Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii ogrodzenia, bramy

ZL/R/15

Kategoria: ogrodzenia, bramy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż bramy garażowej segmentowej       -   2 szt.

Uwagi:

 • wymiary w świetle otworu:  szer. - 550 cm, wys. - 240 cm
 • brama stalowa, segmentowa, nieocieplona,
 • kolor RAL 7031,
 • otwieranie automatyczne -mechanizm przemysłowy z urządzeniem sterującym -pilot-2 szt.
 • proszę podać cenę jednostkową pilota, wymaganą w przypadku decyzji inwestora o zakupie dodatkowych 80-90 urządzeń zdalnie sterujących.
 • proszę podać również cenę bramu ocieplanej.

Miejsce dostawy  - Katowice,  Os.1000-lecia, ul. Piastów 

Termin realizacji  - 10.09.2006

Gwarancja: - 60 miesięcy od daty końcowego odbioru.

Ofertę prosimy wypełnić wg załącznika nr 2.

W umowie na montaż bramy przewidziane są zapisy:

1. "Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

 • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
 • 30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek." 

2. "Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego".

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 16.03.2006 na numer fax 032 750 84 51.

Telefon kontaktowy - 032 2513 633 wew. 112.

 

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

ZL/18/B wyświetleń: 1

Kategoria: ogrodzenia, bramy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

PB DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę systemu ogrodzeniowego firmy BEKAERT:

 • siatki ogrodzeniowej powlakanej wys. 1,5m - 300 mb
 • słupków ogrodzeniowych powlekanych (wys. 2m, śr. fi 38) - 120 szt.
 • zastrzałów powlekanych - 40 szt.
 • przelotów mocujących drut napinający - 360 szt.
 • elementów mocujących zastrzały do słupka - 40 szt.
 • drutu napinającego powlekanego - 900 mb
 • napinaczy do drutu - 100 szt.

Prosimy o podanie:

 • ceny netto franco budowa
 • terminu realizacji zamówienia
 • proponowanych warunków płatności
 • wypełnionego druku Krajowej Deklaracji Zgodności

Oferty prosimy kierować na nr fax lub e-mailem; w przypadku ewentualnych pytań proszę

o kontakt telefoniczny.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZL/P/6 wyświetleń: 2

Kategoria: ogrodzenia, bramy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o sporządzenie do dnia 03.11.2005 oferty sprzedaży: 

 1. Słupek ogrodzeniowy Beckert - 100 szt.
 2. Zastrzał ogrodzeniowy Beckert - 20 szt.
 3. Siatka ogrodzeniowa Beckert, wym. 60x60 mm, wys. 1,5 m - 50 mb.
 4. Przelotka mocująca statkę - 200 szt.
 5. Drut do naciągania siatki Beckert - 400 mb.

UWAGA: wraz z materiałem należy dostarczyć Krajową Deklarację Zgodności.

W ofercie należy podać:
- ceny netto oraz wartość franco budowa,
- potwierdzić termin realizacji,
- zaproponować warunki płatności.

Ofertę należy przesłać pod nr podanego poniżej faksu. 
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

W ofercie proszę podać nr zapytania.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

. wyświetleń: 2

Kategoria: ogrodzenia, bramy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
prosimy o składanie ofert e-mailem, faxem (032) 251 80 88 lub na nr tel. (032) 251 36 33 wew.112
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »