Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii elektrotechniczne

PZ/166/R/2015 wyświetleń: 255

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 

 1. Bednarka ocynkowana 25 x 4mm   -   450 kg 

 

 • Miejsce dostawy  -   Katowice - Ochojec, ul. Szewska
 • Termin realizacji  -  11.09.2015

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 07.09.2015 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy - 32 72 19 162,  tel. kom.  728 314 956

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

Instalacje teletechniczne – Dobudowa 2 wind zewnętrznych (A3) w WSS5 w Sosnowcu wyświetleń: 168

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: DOBUDOWA 2 WIND ZEWNĘTRZNYCH TOWAROWO-OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW BARBARY W SOSNOWCU – A3. Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji jn.:instalacja słaboprądowe: instalacja SAP, DSOWycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje.Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, ewentualnych powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.Termin złożenia ofert: 24.10.2014r.Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe wykonanych robót na podstawie odbioru robót przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).Kaucja gwarancyjna:5% - wartości robót, potrącona z faktury.70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.Gwarancja: 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora (zgodnie z warunkami gwarancji w zał.).Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 405 Dział Realizacji Produkcji.Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:Dział Przygotowania ProdukcjiRyszard Chrapektel. 32/ 72 19 200 wew. 187gsm *666 027 724adres e-mail: r.chrapek@dombud.pl
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Instalacje teletechniczne - Sosnowiec, Szpital Łącznik A1 wyświetleń: 246

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: NADBUDOWA ŁĄCZNIKA „A1” WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW BARBARY W SOSNOWCU. Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji jn.:instalacja słaboprądowe, instalacja SAP, DSO, okablowania strukturalnego, przyzywowyWycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje.Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, ewentualnych powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.Termin złożenia ofert: 24.10.2014r.Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe wykonanych robót na podstawie odbioru robót przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).Kaucja gwarancyjna:5% - wartości robót, potrącona z faktury.70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.Gwarancja: 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora (zgodnie z warunkami gwarancji w zał.).Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 405 Dział Realizacji Produkcji.Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:Dział Przygotowania ProdukcjiRyszard Chrapektel. 32/ 72 19 200 wew. 187gsm *666 027 724adres e-mail: r.chrapek@dombud.pl
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z parkingami i infrastrukturą oraz budową dróg prz wyświetleń: 67

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z parkingami i infrastrukturą oraz budową dróg przy ul. Strzelniczej – Granicznej w Gliwicach – etap III B.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji jn.:

 • instalacje elektryczne

 • instalacja niskoprądoweWycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 06.09.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe faktycznie wykonanych robót ta podstawie obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.

 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 60 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 405 Dział Realizacji Produkcji.


Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Realizacji Produkcji

Michał Midro

tel. 32/ 72 19 172

adres e-mail: m.midro@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodo wyświetleń: 38

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zlokalizowanego na działce 186/1 w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji jn.:

 • instalacje elektryczne

 • instalacje niskoprądoweWycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 07.08.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie powykonawcze faktycznie wykonanych robót ta podstawie obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.

 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora, za wyjątkiem okablowania strukturalnego, gdzie okres gwarancji wynosi 25 lat.Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 405 Dział Realizacji Produkcji.


Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Realizacji Produkcji

Michał Midro

tel. 32/ 72 19 172

adres e-mail: m.midro@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Budowa budynku administracyjno mieszkalnego wielorodzinnego – siedziby Nadleśnictwa Andrychów wyświetleń: 21

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Budowa budynku administracyjno mieszkalnego wielorodzinnego – siedziby Nadleśnictwa Andrychów wraz z infrastrukturą techniczną


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji jn.:

 • instalacje elektryczne

 • instalacja niskoprądoweWycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 02.08.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie powykonawcze faktycznie wykonanych robót ta podstawie obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.

 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 405 Dział Realizacji Produkcji.


Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Realizacji Produkcji

Michał Midro

tel. 32/ 72 19 172

adres e-mail: m.midro@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Dot.: Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67 wyświetleń: 15

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Dot.: Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji jn.:

 • instalacje elektryczne

 • instalacja niskoprądowe

Wycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 22.07.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie powykonawcze faktycznie wykonanych robót ta podstawie obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.

 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 60 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 404 Dział Realizacji Produkcji.


Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Realizacji Produkcji

Michał Midro

tel. 32/ 72 19 172

adres e-mail: m.midro@dombud.pl


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Budowa budynku administracyjno mieszkalnego wielorodzinnego – siedziby Nadleśnictwa Andrychów wyświetleń: 5

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Budowa budynku administracyjno mieszkalnego wielorodzinnego – siedziby Nadleśnictwa Andrychów wraz z infrastrukturą techniczną


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji jn.:

 • instalacje elektryczne

 • instalacja niskoprądoweWycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 22.07.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie powykonawcze faktycznie wykonanych robót ta podstawie obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.

 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 405 Dział Realizacji Produkcji.


Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Realizacji Produkcji

Michał Midro

tel. 32/ 72 19 172

adres e-mail: m.midro@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Przebudowa sieci nN Kraków,ul Ingardena 4 i Oleandry 6 wyświetleń: 12

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną inwestycją - Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zlokalizowanego na działce 186/1 w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji jn.:

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej

Wycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 26.07.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie powykonawcze faktycznie wykonanych robót ta podstawie obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.

 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 405 Dział Realizacji Produkcji.


Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Realizacji Produkcji

Michał Midro

tel. 32/ 72 19 172

adres e-mail: m.midro@dombud.pl


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Dot.: Budowa sali obsługi klienta dla potrzeb ZUS w Katowicach - inst. elektryczne i teletechniczne. wyświetleń: 21

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa sali obsługi klienta dla potrzeb ZUS w Katowicach.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych i słaboprądowych oraz zewnętrznych sieci zasilających i oświetlenia terenu wg poniższego zestawienia:

 • Wewnętrzne instalacje elektryczne
 • Zewnętrze sieci zasilające
 • Oświetlenie zewnętrzne
 • Instalacja sygnalizacji pożaru
 • Instalacja okablowania strukturalnego i sieci teletechnicznej
 • System włamania i napadu oraz kontroli dostępu
 • System telewizji dozorowej
 • Instalacja systemu przyzywowego
 • Wykonanie koniecznych przekładek wraz z zabezpieczeniem kabli energetycznych i siec i teletechnicznej

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (powstałym na podstawie otrzymanych przedmiarów robót) - faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca (wg faktycznie wykonanego zakresu robót – kosztorys powykonawczy) i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, z wyłączeniem okablowania strukturalnego na które wykonawca udzieli 20 letniej gwarancji.

W okresie trwania gwarancji okablowania strukturalnego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania bezpłatnie okresowych kontroli i pomiarów parametrów okablowań logicznych sieci zgodnie z wymaganiami udzielonej gwarancji producenta zainstalowanego systemu okablowania.

W okresie objętym udzieloną gwarancją Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania na własny koszt wszelkich przeglądów i konserwacji wynikających z zaleceń producentów lub dostawców urządzeń. Koszty materiałów użytych do konserwacji lub wymiany w danym urządzeniu pokryje Zamawiający.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 405 Dział Realizacji Produkcji.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ES/635/2013 - Instalacje elektryczne, teletechniczne i elektroenergetyczne wyświetleń: 30

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji ::

ñinstalacje elektryczne

ñinstalacja słaboprądowe

 

Wycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych, stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy jak również niezbędnych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.  Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 10..05.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe wykonanych robót na podstawie odbioru robót przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

ñ5% - wartości robót, potrącona z faktury.

ñ70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

ñ30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora - na zabudowane urządzenia wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż 18 miesięcy od odbioru końcowego (zgodnie z warunkami gwarancji w zał.).

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Realizacji Produkcji.

 

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Przygotowania Produkcji

Eugeniusz Szafraniec   gsm *728 314 979

Ryszard Chrapek          gsm *666 027 724

tel. 32/ 72 19 200 wew. 172

adres e-mail: e.szafraniec@dombud.pl   r.chrapek@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ES/635/2013 - Instalacje elektryczne, teletechniczne i elektroenergetyczne wyświetleń: 12

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji ::

ñinstalacje elektryczne

ñinstalacja słaboprądowe

 

Wycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych, stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy jak również niezbędnych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.  Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 10..05.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe wykonanych robót na podstawie odbioru robót przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

ñ5% - wartości robót, potrącona z faktury.

ñ70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

ñ30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora - na zabudowane urządzenia wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż 18 miesięcy od odbioru końcowego (zgodnie z warunkami gwarancji w zał.).

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Realizacji Produkcji.

 

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Przygotowania Produkcji

Eugeniusz Szafraniec   gsm *728 314 979

Ryszard Chrapek          gsm *666 027 724

tel. 32/ 72 19 200 wew. 172

adres e-mail: e.szafraniec@dombud.pl   r.chrapek@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ES/635/2013 - Instalacje elektryczne, teletechniczne i elektroenergetyczne wyświetleń: 14

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji ::

ñinstalacje elektryczne

ñinstalacja słaboprądowe

 

Wycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych, stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy jak również niezbędnych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.  Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 10..05.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe wykonanych robót na podstawie odbioru robót przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

ñ5% - wartości robót, potrącona z faktury.

ñ70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

ñ30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora - na zabudowane urządzenia wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż 18 miesięcy od odbioru końcowego (zgodnie z warunkami gwarancji w zał.).

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Realizacji Produkcji.

 

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Przygotowania Produkcji

Eugeniusz Szafraniec   gsm *728 314 979

Ryszard Chrapek          gsm *666 027 724

tel. 32/ 72 19 200 wew. 172

adres e-mail: e.szafraniec@dombud.pl   r.chrapek@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ES/635/2013 - Instalacje elektryczne, teletechniczne i elektroenergetyczne wyświetleń: 6

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji ::

ñinstalacje elektryczne

ñinstalacja słaboprądowe

 

Wycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych, stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy jak również niezbędnych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.  Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 10..05.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe wykonanych robót na podstawie odbioru robót przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

ñ5% - wartości robót, potrącona z faktury.

ñ70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

ñ30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora - na zabudowane urządzenia wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż 18 miesięcy od odbioru końcowego (zgodnie z warunkami gwarancji w zał.).

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Realizacji Produkcji.

 

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Przygotowania Produkcji

Eugeniusz Szafraniec   gsm *728 314 979

Ryszard Chrapek          gsm *666 027 724

tel. 32/ 72 19 200 wew. 172

adres e-mail: e.szafraniec@dombud.pl   r.chrapek@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ES/635/2013 - Instalacje elektryczne, teletechniczne i elektroenergetyczne wyświetleń: 5

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji ::

ñinstalacje elektryczne

ñinstalacja słaboprądowe

 

Wycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych, stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy jak również niezbędnych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.  Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 10..05.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe wykonanych robót na podstawie odbioru robót przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

ñ5% - wartości robót, potrącona z faktury.

ñ70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

ñ30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora - na zabudowane urządzenia wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż 18 miesięcy od odbioru końcowego (zgodnie z warunkami gwarancji w zał.).

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Realizacji Produkcji.

 

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Przygotowania Produkcji

Eugeniusz Szafraniec   gsm *728 314 979

Ryszard Chrapek          gsm *666 027 724

tel. 32/ 72 19 200 wew. 172

adres e-mail: e.szafraniec@dombud.pl   r.chrapek@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ES/635/2013 - Instalacje elektryczne, teletechniczne i elektroenergetyczne wyświetleń: 7

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji ::

ñinstalacje elektryczne

ñinstalacja słaboprądowe

 

Wycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych, stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy jak również niezbędnych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.  Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 10..05.2013r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe wykonanych robót na podstawie odbioru robót przez inspektora nadzoru, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

ñ5% - wartości robót, potrącona z faktury.

ñ70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

ñ30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 5 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora - na zabudowane urządzenia wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż 18 miesięcy od odbioru końcowego (zgodnie z warunkami gwarancji w zał.).

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Realizacji Produkcji.

 

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Przygotowania Produkcji

Eugeniusz Szafraniec   gsm *728 314 979

Ryszard Chrapek          gsm *666 027 724

tel. 32/ 72 19 200 wew. 172

adres e-mail: e.szafraniec@dombud.pl   r.chrapek@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/WK/310/2013 - Inst. oddymiająca wyświetleń: 6

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę kompleksowego wykonania instalacji oddymiania (dostawa i montaż klap oraz okablowanie instalacji po stronie Zamawiającego) dla budynku jw.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca (wg faktycznie wykonanego zakresu robót) i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 48 miesięcy.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Przygotowania Produkcji.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Instalacja RTV SAT - L.dz. ZP/WK/293/2013 wyświetleń: 7

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę kompleksowego wykonania instalacji zbiorczej RTV SAT (dostawa , montaż, materiałów i urządzeń wraz z uruchomieniem) według otrzymanych materiałów przetargowych dla osiedla jw. (budynek 3 klatkowy – dwie klatki schodowe po 21 mieszkań, jedna klatka schodowa 18 mieszkań).

Instalacja RTV SAT zapewni odbiór sygnału SAT (z satelitów Hot Bird i Astra) z możliwością podpięcia tunera dwugłowicowego w każdym pokoju dziennym oraz programów telewizji cyfrowej DVB-T i sygnału radiowego we wszystkich pokojach.

Oprzewodowanie instalacji oraz montaż gniazd znajduje się po Zamawiającego. Sposób wykonania okablowania instalacji RTV SAT:

 1. 11 kabli koncentrycznych żelowanych od anten do multiswitchy i wzmacniaczy (zlokalizowane na ostatniej kondygnacji)
 2. od multiswitchy i wzmacniaczy do mieszkań poprowadzono po trzy kable koncentryczne z czego:
  • dwa kable bezpośrednio do gniazda RTV-SAT-SAT w salonie
  • jeden do puszki zlokalizowanej w przedpokoju i z tego miejsca w układzie gwiazdy do pozostałych pokoi (oprócz salonu) – jeden pion mieszkań to mieszkania 2-pokojowe, pozostałe to mieszkania 3-pokojowe.

Okres gwarancji: 48 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego.

Termin składania oferty: 05.03.2013r.

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o pilny telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji pod numerem telefonu: (32) 251-35-41 wew. 185.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Przygotowania Produkcji.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/WK/531/2012 - agregat prądotwórczy 400 kVA wyświetleń: 1

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę dostawy i montażu agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVA wraz z czerpnią powietrza, układem wydechowym i tablicą sterowania agregatem.

Proszę o przedstawienie oferty cenowej w rozbiciu na odrębne ceny za dostawę, podłączenie i uruchomienie agregatu oraz czerpni powietrza wraz z układem wydechowym.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy.

Termin składani ofert: 14.12.2012r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca (wg faktycznie wykonanego zakresu robót) i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora (zgodnie z warunkami gwarancji w zał. - przeglądy, materiały eksploatacyjne).

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 402 i 401 Dział Przygotowania Produkcji.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ESz/487/2012 Centrum Pediatrii - SOSNOWIEC, ul. G. Zapolskiej 3. wyświetleń: 3

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowy fragmentu pomieszczeń pierwszego piętra Centrum Pediatrii na pododdział gastroenterologiczny i pracownię endoskopii i Nadbudowy istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego oddziału rehabilitacyjnego i zakładu rehabilitacyjnego – SOSNOWIEC, ul. G. Zapolskiej 3.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji elektrycznych i niskoprądowych wg załączonej dokumentacji Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (powstałym na podstawie otrzymanych przedmiarów robót).

Termin złożenia ofert: 10.12.2012r.

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Uwaga: w przypadku zainteresowania przesłaniem dokumentacji proszę o informację drogą telefoniczną lub mailową.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Realizacji Produkcji.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/WK/108/2012 - dostawa UPS-a o mocy 30 kVA. wyświetleń: 3

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Remont bud. dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 21.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę dostawy i montażu UPS-a o mocy 30kVA i czasie podtrzymania 20 min., np. UPS typu PW9355-30-N-4x9Ah- MBS z wyłącznikiem awaryjnym EPO i kartą sieciową Connect UPS-XWeb/SNMP/Hub firmy Eaton/Powerware.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy.

Termin złożenia ofert: 19.09.2012r.

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Inwestora.

Wykonawca winien zobowiązać się do naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym, w tym również dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, na koszt własny.

Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje się brać udział, w tym także wyznaczy ostateczny przegląd robót, przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Realizacji Produkcji.

Uwaga: w przypadku zainteresowania przesłaniem dokumentacji proszę o informację drogą telefoniczną lub mailową.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/WK/107/2012 - inst. elektryczne i teletechniczne wyświetleń: 10

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego w Gliwicach, ul. Partyzantów 25.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę instalacji jn.:

 • instalacje elektryczne
 • instalacja słaboprądowe
 • sieci elektryczne
 • zasilanie obiektu – oświetlenie sali 2000 Lux ( w tym drugi zasilacz do RG – sekcja II)

Wycenę należy przygotować w rozbiciu na poszczególne instalacje jw. oraz kwoty za dostawę opraw oświetleniowych i agregatu prądotwórczego.

Wycena powinna zawierać wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty dozoru, prób, odbiorów, powykonawczych plansz geodezyjnych oraz wszelkich innych kosztów, których poniesienie niezbędne jest w celu wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin złożenia ofert: 19.09.2012r.

Warunki rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe, faktury częściowe wystawiane na koniec miesiąca (wg faktycznie wykonanego zakresu robót) i faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót; podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron (czytelny podpis i pieczątka).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora (zgodnie z warunkami gwarancji w zał.).

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 403 Dział Realizacji Produkcji.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/WK/599/2012 z dn. 22.08.2012r. - tablica wyników wyświetleń: 2

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego w Gliwicach, ul. Partyzantów 25.

Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż „na gotowo” głównej tablicy wyników ,mwg poniższego zestawienia:

 • Główna tablica wyników wraz z osprzętem – 1 kpl.
 • Dwie tablice 24 sekundowe wraz z osprzętem – 1 kpl.
 • Jednostka centralna wraz z osprzętem – 1 kpl.
 • Sterownik tablicy wraz z osprzętem – 1 kpl.
 • Pulpit sędziowski wraz z osprzętem – 1 kpl.
 • Okablowanie sterownicze do urządzeń technologii tablicy wyników – 1 kpl.
 • UPS na potrzeby zasilania awaryjnego jednostki centralnej – 1 kpl.

Dopuszcza się dostawę urządzeń alternatywnych do zaproponowanych w projekcie przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych oraz atestów i certyfikatów (przy szczególnym nacisku na certyfikaty P.Z.K.) dobranych materiałów.

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt obowiązkowe przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń i systemów wynikające z gwarancji i wymogów ich producentów – wartości robót należy podać w osobnej pozycji ( w rozbiciu na czynności oraz materiały eksploatacyjne) - zgodnie z warunkami gwarancji w zał.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 402 i 401 Dział Przygotowania Produkcji.

Uwaga: w przypadku zainteresowania przesłaniem dokumentacji proszę o informację drogą telefoniczną lub mailową.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Przygotowania Produkcji

Waldemar Kusicielek

tel. 32/ 72 19 200 wew. 185

gsm *728 314 957

adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/WK/598/2012 z dn. 22.08.2012r. - tablica wyników wyświetleń: 3

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa Sali Gimnastycznej w Gliwicach ul. Kozielska 1.

Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż „na gotowo” głównej tablicy wyników, tablic pomiarów 24s + czas gry, certyfikat P.Z.S. do rozgrywek krajowych (montowana do kosza najazdowego) 320*220*10 – pulpit sterujący + manipulatory np. PESMENPOL DTS-200 ub równorzędny.

Dopuszcza się dostawę urządzeń alternatywnych do zaproponowanych w projekcie przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych oraz atestów i certyfikatów (przy szczególnym nacisku na certyfikaty P.Z.K.) dobranych materiałów.

Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. Okres rękojmi udzielonej przez dostawcę urządzeń za wady wykonanych robót będących przedmiotem umowy ustala się na 36 miesięcy.

Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji rękojmi, oraz przeglądzie pogwarancyjnym, będzie przeprowadzał na własny koszt obowiązkowe przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń i systemów wynikające z gwarancji i wymogów ich producentów – wartości robót należy podać w osobnej pozycji ( w rozbiciu na czynności oraz materiały eksploatacyjne).

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 402 i 401 Dział Przygotowania Produkcji.

Uwaga: w przypadku zainteresowania przesłaniem dokumentacji proszę o informację drogą telefoniczną lub mailową.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Przygotowania Produkcji

Waldemar Kusiciele

 tel. 32/ 72 19 200 wew. 185

gsm *728 314 957

adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/WK/597/2012 z dn. 22.08.2012r. - tablica wyników wyświetleń: 7

Kategoria: elektrotechniczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 29.

Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż „na gotowo” głównej tablicy wyników, tablic pomiarów 24s + czas gry, certyfikat P.Z.S. do rozgrywek krajowych (montowana do kosza najazdowego) 320*220*10 – pulpit sterujący + manipulatory np. PESMENPOL DTS-200 ub równorzędny.

Dopuszcza się dostawę urządzeń alternatywnych do zaproponowanych w projekcie przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych oraz atestów i certyfikatów (przy szczególnym nacisku na certyfikaty P.Z.K.) dobranych materiałów.

Kaucja gwarancyjna:

 • 5% - wartości robót, potrącona z faktury.
 • 70 % wartości kaucji - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.
 • 30 % wartości kaucji - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru robót.

Gwarancja: 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt obowiązkowe przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń i systemów wynikające z gwarancji i wymogów ich producentów – wartości robót należy podać w osobnej pozycji ( w rozbiciu na czynności oraz materiały eksploatacyjne).

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A., IV p. pok. 402 i 401 Dział Przygotowania Produkcji.

Uwaga: w przypadku zainteresowania przesłaniem dokumentacji proszę o informację drogą telefoniczną lub mailową.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Przygotowania Produkcji

Waldemar Kusicielek

tel. 32/ 72 19 200 wew. 185

gsm *728 314 957

adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »