Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii sieci c.o.

ZP/ASz/17/2012 wyświetleń: 13

Kategoria: sieci c.o.
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 29.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przekładki sieci ciepłowniczej zgodnie z projektem na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

-          Sieć ciepłownicza:  dostawa i montaż rur preizolowanych oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty zakończyć na połączeniu z istniejącą siecią cieplną w punktach C1, C2 i C3; rury preizolowane 2x Fi 114,3x200 - ok. 109 m , 2 x Fi 60,3x125 – ok. 32 m, instalacja alarmowa, montaż trójnika preizolowanego w miejscu planowanego przyłącza do Sali, itp.;

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. pełna obsługa geodezyjna, roboty ziemne (wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem), rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót; montaż rurociągów wraz z armaturą, nadzory przy udziale przedstawicieli PEC, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, odbiory, próby, nieniszczące badanie spoin, testowanie instalacji alarmowej, koszt spuszczenia wody i ponownego napełniania rurociągów, uruchomienie, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.
Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej po stronie Zamawiającego.

Uwaga: przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin realizacji: pilne!. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: 18.01.2011r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/891/2011 wyświetleń: 3

Kategoria: sieci c.o.
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Chorzowie, przy ul. 11 Listopada i Grunwaldzkiej.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza ciepłowniczego pomiędzy budynkami 1.1 i 1.2, zgodnie z projektem oraz zakresem opisanym poniżej, na obiekcie j.w.

 Krótka charakterystyka inwestycji:

-          Przyłącze ciepłownicze: dostawa i montaż rur preizolowanych, rur stalowych, izolacji, zaworów oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty zakończyć: w budynku 1.2 na zaworach odcinających Dn50 przed rozdzielaczami (od strony przyłącza), w budynku 1.1 na zaworach odcinających na wejściu do budynku;;

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. pełna obsługa geodezyjna,  roboty ziemne (wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem), rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót (zieleń); montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, odbiory, próby, przejścia szczelne, testowanie instalacji alarmowej, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Termin realizacji: pilne!. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel. 600 968 608

Termin złożenia oferty: 04.11.2011r.

Wymagana gwarancja: 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/248/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci c.o.
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Chorzowie, przy ul. 11 listopada i Grunwaldzkiej.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przekładki sieci ciepłowniczej zgodnie z projektem na obiekcie j.w.  

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

-          Sieć ciepłownicza:  dostawa i montaż rur preizolowanych oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącego ciepłociągu w kanale betonowym (punkt W0), a zakończyć na wejściu sieci cieplnej do istniejącej wymiennikowni i połączeniu z istniejącą instalacją; rury preizolowane 2x Fi 139,7x3,6/225 – ok. 38 m , 2 x Fi 114,3x3,6/200 – ok. 90 m, zabudowa studni odcinającej dla zaworów preizolowanych (z wyposażeniem), przejście pod ul. 11-go Listopada metodą bezwykopową, zabudowa trójników dla podłączenia realizowanych budynków, instalacja alarmowa;

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. pełna obsługa geodezyjna, organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu, opłaty), roboty ziemne (wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem), rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót; montaż rurociągów wraz z armaturą, montaż studni, przewiert pod drogą, nadzory przy udziale przedstawicieli PEC, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, odbiory, próby, nieniszczące badanie spoin, przejścia szczelne, testowanie instalacji alarmowej, koszt spuszczenia wody i ponownego napełniania rurociągów, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Projekt organizacji ruchu z uzgodnieniem po stronie Zamawiającego.

Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji: od II połowy kwietnia 2011. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel. 600 968 608

Termin złożenia oferty: 18.04.2011r.

Wymagana gwarancja: 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »