Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii Windy

DA/MC/866/2013 wyświetleń: 17

Kategoria: Windy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę dostawy i montażu  windy/dźwigu elektrycznego zgodnego z dokumentacją techniczną (wraz z wykonaniem dokumentacji dla UDT i przeprowadzeniem rejestracji dźwigu osobowego we właściwym UDT, wraz z dopuszczeniem dźwigu do ruchu przez UDT)

Dane techniczne dźwigu osobowego

 • udźwig - 630 kg
 • ilość osób - 8
 • wysokość podnoszenia - 10,80 m
 • prędkość podnoszenia - 1m/s
 • kabina nieprzelotowa
 • ilość przystanków - 4
 • wymiar szybu - 1650 mm x 1750 mm
 • wysokość nadszybia - min. 3400 mm
 • wysokość podszybia - min. 1050 mm

Napęd:

 • bezreduktorowy regulowany silnik prądu zmiennego - wymagany DZ , znak "B"

Kabina dźwigowa:

 • wymiary – szerokość 1,10 m, głębokość1,40 m, wysokość 2,10 m
 • drzwi kabinowe – automatycznie otwierane, teleskopowe, wyposażone w fotokomórkę, wykonane ze stali malowanej, szerokość 0,9 m, wysokość 2,0 m.
 • wyposażenie kabiny – ściany kabiny ze stali laminowanej, panel sterowniczy ze stali
 • laminowanej usytuowany na bocznej ścianie, sufit plaski ze stali laminowanej, podłoga – wykładzina antypoślizgowa, poręcze okrągłe, wykonane ze stali chromowanej, awaryjne oświetlenie kabiny, interkom

Maszynownia

 • Dźwig bezreduktorowy – maszynownia nie występuje, napęd usytuowany w nadszybiu.

Wyposażenie kabiny:

 • system zjazdu P.POŻ na kondygnacje parteru,

 Przewidywany termin montażu: czerwiec 2014r.

 W umowie przewidziane są zapisy :                                                    

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A.
w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl do dnia 05.11.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 72 19 175 lub tel. kom. 696 744 589. 

                              

                                                      Z poważaniem:

                                                   Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RG/289/2013 wyświetleń: 5

Kategoria: Windy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż windy w przedmiotowym obiekcie. Winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, podstawowe parametry windy :1) udźwig 680 kg , 8osób, sterowanie górne.2) 3 przystanki3) wymiary szybu w załączeniu – wymiary zewnętrzne szybu nie mogą ulec zmianie4) inne szczegóły daotyczące kabiny w załączeniuPozostałe warunki:Termin realizacji: listopad 2013r.Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt:Kierownikiem Budowy : Czesław Kaleta tel 602370686Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu)Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.gajdzik@dombud.pl do dnia 19.07.2013. osoba do kontaktu Rafał Gajdzik tel 608 418 803
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Kraków Józefińska wyświetleń: 7

Kategoria: Windy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 dot.: Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 nw Krakowie - II etap w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn: Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę dostawy i montażu dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na realizowanym przez nas w/w obiekcie. Zaproponowany przez Państwa dźwig powinien spełniać aktualnie obowiązujące normy i przepisy (parametry techniczne, wielkość kabiny itp.).

Można zastosować urządzenia podobne, lecz o standardzie nie niższym niż zaprojektowano i o podobnych rozwiązaniach technicznych.

Parametry techniczne:

Dźwig osobowy (bez maszynowni z napędem bezreduktorowym, przeniesienie napędu za pomocą pasów) o następujących parametrach:

Udźwig znamionowy: 630 kg lub 8 osób

Prędkość jazdy: 1,0 m/s

Wysokość podnoszenia: 10,37 m (z poz -1 do +2)

Ilość przystanków: 4

Ilość drzwi szybowych: 4 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)

Sterowanie: modułowy system sterowania zbiorczego góra - dół

Napęd: regulator napędu z przemiennikiem częstotliwości z zamkniętą pętlą regulacji

Wymiary kabiny: szerokość: 1,10 m; głębokość: 1,40 m; wysokość: 2,20 m

Drzwi kabinowe: drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe – otwierane w jedna stronę, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażone w system ochrony wejścia – kurtyna świetlna

Drzwi szybowe: drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe – otwierane w jedna stronę, wykonane ze stali malowanej proszkowo wg palety RAL fasada wąska – ok 20mm

Wymiary drzwi: szerokość: 0,90 m

wysokość: 2,10 m

Wymiary szybu: szerokość: 1640 mm

głębokość: 1735 mm

nadszybie: 3280 mm (od poziomu +7,44, ostatniego przystanku)

podszybie: 1000 mm (od poziomu -2,93 ostatniego przystanku)

Położenie maszynowni: w szybie (dźwig bez maszynowni)

Dane elektryczne: Moc =4,2kW, Prąd rozruchu=20A, Prąd pracy=15A

Wyposażenie kabiny: wystrój kabiny:

- ściany kabiny: ściany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- panel sterowniczy: wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczony na ścianie bocznej

- w panelu zainstalowany wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie

- oświetlenie kabiny: wkomponowane w panel sterowania

- przyciski dyspozycji: w kabinie okrągłe podświetlane, oznaczone dla osób niewidomych alfabetem Braile’a

- sufit: płaski, wykonany ze stali pokrytej tworzywem sztucznym np. vinyl w kolorze białym

- podłoga: wykładzina antypoślizgowa (guma krążkowa w kolorze czarnym)

- poręcz: 1 szt. - chromowana usytuowane na ścianie bocznej po stronie panelu sterowania

- zasilanie awaryjne: oświetlenia kabiny

- wentylacja: grawitacyjna

- kasety wezwań na przystankach ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- pietrowskazywacz: natynkowy (czerwona dioda LED), umieszczony na przystanku głównym w obudowie ze stali nierdzewnej

- intercom: połączenie głosowe kabiny z pomieszczeniem w budynku

- lustro: ½ tylnej ściany kabiny

Przewidywany termin montażu: wrzesień 2013r.

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Jacek Surowiec
tel. kom.: 608 586 808.
Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji – Kraków Józefińska lub e-mail: m.okonski@dombud.pl do dnia 24.06.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 7219 183 lub tel. kom. 728 314 975.

Z poważaniem: Marek Okoński

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/204/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: Windy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: „Przebudowy fragmentu pomieszczeń pierwszego piętra Centrum Pediatrii na pododdział gastroenterologiczny i pracownie endoskopii” i „Nadbudowy istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego oddziału rehabilitacyjnego i zakładu rehabilitacyjnego” SOSNOWIEC, ul. G. Zapolskiej 3.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania, dostawy i montażu windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych na realizowanym przez nas w/w obiekcie.

Zaproponowany przez Państwa dźwig powinien spełniać aktualnie obowiązujące normy i przepisy (parametry techniczne, wielkość kabiny itp.).

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • wartość dostawy i montażu dźwigu,
 • termin dostawy,
 • termin montażu wraz z niezbędnymi odbiorami,
 • określenie długości udzielonej gwarancji /min. 36 miesięcy/,
 • warunków płatności.
 • warunków serwisowania i przeglądów gwarancyjnych.

Specyfikacja windy w załączniku nr 1. Wykonawca dopuszcza zastosowanie innego producenta windy hydraulicznej o parametrach nie gorszych niż podane w specyfikacji.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401  lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Przewidywany termin montażu: czerwiec 2013r. Do końca lipca oddanie windy do użytkowania.

Termin złożenia oferty: 18.02.2013r.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

- 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/MP/119/2013 wyświetleń: 9

Kategoria: Windy
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę wykonania, dostawy i montażu podnośnika schodowego dla osoby niepełnosprawnej i wg dokumentacji i zestawienia:

- podnośnik schodowy dla osoby niepełnosprawnej – 1 szt. długość toru jazdy ok. 3 m, tor prosty, różnica poziomów 110 cm, lokalizacja wewnętrzna, składana, najazd z dwóch stron,

Zaproponowane podnośniki powinny spełniać aktualnie obowiązujące normy i przepisy (parametry techniczne, wielkość kabiny itp.).

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Terminy wykonania: marzec 2013 r.

Termin złożenia oferty: 01.02.2013 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Michałem Boborowski; tel. kom. 600 968 608.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 717, 32/721 91 75.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: m.pyrek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »