Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii podłogi i posadzki

PZ/129/JT/2018 wyświetleń: 255

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zlecenie wykonania lub zakup materiału:

1. Wykładzina dywanowa obiektowa gr. 7 mm klejona, włókna sizal, antystatyczna odporna na zabrudzenia oraz bezpieczna pożarowo kolor szarości - 50 m2

 

 • Miejsce dostawy  - Katowice
 • Termin realizacji  - 19.07

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 17.07 .2018 do godz.  15,00na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 727 lub (32) 7219 165

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Joanna Tyszkowska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: joannat@dombud.pl
tel: 32 721 91 67
fax: 32 750 84 51

Dostawa i montaż podłóg podniesionych - Katowice wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania podłogi podniesione w pomieszczeniach: widowni, przedsionków ciszy oraz części technicznej wraz z systemowymi akcesoriami do podłóg podniesionych w łącznej ilości ok. 178 m2.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z niżej podpisanym w celu przesłania szczegółowego zakresu prac wraz z dokumentacją techniczną.

Termin montażu:

 • Rozpoczęcie prac marzec 2018r

 

Z poważaniem:

Sławomir Klimek

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

SCH wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów produkcji firmy Kaczmarek:

 

 1. Dno PP DN400 -  1 szt.
 2.  

 

 • Miejsce dostawy  -   Ruda Śląska, ul. Kędzierzyńska
 • Termin realizacji  -   do uzgodnienia

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji.

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 29.05.2017 do godz. 1200 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

pa/rg/kb08/73/2015 wyświetleń: 242

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi pracami rozbudowy budynku szpitala WSS nr 5 w Sosnowcu – Plac Medyków 1 zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie posadzek cementowych gr 5cm o wytrzymałości na ściskanie 20 MPa. Zbrojenie siatką z drutu lub włóknami rozproszonymi.

Materiał po stronie Zamawiającego.

Ilość: ok 2 100m2

warunki:

1)zgłoszenie do Inwestora

2)termin płatności 30 dni

3)termin realizacji grudzień 2015 – marzec 2016

Termin składania ofert do: 30.10.br

kontakt : 608 418 803

z poważaniem

Rafał Gajdzik PB Dombud SA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PZ/19/R/2015 wyświetleń: 215

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 

 1. Wykładzina dywanowa,pętelkowa w płytkach 50cmx50cm, runo z 100% poliamidu,gęstość tkania 155,000/m2, izolacyjność akustyczna : 36 dB, trudnozapalna w klasyfikacji Cf1-s1, klasa odporności na trudy użytkowania 33, np. Milliken-Jute Collection-Burlap Design, kolor P.1311-9510 lub równoważna   -    ok. 200 m2

   
 • Miejsce dostawy  -   Kraków, ul. Oleandry
 • Termin realizacji  -   możliwie szybki

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • podanie terminu realizacji od dnia otrzymania zanówienia

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 05.02.2015 do godz. 1400 na numer fax 32 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy -  32 72 19 162,  tel. 728 314 956

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

DA/RP/1149/2014 - Gliwice wyświetleń: 255

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Dot.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku mieszkalno-usługowego wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Strzelniczej-Granicznej w Gliwicach.

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na oznakowanie garażu podziemnego wg poniższego zakresu :


1. Kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (poprzez malowanie).

2. Dostawę i montaż odbojnic o1 x 12szt. i o2 x 5szt.

3. Dostawę i montaż znaków drogowych B-2 x 2szt. , D-3 x 2szt. i B-16 x 1szt.Ofertę proszę wykonać w oparciu o załączony do zapytania rysunek 'Oznakowanie garażu'. Każdą z 3 pozycji należy wycenić oddzielnie, podając cenę jednostkową bądź ryczałtową.


Oferta powinna zawierać materiał, robociznę i sprzęt (M+R+S).

Termin realizacji: październik/listopad 2014.

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:


70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora
30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .


Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 26.09.2014. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.


Z poważaniem:
Robert Podlacha


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/1037/2014 wyświetleń: 73

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dostawy i montażu balustrad zgodnie z Warunkami Technicznymi na w/w obiekcie.Zakres prac:1. Dostawa i montaż balustrady zewnętrznych ze stali nierdzewnej szczotkowanej w ilości ok. 25,5m.2. Dostawa i montaż balustrady zewnętrznej na murze (0,42m wysokości) ze stali nierdzewnej szczotkowanej w ilości ok. 0,5m.UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary z natury oraz propozycje rozwiązań projektowych przedstawić Kierownikowi Budowy.Termin rozpoczęcia prac: październik 2014r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 29.08.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: kom. 539 920 735 lub stacjon. 327 219 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/1013/2014 wyświetleń: 42

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż podłogi typu deska Barlinecka w ilości ok.103 m2 oraz obłożenia biegów jak i podestów schodów stopniami wg dokumentacji technicznej. Całość wykonana z drewna BADI kolor czerwony. Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub wg załączonych pliku.Terminy rozpoczęcia: listopad 2014r. Termin złożenia oferty: 28.08.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/969/2014 wyświetleń: 226

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wyburzenia/rozbiórki wg poniższego zakresu:


1. Zdjęcie papy na dachu + skucie spadków do poziomu stropu żelbetowego – 625 m2.

2. Skucie płytek na posadzkach i ścianach – 680 m2.

3. Skucie posadzek cementowych – 300 m2.

4. Rozebranie schodów żelbetowych – 8 m2.

5. Rozebranie ścian murowanych gr. 12cm i 24cm – 290 m2.

6. Rozebranie ścian z płyt G-K – 880 m2.

7. Demontaż drzwi z futrynami ze ścian murowanych – 100 szt.

8. Demontaż futryn w ścianach z płyt G-K – 12 szt.

9. Skucie gzymsów żelbetowych – 144 mb.

10. Demontaż wykładzin na posadzkach – 2600 m2.

11. Rozebranie ogrodzeń murowanych – 63 m2.

Prosimy o podanie cen jednostkowych, które muszą obejmować: robociznę, sprzęt (R+S). Składowanie gruzu powstałego z ww prac w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy na budowie (wywóz/utylizacja gruzu po stronie Zamawiającego).

Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2014r.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648 lub z Majstrem: Damian Piszczek 728 314 998.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.podlacha@dombud.pl najpóźniej do dnia 8.08.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: (32) 7219 193 lub tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

TN/AS/2014 wyświetleń: 98

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. Katowice zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej dostawy i montażu wykładziny PCV wraz z listwami cokołowymi PVC na gotowo.
1. Wykładzina PCV TARKETT ACCZENT EXCELLENCE 70 TOPAZ 006– ok. 28m2
(klejona do podłoża, szpachlowanie podłoża pod wykładzinę)
2. Listwy cokołowe PCV ARBITON LM55 – ok. 25mb
(kolor dobrany do wykładziny – do akceptacji Zamawiającego)
Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: przygotowanie podłoża, szpachlowanie, klejenie wykładziny, montaż listwy cokołowe z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zakończeniami systemowymi listew, itd.

Uwagi:
-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 48 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót przez Inwestora.
-Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ lub osobno /M/ i /R+S/.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 25.08.14-27.08.14 - do uzgodnienia z Kierownikiem Robót
Lokalizacja: Katowice, ul. Andersa 24/11 (Korczaka/Hallera)

Pozdrawiam,
Anita Szul

Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich
tel. 32/ 72 19 177, 784 640 093
adres e-mail: a.szul@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/895/2014 wyświetleń: 51

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania wylewek cementowych w budynku wielorodzinnym o łącznej powierzchni ok. 200m2 na w/w obiekcie.Zakres prac:ułożenie folii PE ,ułożenie styropianu wykonanie wylewek cementowych gr 5cm miksokretem spalinowym wraz z dodaniem zbrojenia rozproszonego „FIBERMESCH” (1 opcja)wykonanie wylewek cementowych gr 5cm miksokretem spalinowym wraz z dodaniem zbrojenia #3 co 15cm (2 opcja)Cały materiał do wykonanie wylewek cementowych dostarcza Zamawiający, za wyjątkiem Fibermeschu/zbrojenia #3, który dostarcza Wykonawca.Termin rozpoczęcia prac: sierpień 2014r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 29.07.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: kom. 539 920 735 lub stacjonarny 327 219 191- Kierownik Budowy Krzysztof Wiesławski tel. 662 272 948 Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/891/2014 wyświetleń: 84

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
           W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie prac wykończeniowych wg poniższego zakresu:


1. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym, wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem, w tym malowanie lamperii o wysokości 1,8m na klatkach schodowych farbą akrylową, o łącznej powierzchni około 3 700,00m2.


2. Montaż paneli podłogowych klasy AC-3 gr. 8mm oraz niezbędnych elementów, m.in.: folia PE, pianka tłumiąca, listwy przyścienne i przejściowe wraz z narożnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, o powierzchni około 750,00 m2.


Prosimy o podanie cen jednostkowych. Rozliczenie na podstawie obmiaru.
Oferta powinna zawierać robociznę i sprzęt (R+S), materiał po stronie Zamawiającego.


Termin realizacji: sierpień/wrzesień 2014.
Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:
5% wartości robót potrącona z faktur z czego:

70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .


Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 , możliwość przesłania wersji elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 7.07.2014. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.


Z poważaniem:
Robert Podlacha


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/PW/749/2014 wyświetleń: 20

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu:1.Posadzki z wykładziny PCV TARKETT -IQ OPTIMA NCS S 3502-B nr 853 w rulonie; Ilość: 2 500 m2.2. Posadzki z wykładziny PCV TARKETT -IQ OPTIMA NCS S 6502-B nr 866 w rulonie; Ilość: 300 m2.3. Posadzki z wykładziny PCV Elektrostatycznej – TORO SC NCS S 2502-B nr 101 w rulonie;Ilość: 200 m2.4. Posadzki z wykładziny PCV Elektrostatycznej – TORO SC NCS S 4502-B nr 102 w rulonie;Ilość: 50 m2.Opis realizacji: Wykładzina Tarkett OPTIMA nr 853 ułożona w pomieszczeniach biurowych, a po obwodzie TARKETT OPTIMA nr 866. Wykładzina Tarkett TORO nr 101 ułożona w pomieszczeniach informatycznych, a po obwodzie TARKETT TORO nr 102Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ Podane ceny jednostkowe powinna zawierać materiał, robociznę, sprzęt (tj. np.:sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia)Termin realizacji: dostawa wykładzin na obiekt – lipiec 2014r. montaż na obiekcie – I ETAP - wrzesień 2014r.;II ETAP - grudzień 2014r.;III ETAP - marzec 2015r. Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: p.wojcicki@dombud.pl do dnia 18.06.2014r. Osoba do kontaktu: Paweł Wójcicki tel. 696 744 010. Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/PW/737/2014 wyświetleń: 13

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robot budowlanych polegające na wykonaniu posadzek betonowych w ilości ok. 300 m2 . Układ poszczególnych warstw do wykonania przedstawia się następująco:POSADZKI BETONOWE1. Posadzka betonowa – ok. 300 m2:ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE (2x) – materiał po stronie Zamawiającego,ułożenie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach – materiał po stronie Wykonawcy,rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 10 cm z betonu klasy C20/25, – beton po stronie Zamawiajacego,mechaniczne wykończenie powierzchni posadzki na gładko, utwardzonej powierzchniowo posypką mineralna gr. 2 mm w kolorze szarym – materiał po stronie Wykonawcy,pielęgnacja posadzki ,oraz pozostały zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania celem kompleksowej realizacji przedmiotu zapytania ofertowegoProsimy o podanie cen jednostkowych za m2 („na gotowo”) wykonania poszczególnych posadzek. Należy wycenić wykonanie posadzki z posypka mineralna lub bez.Podane ceny jednostkowe muszą obejmować: materiał (za wyjątkiem materiałów dostarczanych przez Zamawiającego), robociznę, sprzęt (np. pompa do betonu, itp.), materiały pomocnicze.Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401.Termin rozpoczęcia: 27 tydzień 2014 r.Termin złożenia oferty: 13 czerwiec 2014 r.W umowie przewidziane są zapisy : Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót.W tym:70% wartości robót - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowy odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora30 % wartości robót - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. kom. 600 851 648.Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32/72 19 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub mail: p.wojcicki@dombud.plPytania kierować do niżej podpisanego 32/72 19 176 lub tel. kom. 696 744 010. Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/PW/721/2014 wyświetleń: 6

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiektach Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania (dostawa i montaż) podłogi sportowej na istniejących legarach i betonie;Szczegółowy zakres robót obejmuje:1. Podłoga sportowa w ilości ok. 350 m2Wypoziomowanie istniejącego podłożaFolia PE luźno rozłożona na zakładkę gr. 0,03mm,Płyty OSB rozkładające obciążenia gr. 12 mm,Nawierzchnia sportowa (należy zaproponować rodzaje wraz z próbkami w celu akceptacji u inwestora)Linie boisk malowane farbami o wysokiej odporności na ścieranie, Listwy przyścienne wentylacyjne.2. Wykładzina na beton (należy zaproponować rodzaje wraz z próbkami w celu akceptacji u inwestora) w ilości ok. 50 m2Przygotowanie i zagruntowanie podłożaDostawa i ułożenie wykładziny sportowej j.w. wraz z klejeniem, wywinięciem cokolików (cokół 10 cm ), oraz spawaniem połączeń, montażem listew progowych (aluminiowe, zaokrąglone, gładkie mocowane do podłoża za pomocą kołków)Prosimy o podanie cen jednostkowych j.w.. Podane ceny jednostkowe muszą obejmować: materiał, robociznę, sprzęt, materiały pomocnicze.Termin realizacji: lipiec 2014r. W umowie przewidziane są zapisy : Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: p.wojcicki@dombud.pl do dnia 13.06.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: (32) 7219 176 lub tel. kom. 696 744 010. Z poważaniem:Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/RP/666/2014 wyświetleń: 29

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
            W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na układanie płytek na posadzkach, ścianach, klatkach schodowych oraz licowanie cokołów zewnętrznych wg poniższego zakresu:


1. Posadzki : 1980,00 m2.

2. Ściany : 440,00 m2.

3. Stopnice : 263,00 m2.

4. Cokoły z płytek klinkierowych : 150,00 m2.


Ceny jednostkowe powinny zawierać R+S. Materiał po stronie Zamawiającego.

Odpowiadając na zapytanie, proszę podać miesięczne możliwości przerobowe.

Termin rozpoczęcia realizacji: czerwiec/lipiec 2014.


Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:

70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora
30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .


Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 , możliwość przesłania wersji elektronicznej.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 16.05.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.


Z poważaniem:
Robert Podlacha


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/PW/637/2014 wyświetleń: 88

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycene robót wg poniższego zakresu:1.Wykonanie zasypek w piwnicy budynku (gruz+piasek) - ilość ok.375 m3.2.Wykopy wraz z drenażem opaskowym – ilość ok. 450 mb3.Wykonanie posadzki betonowej - ilość ok. 310 m24.Wykonanie nowego pokrycia dachu papą, obróbki blacharskie, blacha trapezowa - ilośc ok. 520 m25.Murowanie ścian gr.24,38 cm – ilość ok. 100 m26.Wykonanie tynków cementowych – ilość ok. 850 m27.Wyburzenia elementów oraz skucia tynków, istniejących posadzekTermin złożenia oferty: do 23.05.2014r. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić wizję na obiekcie oraz dokonać koniecznych uzgodnień z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. kom.: 600 851 648.Mistrz Budowy dostępny na obiekcie – Damian Piszczek tel. 728 314 998 W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 696 744 010, 32/72 19 176.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: p.wojcicki@dombud.pl Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/627/2014 wyświetleń: 6

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu:1. Ułożenie wykładziny PCV ALTRO UNO w ilości ok. 800m2 Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ dla powyższego zakresu z uwzględnieniem wykładziny ALTRO UNO oraz zamiennika o niegorszych parametrach.Podane ceny jednostkowe powinna zawierać materiał , robociznę, sprzęt (tj. np.:sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia). Cena powinna zawierać przygotowanie podłoża, ułożenie wylewki samopoziomującej oraz dostawę i kompleksowy montaż wykładzin.Termin realizacji: do lipiec 2014r. Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z kierownikiem budowy: Marcin Chmieliński tel. 666 027 716Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 191 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.bogus@dombud.pl do dnia 09.05.2014r. Osoba do kontaktu: Maciej Bogus tel. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/PW/555/2014 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie wylewek cementowych w ilościach ok. 5 000 m2. Zakres robót obejmuje: ułożenie folii PE ,ułożenie styropianu, wykonanie wylewek cementowych gr. 5 cm. Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę + sprzęt , całość materiału zapewnia Zamawiający z wyjątkiem zbrojenia rozproszonego ( ewentualnie siatki ).Termin rozpoczęcia realizacji: sierpień/wrzesień 2014 Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Krzysztof Nazaruk 698 655 866 .Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 , wersja elektroniczną prześlemy w przypadku podania maila zainteresowanego.Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : p.wojcicki@dombud.pl do dnia 15.06.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 176 lub tel. kom. 696 744 010 Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RP/419/2014 wyświetleń: 6

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
          W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie posadzki części garażowej budynku D o powierzchni ok. 850,00 m2 wraz z wykonaniem oznakowania.


Zapytanie dotyczy:

1. Płyty posadzki gr. 12-20cm z wykończeniem.
2. Warstwy izolacyjno – poślizgowej.
3. Wykonania kompleksowego oznakowania.

Proszę podać ceny jednostkowe /m2, uwzględniające jednocześnie pozycję 1 i 2, które powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt (R+M+S). Elementy dylatacji po stronie Wykonawcy.

Wycenę oznakowania - pozycja 3, proszę podać w ryczałcie (R+M+S).


Proszę również o wycenę i propozycję materiału alternatywnego (pozycja 1)dla przedstawionego w projekcie.


Termin realizacji: maj/czerwiec 2014.

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:


70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora
30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.
W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .


Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 , możliwość przesłania dokumentacji w wersji elektronicznej po uprzednim uzgodnieniu.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 26.03.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.


Z poważaniem:


Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/JD/364/2014 wyświetleń: 2

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Budowa Hali sportowej w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego położenia (dostawa i montaż wraz z robotami pomocniczymi i porządkowymi) wykładziny dywanowej w części biurowej w budynku Hali Sportowej w Tarnowskich Górach zgodnie z następującą specyfikacją lub w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry techniczne dokumentacji.

Zakres robót:

  Dostawa i montaż wykładziny dywanowej, np. typu Burmatex Lateral 1805 Diamond Dust, w płytkach 50 x 50 cm wraz z cokolikami przyściennymi z wykładziny jw. na wys. 10 cm, o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

 • wykładzina z włókna polipropylenowego i nylonu (skład surowcowy: PP – 85% i nylon–15%),

 • podłoże tekstylne z warstwą bitumiczną,

 • do stosowania w budownictwie obiektowym o dużej intensywności ruchu,

 • Kolor – szary

 • faktura i kolorystyka wg projektu aranżacji wnętrz

 • Format : płytki 50 x 50 cm

 • Grubość całkowita : 7,8 mm , w tym wysokość runa 5,8 mm

 • Ciężar całkowity : 4200 g/m2, w tym ciężar runa 750 g/m2

 • Krzesła na kółkach: DIN 54 324 pozytywny kategoria A

 • Tłumienie dźwięków uderzeniowych wg ISO 140-8/EN ISO 717-2 – ca 24 dB

 • Właściwości antyelektrostatyczne: BS6654, IMB/ICL odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach komputerowych

 • Klasa użytkowa wg normy PN - EN 1307 Klasa 3 - do intensywnego użytkowania,

 • Wymagania ochrony pożarowej – trudno zapalna wg PN-B-02851 – 1 : 1997 oraz PN-EN13501 - 1 i 2 : 2007

 • Wykładzina barwiona w masie

 • Emulsja do wykładziny w połączeniu z nią musi spełniać wymagania trudno-palności (wymagany atest PZH).

  Wymagany certyfikat CE, krajowa DZ oraz Atest Higieniczny PZH

Powierzchnia wnętrz do wyłożenia:

225 m2Prosimy o podanie cen jednostkowych /M+R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: kompletny materiał, robociznę, oraz sprzęt potrzebny do wykonania w rozbiciu na poszczególne składowe.Przewidywany termin realizacji: wrzesień/październik 2014


W umowie przewidziane są zapisy:

1. "Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.


Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Michał BOBOROWSKI tel. kom.: 600 968 608.Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: j.dunaszewski@dombud.plm.czapla@dombud.pl do dnia 14.03.2014.

Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 72-19-175 lub tel. kom. 696 744 589.

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/PA/280/2014 wyświetleń: 7

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 L. dz. DA/PA/280/2014

 

 

 dot.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania wylewek cementowych o łącznej powierzchni ok. 2085 m2 na w/w obiekcie.

 

Zakres prac:

Wylewki wewnątrz budynku (ok. 1675 m2):

1.     ułożenie folii PE ,

2.     ułożenie styropianu,

3.     wykonanie wylewek cementowych gr. 5cm miksokretem spalinowym wraz z dodaniem zbrojenia rozproszonego „FIBERMESCH”.

 

Wylewki na stropodachu (ok. 410 m2):

4.     wykonanie wylewek cementowych, dylatowanych, ze spadkiem, gr. 10-5 cm miksokretem spalinowym wraz z dodaniem siatek zbrojeniowych.

 

Cały materiał do wykonanie wylewek cementowych dostarcza Zamawiający, za wyjątkiem Fibermeschu, który dostarcza Wykonawca.

 

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy  ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413.

 

Terminy rozpoczęcia:  od czerwiec-lipiec 2014r.

Termin złożenia oferty: do 06.03.2014r.

 

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3.       Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

   

Link do dokumentacji: http://sendfile.pl/160375/Architektura.zip

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Realizacji  Produkcji pod numerem telefonu: 32/72 19 193.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: mail: a.pawlik@dombud.pl

 

                                                                             Z poważaniem:

                                                                             Arkadiusz Pawlik

           

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/MC/243/2014 wyświetleń: 2

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania (dostawa i montaż wraz z robotami pomocniczymi i porządkowymi) podłogi sportowej w budynku Hali Sportowej w Tarnowskich Górach zgodnie z dokumentacją techniczną i w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry techniczne dokumentacji.

Zakres robót:

- Dostawa i montaż podłogi sportowej certyfikowanej Junckers DuoBat 110+ lub innej zamiennej na podłożu betonowym, wraz z wykonaniem linii wg dokumentacji technicznej w ilości ok. 1255m2

- Dostawa i montaż podłogi sportowej certyfikowanej do kortów do squasha na podłożu betonowym np. Junckers UnoBat 62+ lub innej zamiennej z wraz z wykonaniem linii wg dokumentacji technicznej w ilości ok. 250m2

 

Prosimy o podanie cen jednostkowych /M+R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: kompletny materiał, robociznę, sprzęt w rozbiciu na poszczególne składowe.

Przewidywany termin realizacji: sierpień 2014

 

W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

 

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

 

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Michał BOBOROWSKI tel. kom.: 600 968 608.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl do dnia 31.03.2014. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 72-19-175 lub tel. kom. 696 744 589.

                                                           Z poważaniem:

                                                           Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/MC/234/2014 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania posadzek epoksydowych, posadzek przemysłowych poliuretanowych oraz posadzek przemysłowych cienkowarstwowych a także posadzki sportowej zewnętrznej wraz z pracami pomocniczymi zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym parametry techniczne.

 

Zakres Prac:

1.     Wykonania posadzek na bazie żywic epoksydowych (np. NOVOFLOR P61/P61W+E40+E10) o grubości ok.3-5mm w klatkach schodowych, na trybunach, holu głównym wg dokumentacji technicznej na wylewce cementowej gr. 5cm w kolorze zbliżonym do RAL 1028, w ilości ok. 760m2

2.     Wykonanie posadzek przemysłowych na bazie żywic poliuretanowych np. NOVOL P41+P65) o grubościach ok. 1,5-2,5mm w ciągach komunikacyjnych, szatniach i pom. pomocniczych wg dokumentacji technicznej na wylewce cementowej gr. 5cm w kolorze zbliżonym do RAL 1028, w ilości ok. 688 m2

3.     Wykonanie epoksydowej posadzki przemysłowych cienkowarstwowych (np. NOVOL P41+P65) o grubości nie przekraczającej 1mm w pom. ścianki wspinaczkowej i magazynach wg dokumentacji technicznej na wylewce cementowej gr. 5cm w kolorze zbliżonym do RAL 7042, w ilości ok. 411m2  

4.     Wykonanie zewnętrznej nawierzchni sportowej na bazie żywic poliuretanowych (np. NOVOL system WS) w wiatrołapie i przed wejściem głównym wg dokumentacji technicznej w kolorze zbliżonym do RAL 7042, w ilości ok. 128m2

 

Prosimy o podanie cen jednostkowych / R +M+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Przewidywany termin wykonania: sierpień 2014

W umowie przewidziane są zapisy :

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości  - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B.„DOMBUD”S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl do dnia 31.03.2014 Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 72 19 175 lub tel. kom. 696 744 589. 

                                                                                 

                                                                                          Z poważaniem:

                                                                              Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AP/146/2014 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robot budowlanych polegające na wykonaniu posadzek żywicznych w ilości ok. 550 m2 i posadzek mineralnych w ilości ok. 9 200 m2 na trzech segmentach nowo budowanego budynku ASP Katowice. Układ poszczególnych warstw do wykonania przedstawia się następująco:

POSADZKI MINERALNE

1. Posadzka w przyziemiu garażu i pomieszczeń – ok. 4 487 m2:

 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE (2x) – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach – materiał po stronie Wykonawcy,
 • rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 11 cm (bez spadków) z betonu klasy C25/30, zbrojonego włóknami rozproszonymi 50/1 o obciążeniu 20 kg/m3 – materiał po stronie Wykonawcy, PROJEKT WYKONACZY POSADZKI po stronie Wykonawcy,
 • mechaniczne wykończenie powierzchni posadzki na gładko, utwardzonej powierzchniowo posypką mineralna gr. 2 mm w kolorze szarym – materiał po stronie Wykonawcy , proponowany materiał SIKA PANBEX F2 lub inny równoważny,
 • pielęgnacja posadzki środkiem PANBIXIL lub inny równoważnym – materiał po stronie Wykonawcy,
 • mechaniczne nacięcie szczelin dylatacyjnych – projekt wykonawczy dylatacji po stronie Wykonawcy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego,
 • wypełnienie szczelin dylatacyjnych w okresie 6-8 tygodni od wykonania posadzki,

2. Posadzka zjazdu do garażu i podejścia do schodów – ok. 210 m2:

 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE (2x) – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach – materiał po stronie Wykonawcy,
 • rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 10 cm z betonu klasy C25/30, zbrojonego włóknami rozproszonymi 50/1 o obciążeniu 20 kg/m3 – materiał po stronie Wykonawcy, PROJEKT WYKONACZY POSADZKI po stronie Wykonawcy,
 • mechaniczne wykończenie powierzchni posadzki na gładko, utwardzonej powierzchniowo posypką mineralna gr. 2 mm w kolorze szarym – materiał po stronie Wykonawcy, proponowany materiał SIKA PANBEX F2 lub inny równoważny,
 • pielęgnacja posadzki środkiem PANBIXIL lub inny równoważnym – materiał po stronie Wykonawcy,
 • mechaniczne nacięcie szczelin dylatacyjnych – projekt wykonawczy dylatacji po stronie Wykonawcy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego,
 • wypełnienie szczelin dylatacyjnych w okresie 6-8 tygodni od wykonania posadzki,

3. Posadzka na parterze w pomieszczeniu A011 – ok. 373 m2:

 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie warstwy płyt styropianowych gr. 12 cm – materiał po stronie Wykonawcy, proponowany materiał GOLDparking lub inny równoważny,
 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach – materiał po stronie Wykonawcy,
 • rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 8 cm (bez spadków) z betonu klasy C25/30, zbrojonego włóknami rozproszonymi 50/1 o obciążeniu 20 kg/m3 – materiał po stronie Wykonawcy, PROJEKT WYKONACZY POSADZKI po stronie Wykonawcy,
 • mechaniczne wykończenie powierzchni posadzki na gładko, utwardzonej powierzchniowo posypką mineralna gr. 2 mm w kolorze szarym – materiał po stronie Wykonawcy, proponowany materiał SIKA PANBEX F2 lub inny równoważny,
 • pielęgnacja posadzki środkiem PANBIXIL lub inny równoważnym – materiał po stronie Wykonawcy,
 • mechaniczne nacięcie szczelin dylatacyjnych – projekt wykonawczy dylatacji po stronie Wykonawcy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego,
 • wypełnienie szczelin dylatacyjnych w okresie 6-8 tygodni od wykonania posadzki,

4. Posadzka na parterze – ok. 596 m2:

 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie warstwy płyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm – materiał po stronie Wykonawcy,
 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach – materiał po stronie Wykonawcy,
 • rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 8 cm (bez spadków) z betonu klasy C25/30, zbrojonego włóknami rozproszonymi 50/1 o obciążeniu 20 kg/m3 – materiał po stronie Wykonawcy, PROJEKT WYKONACZY POSADZKI po stronie Wykonawcy,
 • mechaniczne wykończenie powierzchni posadzki na gładko, utwardzonej powierzchniowo posypką mineralna gr. 2 mm w kolorze szarym – materiał po stronie Wykonawcy, proponowany materiał SIKA PANBEX F2 lub inny równoważny,
 • pielęgnacja posadzki środkiem PANBIXIL lub inny równoważnym – materiał po stronie Wykonawcy
 • mechaniczne nacięcie szczelin dylatacyjnych – tylko w pomieszczeniach uzgodnionych z Zamawiającym,
 • wypełnienie szczelin dylatacyjnych w okresie 6-8 tygodni od wykonania posadzki,

5. Posadzka na półpiętrze, I piętrze i II piętrze – ok. 3 555 m2:

 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie warstwy płyt styropianowych EPS 100 gr. 6 cm – materiał po stronie Wykonawcy,
 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach – materiał po stronie Wykonawcy,
 • rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 7 cm (bez spadków) z betonu klasy C25/30, zbrojonego włóknami rozproszonymi 50/1 o obciążeniu 20 kg/m3 – materiał po stronie Wykonawcy, PROJEKT WYKONACZY POSADZKI po stronie Wykonawcy,
 • mechaniczne wykończenie powierzchni posadzki na gładko, utwardzonej powierzchniowo posypką mineralna gr. 2 mm w kolorze szarym – materiał po stronie Wykonawcy, proponowany materiał SIKA PANBEX F2 lub inny równoważny,
 • pielęgnacja posadzki środkiem PANBIXIL lub inny równoważnym – materiał po stronie Wykonawcy,
 • mechaniczne nacięcie szczelin dylatacyjnych – tylko w pomieszczeniach uzgodnionych z Zamawiającym,
 • wypełnienie szczelin dylatacyjnych w okresie 6-8 tygodni od wykonania posadzki,

POSADZKI ŻYWICZNE

1. Posadzka na parterze w pomieszczeniach A013, A014 i A/B015 – ok. 382 m2:

 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie warstwy płyt styropianowych gr. 12 cm – materiał po stronie Wykonawcy, proponowany materiał GOLDparking lub inny równoważny,
 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach – materiał po stronie Wykonawcy,
 • rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 8 cm (bez spadków) z betonu klasy C25/30, zbrojonego włóknami rozproszonymi 50/1 o obciążeniu 20 kg/m3 – materiał po stronie Wykonawcy, PROJEKT WYKONACZY POSADZKI po stronie Wykonawcy,
 • wykończenie powierzchni posadzki na gładko (grunt, zasadnicza, wierzchnia) w kolorze RAL 7004 – materiał po stronie Wykonawcy, proponowany materiał SIKAFLOOR 161, SIKAFLOOR 330, SIKAFLOOR 305w) lub inny równoważny,
 • mechaniczne nacięcie szczelin dylatacyjnych – projekt wykonawczy dylatacji po stronie Wykonawcy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego,
 • wypełnienie szczelin dylatacyjnych w okresie 6-8 tygodni od wykonania posadzki,

2. Posadzka na półpiętrze, I piętrze – ok. 170 m2:

 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie warstwy płyt styropianowych EPS 100 gr. 6 cm – materiał po stronie Wykonawcy,
 • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli PE – materiał po stronie Zamawiającego,
 • ułożenie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach – materiał po stronie Wykonawcy,
 • rozłożenie, zawibrowanie, wypoziomowanie warstwy gr. 7 cm (bez spadków) z betonu klasy C25/30, zbrojonego włóknami rozproszonymi 50/1 o obciążeniu 20 kg/m3 – materiał po stronie Wykonawcy, PROJEKT WYKONACZY POSADZKI po stronie Wykonawcy,
 • wykończenie powierzchni posadzki na gładko (grunt, zasadnicza, wierzchnia) w kolorze RAL 7004 – materiał po stronie Wykonawcy, proponowany materiał SIKAFLOOR 161, SIKAFLOOR 330, SIKAFLOOR 305w) lub inny równoważny,
 • mechaniczne nacięcie szczelin dylatacyjnych – tylko w pomieszczeniach uzgodnionych z Zamawiającym,
 • wypełnienie szczelin dylatacyjnych w okresie 6-8 tygodni od wykonania posadzki,

oraz pozostały zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania celem kompleksowej realizacji przedmiotu zapytania ofertowego

Prosimy o podanie cen jednostkowych za m2 („na gotowo”) wykonania poszczególnych posadzek.

Podane ceny jednostkowe muszą obejmować: materiał (za wyjątkiem materiałów dostarczanych przez Zamawiającego), robociznę, sprzęt (np. pompa do betonu, itp.), materiały pomocnicze.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Termin rozpoczęcia: 14/15 tydzień 2014 r.

Termin złożenia oferty: 7 luty 2014 r.

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót.

W tym:

 • 70% wartości robót - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowy odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora
 • 30 % wartości robót - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wojewodzic tel. kom. 606 418 955.

Ofertę proszę przesłać na poniższy nr fax. z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub mail.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AM/138/2014 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania (dostawa i montaż) podłóg z wykładzin dywanowych i PCW oraz podłogi scenicznej wg zaproponowanego rozwiązania w dokumentacji projektowej oraz w rozwinięciu równorzędnym o nie gorszych parametrach i wykonaniu.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

 1. Dostawę i ułożeniem podłogi z wykładzin tekstylnych rulonowych układanych luzem (bez kleju), wykładzina dywanowa z cokolikiem (wys. 10 cm) o parametrach nie gorszych niż: POLYFLOR Diversity (pom. 1.14-POLYFLOR Diversity, pom. 1.15-POLYFLOR Transparent Tile kolor 62560(szary), pom. 1.16-POLYFLOR Diversity kolor 610 (szary), pom. 1.17-POLYFLOR Diversity, pom. 1.23- POLYFLOR Supacord kolor Moorland i profile progowe na stopniach o parametrach nie gorszych niż: LARS LumiTEC Profil Schodowy Nakładany Szeroki z Oznaczeniem kolor światła czerwony, pom. 2.09-POLYFLOR Diversity kolor 610 szary) oraz montaż listew progowych (aluminiowe, zaokrąglone, gładkie mocowane do podłoża za pomocą kołków), w ilości ok. 469 m2, - zł/m2.

 2. Dostawę i ułożenie wykładzin akustycznych z tworzyw sztucznych (bez warstwy izolacyjnej) rulonowych PCV, wraz z klejem, montażem listew progowych (aluminiowe, zaokrąglone, gładkie mocowane do podłoża za pomocą kołków), wywinięciem cokolików (wys. 10 cm) i spawaniem połączeń (wykładzina PCV akustyczna we wzór drewna o parametrach nie gorszych niż: POLYFLOR Acoustix Forest fx. Pom. 2.10; 2.11; 2.12; 2.13 kolor American Oak), w ilości ok. 129 m2, - zł/m2.

 3. Dostawę i ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych (bez warstwy izolacyjnej) rulonowych PCV o parametrach nie gorszych niż: POLYFLOR Durable Wood PuR kolor DU98038 (pom. 2.19; 2.20; 2.21; 3.08; 3.09; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.19.), wraz z klejem, montażem listew progowych (aluminiowe, zaokrąglone, gładkie mocowane do podłoża za pomocą kołków), wywinięciem cokolików (wys. 10 cm) i spawaniem połączeń, w ilości ok. 459 m2, - zł/m2.

 4. Dostawę i ułożenie wykładzin antystatycznych z tworzyw sztucznych (bez warstwy izolacyjnej) rulonowych PCV, wraz z klejem, montażem listew progowych (aluminiowe, zaokrąglone, gładkie mocowane do podłoża za pomocą kołków), wywinięciem cokolików (wys. 10 cm) i spawaniem połączeń (wykładzina PCV antystatyczna o parametrach nie gorszych niż: POLYFLOR Control Tile kolor C6111, pom. 0.4 i 2.15), w ilości ok. 60 m2, - zł/m2.

 5. Dostawę i ułożenie podłogi scenicznej dwustronnej - wykładzina do tańca i na scenę z wytrzymałą powierzchnią do wielokrotnego użytku. Szybkie układanie z rolki, znakomita stabilność wymiarów przy zmianie temperatury. Szerokość brytu: 200cm, grubość 1,70mm, waga 2,20 kg/m2, materiał 100% Vinyl. Odporność ogniowa wg EN 13501-1 Cf1-S1, B1, Q1. Współczynnik śliskości: suche nie większe niż 0,67, mokre nie większe niż 0,49, według DIN 18032-2 0,52. Odporna na chemikalia, gwarancja jakości wg DIN-EN-9001 2.00*20.00, w ilości ok 40 m2, - zł/m2.

 6. Wykonanie warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod wykładziny PCV, grubość 2 mm, wraz z przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża, w ilości ok. 700 m2, - zł/m2.

Proszę o podanie ceny jednostkowej j.w.. Podana cena jednostkowa j.w musi obejmować: materiał, robociznę, sprzęt, materiały pomocnicze.

Termin realizacji: lipiec 2014r.

W umowie przewidziane są zapisy: Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót. W tym: 70% wartości robót - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora, 30 % wartości robót - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : a.myrczik@dombud.pl do dnia 12.02.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 188.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AM/137/2014 wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót wykończeniowych (dostawa i montaż) wg zaproponowanego rozwiązania w dokumentacji projektowej oraz w rozwinięciu równorzędnym o nie gorszych parametrach i wykonaniu zgodnie z poniższym zakresem.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

 1. Dostawę i montaż parkietu mozaikowego - parkiet układany w cegiełkę - dąb klasa NATUR (pom. 1.34; 1.35). Wymiar klepki 22x50x300 mm, dębowa kl.I, wilgotność 8%, twardość wg Brinella – 1,45 –1,75 Mpa, nasiąkliwość (po 24 h) – 1,5 %, ścieralność na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm, w ilości ok. 216 m2, - zł/m2.

 2. Dostawę i montaż listwy przypodłogowej dla parkietu mozaikowego - dąb klasa NATUR (kl. I), w ilości ok. 63 m, - zł/m.

 3. Dostawa i montaż posadzki sceny wraz ze schodami zejściowymi, (pom. 1.24 i 1.25) w tym:

- ruszt z legarów 10/10cm co 60cm dla posadzki sceny, w ilości ok. 170 m2, - zł/m2.

- izolacja wełny mineralnej rozprężnej układanej na sucho pomiędzy legarami, gr. 10Cm (pom. 1.24 i 1.25) z wykonaniem paroizolacji z foli, w ilości ok. 170 m2, - zł/m2.

- podłoga z bali o grubości 50 mm na wykonanym ruszcie, w ilości ok. 170 m2, - zł/m2.


Proszę o podanie ceny jednostkowej j.w.. Proszę o podanie w dwóch wariantach mocowania desek na zejścia schodowe (mocowanie mechaniczne i klejone). Podana cena jednostkowa j.w musi obejmować: materiał, robociznę, sprzęt, materiały pomocnicze.

Termin realizacji: lipiec 2014r.

W umowie przewidziane są zapisy: Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót. W tym: 70% wartości robót - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora. 30 % wartości robót - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : a.myrczik@dombud.pl do dnia 12.02.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 188.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ACH/80/2014 wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową ofertę na wykonanie, dostawę i montaż podłogi podniesionej w ilości ok. 310 m2.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.  

Termin złożenia oferty: 28.01.2014r.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec/ lipiec 2014r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora. W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. „Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”.

3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 723, 32/72 19 182. Ofertę proszę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200 mail: a.chojkowska@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ACH/78/2014 wyświetleń: 2

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową ofertę na dostawę i montaż wykładziny dywanowej w w dwóch rodzajach:

-wykładzina dywanowa z teflonem (płytka 50x50), pętelkowa, barwiona w masie (kolor ciemnoszary) w ilości ok. 600 m2;( segment A 60 m2, segment B 250 m2, segment C 290m2);

-wykładzina dywanowa w rolce, cięta (kolor ciemnoszary) w ilości ok. 100 m2. (pokoje gościnne segment C)

Szczegółowe właściwości wykładziny w uzupełniającym opisie archietktoniczno – budowlanym. Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.  

Termin złożenia oferty: 28.01.2014r.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec/ lipiec 2014r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. „Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”. 3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 723, 32/72 19 182.

Ofertę proszę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200 mail: a.chojkowska@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ACH/77/2014 wyświetleń: 1

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową ofertę na dostawę i montaż podłogi drewnianej w kolorze MERBAU - HOLE ok.130 m2 oraz w kolorze BRZOZA – pozostałe pomieszczenia ok.480 m2 .

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Termin złożenia oferty: 28.01.2014r.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec/ lipiec 2014r.

 Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. „Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”. 3. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 723, 32/72 19 182.

Ofertę proszę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200 mail: a.chojkowska@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/83/2014 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie oferty na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wykończeniowych na w/w obiekcie wg załączonej dokumentacji technicznej i uzgodnień z Kierownikiem Budowy. Prosimy o podanie cen jednostkowych oraz warunków handlowych. Zakres robót do realizacji R,S (bez materiału):1. Ułożenie płytek ściennych i podłogowych w ilości ok 3000m2,Prosimy o podanie cen jednostkowych za m2 poszczególnych rodzajów robótPodane ceny powinny zawierać wartość za: robociznę, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji: od 03.02.2014r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. kom.: 662 272 948Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 24.01.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Parkiet w Krakowie wyświetleń: 2

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

dot.: Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie - II etap w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn:  Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej  poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie posadzek z mozaiki przemysłowej dębowej sztorcowej w salach ćwiczeń w oraz auli koncertowej Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania tj.

 1. podłogi P2 – wg opisu technicznego - MOZAIKA PRZEMYSŁOWA NA KLEJU gr. 2,5 cm - dostawa i montaż z mozaiki przemysłowej dębowej sztorcowej w klasie I na wylewce , szlifowanie, lakierowanie parkietu , dostawę i montaż listew przyściennych itp.

 2. posadzki P4 – wg opisu technicznego - PANELE DREWNIANE DEBOWE, MALOWANE NA CZARNO - gruntowanie podłoża, grunt pod masę wyrównawczej, dostawę i wylanie masy specjalistycznej masy pod parkiet, gruntowanie podłoża, grunt pod masę, dostawa i montaż parkietu dębowego w klasie I na wylewce , szlifowanie, lakierowanie parkietu , dostawę i montaż listew przyściennych itp.) zgodnie z załączonym P.T.. Zakres robót oraz przedmiar ilościowy przedstawiony został przedstawiony w załączonym dokumencie „wyciąg z kosztorysu ”.

 3. posadki P4' - – wg opisu technicznego - PANELE DREWNIANE DEBOWE, MALOWANE NA CZARNO stopnie w auli

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub wg plików zawartych w załączonym linku:.http://sendfile.pl/135893/Krakow_Parkiet.zip .

Terminy rozpoczęcia: luty marzec 2014r.

Termin złożenia oferty: 22.01.2014r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na

pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni

po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na

bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został

uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział

Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 975, 32/72 19 219 w. 178.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.okonski@dombud.pl.


Z poważaniem:

Marek Okoński

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/60/2014 wyświetleń: 3

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu:1. Ułożenie wykładziny PCV w ilości ok. 900m22. Ułożenie wykładziny dywanowej w ilości ok. 160m2.Dokładne zestawienie ilościowe znajduję się w załączniku.Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ Podane ceny jednostkowe powinna zawierać materiał , robociznę, sprzęt (tj. np.:sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia). Cena powinna zawierać przygotowanie podłoża, ułożenie wylewki samopoziomującej oraz dostawę i kompleksowy montaż wykładzin.Termin realizacji: do kwiecień 2014r. Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z kierownikiem budowy: Krzysztof Wiesławski tel. 662 272 948Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 191 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.bogus@dombud.pl do dnia 24.01.2014r. Osoba do kontaktu: Maciej Bogus tel. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/RP/35/2014 wyświetleń: 6

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku mieszkalno-usługowego wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Strzelniczej-Granicznej w Gliwicach.

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie wylewek cementowych w ilościach ok. 4000 m2.


Zakres robót obejmuje: ułożenie folii PE ,ułożenie styropianu, wykonanie wylewek cementowych gr. 5 cm.


Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę + sprzęt , całość materiału zapewnia Zamawiający z wyjątkiem zbrojenia rozproszonego ( ewentualnie siatki ).
Termin rozpoczęcia realizacji: marzec/kwiecień 2014


Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:


70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez

Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .


Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 , wersja elektroniczna przesłana w załączniku do zapytania.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 24.01.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 193 lub tel. kom. 539 920 745.


                                                                                                               Z poważaniem:


Robert Podlacha


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

TN/AS/87/13

Kategoria: podłogi i posadzki
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot. Dostawa i montaż deski warstwowej Tarkett_Ruda Śląska, ul. Wrzosowa A10

P.B. DOMBUD S.A. Katowice zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej dostawy i montażu deski warstwowej Tarkett wraz z listwami cokołowymi na gotowo.

1. Deska TARKETT RUSTIC EPOQUE DĄB EUROPEJSKI SZCZOTKOWANY LAMELOWANY nr kat. 7876079 – klejona do podłoża na kleju systemowym – ok. 32m2
2. Listwy cokołowe BARLINECKIE P50 DĄB – ok. 33mb
3. W miejscu listew progowych dylatacje z korka wklejanego – ok. 3mb

Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: przygotowanie podłoża, podkład, deska warstwowa, listwy cokołowe z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zakończeniami systemowymi listew, rozety maskujące przy grzejnikach, dylatacje z korka wklejanego itd.

 Uwagi:
-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 48 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót przez Inwestora.
-Prosimy o podanie ceny jednostkowej /R+M+S/. Podane ceny jednostkowe powinny zawierać materiał‚ robociznę, sprzęt konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert: 13.12.13r.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29.01.14-31.01.14 - do uzgodnienia z Kierownikiem Robót
Lokalizacja: Ruda Śląska, ul. Wrzosowa A10

Z poważaniem
Anita Szul
W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich pod numerami tel.: 32/72 19 177.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »