Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii podłogi i posadzki

TN/AS/86/13

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot. Dostawa i montaż deski Barlineckiej - Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 68/57

P.B. DOMBUD S.A. Katowice zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej dostawy i montażu deski Barlineckiej wraz z listwami cokołowymi na gotowo.
1. Deska BARLINECKA, SERIA LIFE – DĄB AMAZON PICCOLO nr kat. 1W1000095 – klejona do podłoża na kleju systemowym – ok. 40m2
2. Listwy cokołowe BARLINECKIE P10 DĄB nr  kat. P1001011A – ok. 50mb
3. W miejscu listew progowych dylatacje z korka wklejanego – ok. 3mb

Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: przygotowanie podłoża, podkład, deska, listwy cokołowe z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zakończeniami systemowymi listew, rozety maskujące przy grzejnikach, dylatacje z korka wklejanego itd.

 Uwagi:
-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 48 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót przez Inwestora.
-Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/. Podane ceny jednostkowe powinny zawierać materiał‚ robociznę, sprzęt konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert: 13.12.13
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20.01.14-22.01.14 - do uzgodnienia z Kierownikiem Robót
Lokalizacja: Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 68/57

Z poważaniem
Anita Szul
W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich pod numerami tel.: 32/72 19 177.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

TN/AS/83/13

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot. Dostawa i montaż paneli podłogowych - Katowice, ul. Korczaka 6.3/3

P.B. DOMBUD S.A. Katowice zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej dostawy i montażu paneli podłogowych wraz z listwami cokołowymi PVC na gotowo.
EGGER AC4,
1. EGGER DĄB NORTHLAND MIODOWY H2725 kolekcja CLASSIC COUNTRY
– ok. 40m2  (z V-fugą):
- listwy cokołowe standard PVC ARBITRON LM55
- układane na foli + pianka 3mm (standard)

Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: przygotowanie podłoża, folia, podkład, panele podłogowe, listwy cokołowe z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zakończeniami systemowymi listew, rozety maskujące przy grzejnikach itd.

Uwagi:
-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 48 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót przez Inwestora.
-Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/. Podane ceny jednostkowe powinny zawierać materiał‚ robociznę, sprzęt konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert: 10.12.13
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 18.12.13-20.12.13 - do uzgodnienia z Kierownikiem Robót
Lokalizacja: Katowice, ul. Korczaka 6.3/3

Z poważaniem
Anita Szul
W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich pod numerami tel.: 32/72 19 177.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

TN/AS/82/13

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot. Dostawa i montaż paneli podłogowych - Katowice, ul. Korczaka 5.2/7

P.B. DOMBUD S.A. Katowice zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej dostawy i montażu paneli podłogowych wraz z listwami cokołowymi PVC na gotowo.
EGGER AC4,
1. EGGER DĄB BURBON CIEMNY H2713 gr. 8mm – ok. 43m2  (z 4V-fugą):
- listwy cokołowe standard PVC ARBITRON
- układane na foli + pianka 3mm (standard)

Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: przygotowanie podłoża, folia, podkład, panele podłogowe, listwy cokołowe z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zakończeniami systemowymi listew, rozety maskujące przy grzejnikach itd.

Uwagi:
-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 48 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót przez Inwestora.
-Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/. Podane ceny jednostkowe powinny zawierać materiał‚ robociznę, sprzęt konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.01.14-17.01.14 - do uzgodnienia z Kierownikiem Robót
Lokalizacja: Katowice, ul. Korczaka 5.2/7

Z poważaniem
Anita Szul
W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich pod numerami tel.: 32/72 19 177.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/1048/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania wylewek cementowych w budynku wielorodzinnym o łącznej powierzchni ok. 900 m2 na w/w obiekcie.Zakres prac:ułożenie folii PE ,ułożenie styropianu 16cmwykonanie wylewek cementowych gr 7cm miksokretem spalinowym wraz z dodaniem zbrojenia rozproszonego „FIBERMESCH”.Cały materiał do wykonanie wylewek cementowych dostarcza Zamawiający, za wyjątkiem Fibermeschu, który dostarcza Wykonawca.Termin rozpoczęcia prac: marzec 2014r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 29.11.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: kom. 539 920 735 lub stacjonarny 327 219 191- Kierownik Budowy Marcin Chmieliński tel. 666 027 716 Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/862/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie posadzki przemysłowej w części garażowej budynku D o powierzchni ok. 850,00 m2.


 

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/.


Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt oraz w alternatywie cena powinna zawierać robociznę i sprzęt, natomiast materiał po stronie zamawiającego.


Proszę również o wycenę i propozycję materiału alternatywnego dla przedstawionego w projekcie.


Termin realizacji: marzec/kwiecień 2014


Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:


70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .


Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 403 , możliwość przesłania dokumentacji w wersji elektronicznej po uprzednim uzgodnieniu.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 8.11.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 190 lub tel. kom. 539 920 745.


                                                                  Z poważaniem:

                                                                                Robert Podlacha


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/BRA/326/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym przy ul. Kadłubowej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę na dostawę i montaż stopnic oraz podestów drewnianych, mocowanych na konstrukcji stalowej na realizowanym przez nas w/w obiekcie wg dokumentacji i zakresu robót:

1.Stopnie i podesty z twardego drewna kompozytowego systemnp. ProDeck odpornego na wilgoć, kolor ciemno-brązowy, profilowane, z atestem antypoślizgowym i szczelinami dla odprowadzenia wody. Montowane na legarach i wkręty ze stali nierdzewnej do konstrukcji.

a) stopnie mocowane do konstrukcji stalowej = 24 szt (dł. 1,10 m)
b) podesty mocowane do konstrukcji stalowej = około 6,0 m2

Przewidywany termin realizacji: od wrzesień 2013 roku

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz rozwiązania alternatywnego dot. materiałów Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt

W umowie przewidziane są zapisy :
1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :
70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego
30% w ciąggu 30 dni po zkaończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu nieniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: b.radwanski@dombud.pl

Ofertę proszę przesłać do dnia 09.08.2013 godz. 15.00 na adres mailowy: b.radwanski@dombud.pl

Z poważaniem:
Bartosz Radwański
tel.: 539-920-741

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/BRA/306/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym przy ul. Kadłubowej.

 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę na wykonanie wylewek cementowych oraz wylewek POLYTECH na realizowanym przez nas w/w obiekcie wg dokumentacji i zakresu robót:

1.Wylewka cementowa wraz ze zbrojeniem rozproszonym gr. 4-5 cm w ilości ok 180 m2 2.Wylewka POLYTECH gr. 11 cm w ilości około 20 m2 i wylewka gr. 18 cm w ilości około 50 m2

Proszę o przedstawienie oferty w dwóch wariantach tj.
a) wykonanie wylewek z materiału powierzonego przez Zamawiającego
b) wykonanie wylewek z materiału własnego (cement, piasek, zbrojenie rozproszone, wylewka Polytech) Wykonanie wylewek nie obejmuje układania styropianów i folii.

Przewidywany termin realizacji: 12 sierpnia do 30 sierpnia 2013 roku

W umowie przewidziane są zapisy :
1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :
70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego
30% w ciąggu 30 dni po zkaończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu nieniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: b.radwanski@dombud.pl

Ofertę proszę przesłać do dnia 09.08.2013, godz. 15.00 na adres : b.radwanski@dombud.pl

Z poważaniem:
Bartosz Radwański
tel.: 539-920-741

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/316/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania wylewek cementowych w budynku wielorodzinnym o łącznej powierzchni ok. 800 m2 na w/w obiekcie.Zakres prac:ułożenie folii PE ,ułożenie styropianu gr. 4 cm,wykonanie wylewek cementowych gr 5cm miksokretem spalinowym wraz z dodaniem zbrojenia rozproszonego „FIBERMESCH”.Cały materiał do wykonanie wylewek cementowych dostarcza Zamawiający, za wyjątkiem Fibermeschu, który dostarcza Wykonawca.Termin rozpoczęcia prac: od 09.09.2013r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 02.08.2012r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 327 219 191- Kierownik Budowy Marcin Chmieliński tel. 666 027 716 Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/DN/697/2013

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

L dz. ZP/DN/697/2013                                                            Katowice, dnia 29.04.2013r.

                                                                                                                                                           wg rozdzielnika

Dot. : Budowa Centrum Sportowo - Kulturalnego w Gliwicach przy ul. Partyzantów 25

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania kompleksowo podłogi sceny na realizowanym przez nas w/w obiekcie zgodnie z dokumentacją projektową (rys. 2/A, 5/A, 2/P, 40/K) i specyfikacją techniczną przedmiotowej inwestycji w ilości około 60 m2.

Dostawa i montaż posadzki sceny w pom. 0.11 obejmuje następujący układ warstw (od góry) wg rys. 2/P:

1. Deska dębowa po struganiu czterostronnym 32 mm ze słojem stojącym czopowana czterostronnie o wilgotności 6-8%, montowana na mijankę wkrętami z podwójnym gwintem 45 x 70 mm wkręcanymi nad pióro i pod kątem 45 stopni. Cyklinowana, wykończona przez bejcowanie na czarno z całkowitym zakryciem koloru drewna i lakierowana trzykrotnie lakierem poliuretanowym wodnym o współczynniku tarcia R10, o współczynniku reakcji na ogień Bfl – S1 – 32 mm

2. Deska sosnowa układana poprzecznie do deski dębowej – 32 mm

3. Wibroizolacja – guma nie gorsza niż Semag GG1 930 – 10 mm

4. Deska sosnowa układana poprzecznie do konstrukcji stalowej mocowana wkrętami A2 DIN7504P 5.5x45 S-P – 32 mm

5. Konstrukcja stalowa R100 x 100 x 5 mm – 100 mm (zlecona do wykonania innej firmie)

6. Pustka powietrzna wypełniona wełną mineralną o gęstości 13 kg/m3 – 50 mm

7. Pustka powietrzna wypełniona wełną mineralną o gęstości 30 kg/m3 – 50 mm

8. Płyta OSB – 15 mm.

Listwowanie przyścienne należy wykonać cokołem dębowym klasa A o wysokości 7 cm. Należy zakupić na całą powierzchnię sceny podłogę baletową nie gorszą niż LUX firmy Dance Theatre Technology czarną grubości 2,5 mm. Wszystkie materiały należy zabezpieczyć do NRO.

UWAGI

Istnieje możliwość zastosowania materiałów zamiennych odpowiadających parametrami materiałom wymienionym powyżej. Konstrukcja stalowa sceny została przytoczona tylko w celu pokazania kompletnego przekroju sceny i nie należy jej wyceniać.

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz /R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.: rusztowanie, inny sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia)

Przewidywany termin realizacji: czerwiec - lipiec 2013

W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk tel. kom.: 698 655 866 .

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: d.nowak@dombud.pl do dnia 13.05.2013r.

Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 7219 175 lub tel. kom. 666 027 742.

Z poważaniem:

Damian Nowak

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/242/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

 Dot.: „Przebudowy fragmentu pomieszczeń pierwszego piętra Centrum Pediatrii na pododdział gastroenterologiczny i pracownie endoskopii” i „Nadbudowy istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego oddziału rehabilitacyjnego i zakładu rehabilitacyjnego” SOSNOWIEC, ul. G. Zapolskiej 3.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową ofertę wykonania wykładzin podłogowych PVC /Tarkett/ o łącznej powierzchni ok. 1235 m2 (I piętro – 435 m2; II piętro - 800 m2) na w/w obiekcie wg załącznika nr 1, który prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Zakres robót obejmujących /M, R, S/:

 • przygotowanie i zagruntowanie podłoża
 • wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 3 mm
 • dostawa i ułożenie wykładziny podłogowej z klejeniem i wywinięciem cokolików na wysokość 10 cm
 • spawanie wykładzin
 • dostawa i montaż listew progowych /rodzaj listwy i kolor do uzgodnienia z Kierownikiem/
 • wykonanie uziomów przy montażu wykładzin prądoprzewodzących
 • listwa wykończeniowa cokołowa – proszę podać osobną cenę cenę jednosdtkową za 1 mb.

Termin wykonania: I piętro – od 07 marca: wylewki; od 20 marca: wykładziny

II piętro – od czerwca: wylewki i wykładziny

Termin złożenia oferty: 25.02.2013r.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

- 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/MP/566/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostawy i montażu parkietu i podłogi teatralnej:

- podłoga teatralna na legarach – ok 206 m2,

- parkiet – ok. 204 m2

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Terminy wykonania: luty-marzec 2013 r.

Termin złożenia oferty: 21.12.2012 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Michałem Boborowski; tel. kom. 600 968 608.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 717, 32/721 91 75.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: m.pyrek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/MP/494/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostawy i montażu wykładzin wg dokumentacji i zestawienia:

- wykładzina przemysłowa - ok 415 m2,

- wykładzina dywanowa - ok 500 m2,

- cokół 10 cm w wykładziny przemysłowej - ok 810 mb

- cokół z profilu PCV 10 cm na wykładzinie dywanowej - ok 220 mb.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Terminy wykonania: luty-marzec 2013 r.

Termin złożenia oferty: 14.12.2012 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Michałem Boborowski; tel. kom. 600 968 608.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 717, 32/721 91 75.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200

mail: m.pyrek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/AP/128/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego.

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robot budowlanych polegające na wykonaniu posadzki garażu podziemnego wielostanowiskowego w ilości ok. 1300 m2 oraz pomieszczeń piwnicznych w ilości ok. 600 m2 w postaci wylewki betonowej z betonu klasy C/2530 i zbrojonej siatkami Q188 na w/w budowie .

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

1. Posadzka garażu:

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE,
 • wykonanie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach,
 • rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 15 cm (z wyrobieniem spadku w kierunku kratek odwodnienia liniowego) zbetonu klasy C25/30, zbrojonego siatkami Q188, w ilości wg opracowania technologicznego, które dostarczy Wykonawca,
 • ułożenie odwodnienia liniowego LUKA DREN A15, które dostarczy Zamawiający,
 • mechaniczne wykończenie powierzchni posadzki na gładko, utwardzonej powierzchniowo posypką mineralna w kolorze szarym,
 • pielęgnacja posadzki,
 • mechaniczne nacięcie szczelin dylatacyjnych,
 • wypełnienie szczelin dylatacyjnych w okresie 6-8 tygodni od wykonania posadzki,
 • dostawa i montaż kątownika ocynkowanego w bramach zewnętrznych.

2. Posadzka piwnic:

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE,
 • wykonanie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach,
 • rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 15 cm z betonu klasy C25/30, zbrojonego siatkami Q188, w ilości wg opracowania technologicznego, które dostarczy Wykonawca,
 • mechaniczne wykończenie powierzchni posadzki na gładko, z zastosowaniem środka przeciw pyleniu
 • pielęgnacja posadzki,
 • ścianki działowe komórek będą murowane po wykonaniu posadzek.

oraz pozostały zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania celem kompleksowej realizacji przedmiotu zapytania ofertowego

Prosimy o podanie ceny jednostkowej za m2 („na gotowo”) wykonania posadzki garażu oraz posadzki piwnic.  

Podane ceny jednostkowe muszą obejmować: materiał (za wyjątkiem LUKA DREN A15), robociznę, sprzęt (np. pompa do betonu, itp.), materiały pomocnicze (np. podkładki dystansowe).

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonej dokumentacji elektronicznej.

Termin realizacji:

41 tydzień 2012r. – posadzka piwnic.

45 tydzień 2012r. – posadzka garażu.

 

W umowie przewidziane są zapisy :                                                      

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót.

W tym:

70% wartości robót - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowy odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

30 % wartości robót - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. kom. 600 838 526.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 72 19 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub mail: a.polkoszek@dombud.pl

Ewentualne pytania kierować do niżej podpisanego.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Posadzki betonowe w garażach - Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Proszę o ofertę na wykonanie posadzek betonowych (hydrobeton + zbrojenie rozproszone) w  garażach podziemnych na dwóch poziomach. Grubość projektowana 5 – 9 cm, łączna ilość: ok. 2400 m².

Proszę o zaproponowanie sposobu utwardzenia posadzki, np. w technologii firmy Penetron, Fibre System, itp. lub poprzez zatarcie posypką korundowo-kwarcową. Należy wykonać gładkie, ale nie śliskie, nawierzchnie.


Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 m²) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Robert Rosiek, tel. 728 314989.


Termin realizacji: październik 2012


Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail r.bakonyi@dombud.pl do dnia 12.09.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/PH/100/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa Sali Sportowej przy Zespole Sz. Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29

 

      Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z prośbą o wycenę podłogi sportowej
na realizowanym przez nas w/w obiekcie.

- powierzchnia 1002 m2 (24,79 x 40,42)

- wg dokumentacji przyjęto nawierzchnię sportową HARO model MONACHIUN 35 na podwójnym legarze.

     - ruszt sprężysty gr. 54 mm: podwójny legar z przekładką i elementem elastycznym,

    - ślepa podłoga z desek gr. 15 mm,

    -  folia PE rozłożona na zakładkę gr. 0,03 mm,

    - płyty OSB rozkładające obciążenie gr. 12 mm,

    - nawierzchna sportowa HARO model MONACHIUN 35

    - linie boisk malowane farbami o wysokiej odporności na ścieranie

1         Boisko do siatkówki

2         Boisko do piłki ręcznej

3         Boisko do koszykówki wg. przepisów na rok 2010

4         Boisko do koszykówki

5         Boisko do mini koszykówki

6         Boisko do badmintona

7         Boisko do tenisa ziemnego

    - listwy przyścienne z otworami wentylacyjnymi,

    - wentylacja mechaniczna o ile jest wymagana.

      Przewyższenie: 84 mm

Można zaproponować inną podłogę sportową na ruszcie spełniającą wszystkie parametry techniczne dla podłóg sportowych stawiane przez normę DIN 18032:2 oraz normę EN 14904:2006.

W przypadku Państwa zainteresowania prześlemy rysunki.

Termin realizacji 08.2012 r.

Termin składania ofert do 09.03.2012r.

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk. kom.: 698 655 866.

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o ofertę oraz kontakt telefoniczny z Zespołem Przygotowania Produkcji: Paweł Harpula : 728 314 980, (032) 72 19 182, fax: (032) 72 19 200, e-mail: pawelc@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/848/2011 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośba o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie prac związanych z zatarciem płyt fundamentowej (klasa betonu C30/37) w ilości ok. 2 900 m2, w tym z powierzchniowym utwardzeniem w ilości ok. 1 400 m2.

Prace będą wykonywane w IV etapach. W I etapie do wykonania będzie do zatracia ok. 500 m2 (w tym ok. 200 m2 powierzchnia utwardzona).

Termin złożenia ofert: 17.10.2011r.

Terminy rozpoczęcia: od 20 października 2011r. Pozostałe etapy robót będą uzgadniane telefonicznie.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.:  728 314 974, 32/72 19 181

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji:

fax.: 32/72 19 200,

mail: arturp@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »