o przekrojach 25cm x 34cm, 25cm x 40cm – 5,00 m3
6. Belki żelbetowe o przekrojach 25cm x 74cm, 25cm x 40cm, 25cm x 42cm, 25cm x 52cm – 20,00 m3
7. Montaż nadproży prefabrykowanych L19 – 50 szt.
8. Strop żelbetowy o gr. 16cm – 2,00 m2
9. Strop żelbetowy o gr. 12cm – 12,00 m2
10. Wieńce żelbetowe o przekrojach 25cm x 34cm, 25cm x 40cm – 10,00 m3
11. Schody (biegi + spoczniki) gr. 12cm i 14cm – 30,00 m2
12. Montaż zbrojenia wraz z przygotowaniem figur na budowie – 16 T
13. Ściany wewn. i zewn. z pustaków PGS 24cm - 1 300,00 m2
14. Ściany działowe z pustaków PGS 11,5cm - 50,00 m2


Uwaga:


Część elementów ww, np. spoczniki klatki schodowej wymagają wykonania bruzd, wklejania kotew itp. Te prace powinny być uwzględnione w podanych cenach jednostkowych, które muszą obejmować: robociznę, sprzęt (R+S). Cały niezbędny materiał np. mieszanka betonowa, zaprawa murarska, stal zbrojeniowa, kotwy, podkładki dystansowe oraz inne niezbędne + żuraw wieżowy i szalunki po stronie Zamawiającego.Termin realizacji: sierpień/październik 2014r.

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648 lub z Majstrem: Damian Piszczek 728 314 998. Do zapytania dołączona jest dokumentacja w wersji elektronicznej.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.podlacha@dombud.pl do dnia 14.08.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: (32) 7219 193 lub tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/969/2014 wyświetleń: 220

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wyburzenia/rozbiórki wg poniższego zakresu:


1. Zdjęcie papy na dachu + skucie spadków do poziomu stropu żelbetowego – 625 m2.

2. Skucie płytek na posadzkach i ścianach – 680 m2.

3. Skucie posadzek cementowych – 300 m2.

4. Rozebranie schodów żelbetowych – 8 m2.

5. Rozebranie ścian murowanych gr. 12cm i 24cm – 290 m2.

6. Rozebranie ścian z płyt G-K – 880 m2.

7. Demontaż drzwi z futrynami ze ścian murowanych – 100 szt.

8. Demontaż futryn w ścianach z płyt G-K – 12 szt.

9. Skucie gzymsów żelbetowych – 144 mb.

10. Demontaż wykładzin na posadzkach – 2600 m2.

11. Rozebranie ogrodzeń murowanych – 63 m2.

Prosimy o podanie cen jednostkowych, które muszą obejmować: robociznę, sprzęt (R+S). Składowanie gruzu powstałego z ww prac w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy na budowie (wywóz/utylizacja gruzu po stronie Zamawiającego).

Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2014r.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648 lub z Majstrem: Damian Piszczek 728 314 998.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.podlacha@dombud.pl najpóźniej do dnia 8.08.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: (32) 7219 193 lub tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/JD/870/2014 wyświetleń: 40

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania ścianek wydzielenia kabin sanitarnych i prysznicowych, zgodnych z dokumentacją projektową lub w rozwiązaniu alternatywnym o parametrach materiału nie gorszych i zgodnie z poniższym zakresem.

Szczegółowy zakres robót obejmuje (dostawa i montaż):

 • ścianki wydzielenia kabin sanitarnych i prysznicowych wykonane z laminatu kompaktowego HPL o gr. 10 mm w ilości 37,51 mb

plus

 • drzwi o wymiarach 80 x 185 cm do w/w ścianek w ilości 20 szt.,

 • drzwi o wymiarach 90 x 185 cm do w/w ścianek w ilości 2 szt.

UWAGA:

 1. Techniczna specyfikacja w/w ścianek i drzwi zgodnie z rysunkiem W-6.

 2. Dla w/w ścianek i drzwi wymagany jest:

 • atest higieniczny,

 • deklaracja zgodności wydana przez producenta,


W ofercie należy podać czas realizacji dla w/w zakresu.


Podana cena jednostkowa j.w. musi obejmować: materiał, robociznę, sprzęt i materiały pomocnicze.

Przewidywany termin realizacji: październik 2014

Termin składania oferty: do dnia 05.07.2014


W umowie przewidziane są zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

 • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

 • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.


Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Michał BOBOROWSKI tel. kom.: 600 968 608.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: j.dunaszewski@dombud.plm.czapla@dombud.pl.

Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 72-19-175 lub tel. kom. 728 314 997 (Jacek Dunaszewski) lub 696 744 589 (Michał Czapla).

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/PW/637/2014 wyświetleń: 86

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycene robót wg poniższego zakresu:1.Wykonanie zasypek w piwnicy budynku (gruz+piasek) - ilość ok.375 m3.2.Wykopy wraz z drenażem opaskowym – ilość ok. 450 mb3.Wykonanie posadzki betonowej - ilość ok. 310 m24.Wykonanie nowego pokrycia dachu papą, obróbki blacharskie, blacha trapezowa - ilośc ok. 520 m25.Murowanie ścian gr.24,38 cm – ilość ok. 100 m26.Wykonanie tynków cementowych – ilość ok. 850 m27.Wyburzenia elementów oraz skucia tynków, istniejących posadzekTermin złożenia oferty: do 23.05.2014r. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wizję na obiekcie oraz dokonać koniecznych uzgodnień z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. kom.: 600 851 648.Mistrz Budowy dostępny na obiekcie – Damian Piszczek tel. 728 314 998 W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/PW/475/2014 wyświetleń: 32

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych lub gipsowych oraz gładzi gipsowych w ilościach :- tynk gipsowy/cementowo-wapienny kat.III : ~ 8000 m2.- gładź gipsowa : ~ 4 000 m2Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt - R+M+S ( tj. np.: rusztowanie oraz inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia), oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę i sprzęt, natomiast materiał po stronie zamawiającego – R+S .Termin realizacji: lipiec/sierpień 2014Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Krzysztof Nazaruk 698 655 866 .Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 .Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : p.wojcicki@dombud.pl do dnia 30.04.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego ponr. (32) 7219 176 wewn. lub tel. kom. 696 744 010.
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/235/2014 wyświetleń: 27

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dostawy i montażu ścianek do sanitariatów wraz z drzwiami na w/w obiekcie wg załączonego zakresu.Zakres prac:Ścianki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 30 mm (lub 20mm) lub równoważne, wilgocioodporne, kolor do zaproponowania, obrzeże wykończone profilami przylgowymi, profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, stopy stalowe ocynkowane w osłonie ze stali nierdzewnej, okucia na rdzeniu z ocynkowanej stali w otulinie z tworzywa sztucznego – kolor RAL 8022UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary z natury oraz propozycje rozwiązań projektowych przedstawić Kierownikowi Budowy tel. 662 272 948.Termin rozpoczęcia prac: marzec/kwiecień 2014r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 24.02.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: kom. 539 920 735 lub stacjon. 327 219 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/56/2014 wyświetleń: 20

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w pełnym systemie izolacji termicznej stropów piwnicy budynku na w/w obiekcie w ilości ok 400m2. Prosimy o podanie cen jednostkowych do poniższego zakresu prac:Zakres prac /R,M,S/:1. Tynk akrylowy na suficie tj. styropian gr. 8cm + kołkowanie + klej + zatopienie siatki 140 g/m2 + grunt + wyprawa akrylowa) wraz z montażem narożników oraz niezbędnych listew, kolor biały. Terminy wykonania: styczeń/luty 2014r. Termin złożenia oferty: 22.01.2014r.Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.1. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych plików.W celu wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. 662272948 Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 22.01.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 191 lub tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/LCZ/623/2013 wyświetleń: 22

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: „Przebudowa pomieszczeń administracyjno technicznych na potrzeby apteki szpitalnej w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”

  Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę wykonania robót związanych z cięciem oraz wierceniem otworów w konstrukcji żelbetowej.

Zakres robót:

1. Wycięcie otworów o łącznej powierzchni około 110m2 (otwory od 2m2 – 13m2) przy grubości około 30cm.

2. Przejścia instalacyjne 3szt 155x30cm przy grubości około 30cm.

  Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej przesłanej po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Przewidywany termin wykonania: maj 2013 r.

Termin złożenia oferty: do 22.04.2013 r.

  W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Robót Panem Bartłomiejem Szeją; tel. kom. 600 851 648.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 725, 32/721 91 76. Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200 mail: l.czopik@dombud.pl.

Z poważaniem

Łukasz Czopik

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/PH/119/2012 wyświetleń: 19

Kategoria: ogólnobudowlane
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY  PROKURATURY REJONOWEJ W TARNOWSKICH GÓRACH


       Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania tynków cementowo-wapiennych oraz gładzi gipsowych na realizowanym przez nas w/w obiekcie. 

Zakres robót:

1. Wykonanie tynków cem.-wap. na ścianach wraz z gruntowaniem – ok. 5 800 m2

2. Wykonanie tynków cem.-wap. na stropach wraz z gruntowaniem – ok. 665 m2

3. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i stropach – ok. 5 650 m2

Nieodzowna jest wizyta na budowie w celu zapoznania się z zakresem robót /budynek remontowany/.

 

Kontakt na budowę:

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak 602 224 231

Kierownik Obiektu: Sławomir Podsiadło 660 671 781

 

Termin realizacji: październik 2012r.

Termin składania ofert do 21.09.2012r.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Zespołem Przygotowania Produkcji: Paweł Harpula : 728 314 980, 32 721 91 82 fax: 32 721 92 00,
e-mail: p.harpula@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »